Antwoordenblad

advertisement
Antwoordenblad SO 2 Staat en Natie TV1
Vraag
1
Antwoord
Punten
2
De mensen wilden tegen de macht in
gaan van koning en kerk.
2
2
Gevolg, want de Amerikanen wilden
los van Engeland om zelf hun land te
besturen.
3
2
Voorstander, want het laat duidelijk
zien dat deze man niet vrij is om te
praten of lezen.
4
2
A
5
2
Want dan heeft het volk meer
zeggenschap en niet alleen maar de
koning.
6
2
Allemaal goed
7
2
C
8
Zij willen geen grote veranderingen
introduceren, ze willen het oude
behouden.
9
2
2
Nee, omdat zonder liefde voor je
vaderland voel je je ook niet van dat
land. Je deelt de cultuur niet.
10
2
Imperialisme: het vergroten van je macht door
andere landen te koloniseren.
11
2
Inkomen
12
Liberalen willen persoonlijk eigendom,
socialisten zetten nadruk op “bezit eerlijk
verdelen” ( de staat heeft controle over de
productiemiddelen)
2
13
I Feit
II Mening
III Feit
IV Feit
2
14
Gelijke politieke, economische en sociale
rechte.
Vrouwenkiesrecht
Financiële en seksuele vrijheid
2
15
2
Abolitionisten waren tegen slavernij en bron 3
zie je dat ze anti slavernij vergaderingen
organiseerden.
16
2
Grondstoffen
Plantage economie
17
2
Machthebbers wilden hun macht niet kwijt
18
2
Caudillos wilden een dictatuur terwijl
libertadores een parlement wilden.
19
2
Dit hield in dat de landen zich verder
zelfstandig moesten gaan ontwikkelen.
20
B
21
2
2
C
22
2
Het was een Amerikaanse buitenlandse beleid
waarin de Latijns Amerikaanse landen als
onafhankelijk werden erkend en als de
achtertuin van de VS gezien waarbij de VS hun
voor economische doeleinden gebruiten. Ook
de inmenging van Europese landen werd
afgewezen.
23
2
De criollo discrimineerden en buiten de
inheemse bevolking en de zwarten uit en
behandelden anderen slecht.
24
A
2
25
2
C
26
2
Een wedstrijd tussen de verschillende
Europese naties over wie het grootste deel
van Afrika kon koloniseren.
27
2
A) goedkoop aan grondstoffen te komen. B)
eigen producten aan Afrika verkopen.
C) eigen status vergroten.
28
2
De verdeling van Afrika in verschillende
Europese invloedsferen.
29
2
Nee, hij bleek vooral uit op winst te zijn.
30
2
Verschillende etnische groepen kwamen
samen in een land te wonen of van elkaar
gescheiden worden.
31
2
C
32
2
Ondanks diversiteit toch een samenwerking
tussen de Afrikaanse staten.
33
Genocide
2
34
Niet blanken hebben in Zuid Afrika minder
rechten dan de blanken. De rassen worden
gescheiden gehouden – segregatie.
2
35
Het falen van politieke leiders
Buitenlandse bemoeienis
Voortdurende economische afhankelijkheid.
2
36
37
Totaal
2
A
Omdat de term derde wereldlanden de
suggestie wekt dat de Afrikaanse landen,
minderwaardige landen waren.
2
74 punten
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards