BISDOMBLAD_27_APRIL_(...)

advertisement
BISDOMBLAD 27 APRIL 2001
Roeping laat de zin van het leven zien
Op de derde zondag van Pasen vieren wij Roepingenzondag. Op die dag luisteren we naar het
Evangelie van de Goede Herder, die het ene, verloren schaap gaat zoeken. Ieder mens is kostbaar
in zijn ogen. Daarom is Hij geen huurling en vlucht als er gevaar dreigt, maar blijft Hij bij zijn
schapen. Hij geeft er zijn leven voor.
Iedere christen deelt door zijn Doopsel, door de Eucharistie en door het Vormsel in de "zending" van
de Goede Herder. Hij of zij mag de liefde van God voor de mens tonen. Daarin ligt zijn of haar
roeping. Het verstaan en het bewustzijn van je roeping kan je leven verruimen, je vrijheid concreet
maken. Hierin kun je de zin van je leven gaan zien, gestalte gaan geven. Iedere roeping heeft te
maken met het zich geven voor een ander, met het bijdragen aan het geluk van de ander. Het zal
ons verbinden met de Vader, de Zoon, de Heilige Geest in een liefdesgemeenschap die zich ook
uitdrukt in de Kerk.
De liefdesgemeenschap die er is tussen mensen en tussen mensen en God, daar ligt het accent,
daar stroomt leven, wordt ruimte geschapen. In iedere Kerk, in iedere parochie zou die onderstroom
van liefde het DNA van de gemeenschap en van ieder afzonderlijk moeten zijn.
Op Roepingenzondag bidden wij wereldwijd voor bijzondere roepingen in de Kerk, voor religieuzen,
voor diakens en priesters. Zij hebben bij uitstek een dienende taak. Zij mogen in Christus' naam de
liefdesgemeenschap van de Kerk funderen, stimuleren, vruchtbaar doen zijn. Het is een leven van
geven. Daar is veel voor nodig. We zullen als ranken moeten groeien aan de Wijnstok, die Christus
is. Hij doet ons vruchtbaar zijn, daarvoor snoeit Hij ook. Geen liefde zonder offers. Bidden wij voor
vele bijzondere roepingen in onze Kerk, opdat de Kerk haar taak in de wereld waar kan maken.
Danken we God ook voor al diegenen die al jaren gehoor geven aan hun bijzondere roeping.
Download