Downloaden

advertisement
Boekingsregels:
Balans:
Debet
Voorraad
Kas
Debiteuren
Balans
2.700
2.000
450
5.150
Eigen vermogen (EV)
Bank
Winst
Credit
4.000
1.000
150
5.150
Als je goed kijkt naar een balans dan zie je debet de bezittingen(B) staan.
Als je bezit toeneemt boek je meer debet.
Aan de creditzijde van de balans staan o.a. je schulden (S).
Als die toenemen boek je meer credit.
Aan de hand van een balans kun je boekingsregels afleiden:
bezittingen B+ ->
bezittingen B - ->
debet
credit
schulden S+ ->
schulden S - ->
debet
credit
Eigen vermogen EV + ->
Eigen vermogen EV - ->
debet
Winst +
Winst -
debet
credit
credit
Aangezien het bedrijf vaak veel rekeningen heeft die de winst beïnvloeden wordt de winst
dmv resultatenrekeningen verklaard.
Vaak verdeeld in Omzet en kosten. Als ik van de omzet de kosten afhaal hou ik winst of
verlies over. Voor de beredenering of ik debet of credit moet boeken kun je nog steeds
van de winst uitgaan. Door het hebben van kosten daalt mijn winst dus deze moet ik
debet boeken. Door het maken van een omzet stijgt mijn winst dus credit boeken.
De rekening privé heeft invloed op het eigen vermogen bij een eenmanszaak of VOF.
Door een privé storting stijgt het EV dus credit.
Door een privé opname (ook door goederen) daalt het EV dus debet.
Download