modèle annexes convention cartes train

advertisement
school
Straat, nr.
Postnr, gemeente
Telefoon
Nr. ORGANISME 923015
Limburg
Toelatingsnr:…..
AANVRAAG VAN EEN TREINKAART IN DEBET
Gelieve een treinkaart in debet af te leveren aan :



Mijnheer, (1)
Mevrouw,(1)
Juffrouw, (1)
Naam: ......................................................
Voornaam : ..................................................
Geboortedatum: ../../....
Straat ......................................................... Nr. ...... Bus ............
Postnummer : ..... Gemeente : ...................................................
Taal : ............
een treinkaart :


 2e klas
SCHOOL geldig elke dag (1);
CAMPUS (uitsluitend NMBS-traject) (1),
voor het NMBS-traject
van............................................ naar....................................................
en/of van.................................. naar ....................................................

en het traject(1)
DE LIJN/TEC
van ............................................ naar ....................................................
en/of van ................................... naar ....................................................

en het stadsnet (1)
in ………………………………………..
Gedaan te.....................................
Op ...................
Naam school of stempel school
Verantwoordelijke school
Nr. van de afgeleverde treinkaart : ...........................................
(1) Het passende vak aanstippen.
school
Straat, nr.
Postnr, gemeente
Telefoon
Nr. ORGANISME 923015
Limburg
Toelatingsnr:…..
AANVRAAG VAN EEN VALIDATIE IN DEBET
Gelieve af te leveren aan:



Mijnheer, (1)
Mevrouw, (1)
Juffrouw, (1)
Naam : ......................................................
Voornaam : ..................................................
Geboortedatum : ../../....
Straat......................................................... Nr....... Bus............
Postnummer : ..... Gemeente : ...................................................
Taal : ............
een validatiebiljet geldig:
van :..........................................................
tot :............................................................
voor de treinkaart nr. ......................................
Naam school of stempel school
Verantwoordelijke school
Gedaan te.....................................
Op ...................
(1) Het passende vak aanstippen
school
Straat, nr.
Postnr, gemeente
Telefoon
Nr. ORGANISME 923015
Limburg
Toelatingsnr:…..
AANVRAAG VAN EEN DUPLIKAAT IN DEBET
Gelieve af te leveren aan :



Mijnheer, (1)
Mevrouw,(1)
Juffrouw, (1)
Naam: ......................................................
Voornaam : ..................................................
Geboortedatum: ../../....
Straat ......................................................... Nr. ...... Bus ............
Postnummer : ..... Gemeente : ...................................................
Taal : ............
een duplikaat van:



de treinkaart nr.................................................(1);
de treinkaart nr.................................................en van het validatiebiljet (1) (2);
het validatiebiljet van de treinkaart nr......................................................(1) (2).
Naam school of stempel school
Verantwoordelijke school
Gedaan te.....................................
Op ...................
(1) Het passende vak aanstippen
Download