Alternatieven beperking Witteveenkader

advertisement
Alternatieven beperking
Witteveenkader
Eddy Haket
Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid
Overlegorgaan werkgevers- en
werknemersorganisaties (private
stichting)
Werkgevers: VNO-NCW, MKBNederland en LTO Nederland
Werknemers: vakcentrales FNV, CNV
en MHP
De Stichting van de Arbeid
Activiteiten:
 Onderhandelingen op centraal niveau
 Gezamenlijke lobby
 Advisering
 Aanbevelingen cao-partijen
Egbert Witteveen (1949-2007)
dg-Financiën, vz. adviescommissie 1995
Witteveenkader




invoering 1 juni 1999
middelloon: 2,25% opbouw per jaar
eindloon: 2,0% opbouw per jaar
vijfpartijenakkoord: 2014 naar
respectievelijk 2,15% en 1,9%
Regeerakkoord
 middelloon: 1,75% opbouw per jaar
 eindloon: 1,55% opbouw per jaar
 maximaal over pensioengevend
salaris van € 100.000
 langer doorwerken
Sociaal Akkoord (11 april jl.)
Sociaal Akkoord
 € 250 miljoen ter beschikking
 alternatief 1: aanvullende
spaarfaciliteit uit nettoloon met
vrijstelling box 3
 alternatief 2: hogere opbouw binnen
Witteveenkader, maar met voorheffing
 beide: hoger opbouwpercentage en
ook fiscale faciliteit boven € 100.000
Financiële kader
Maatregelen
Beperken opbouwpercentage -0,4%
- waarvan uitgaven (toeslagen)
- waarvan inkomsten
Aftopping op € 100.000
Totaal regeerakkoord
Enveloppe Sociaal Akkoord
Restant besparingen
2015
1.111
36
1.075
317
1.428
20
1.408
2016
1.852
60
1.792
529
2.381
40
2.341
2017 structureel
2.222
1.116
72
0
2.150
1.116
635
297
2.857
1.413
50
250
2.807
1.163
variant 1
variant 1
 Aanvullende spaarregeling TEE
 premie-inleg uit nettoloon
 geen vermogensrendementsheffing box 3
 geen belasting bij uitkering
 Eerdere opname: alsnog heffing box 3
 Uitvoering door verzekeraars of
pensioenfondsen
variant 2
variant 2
 Opbouw volledig via EET
 Voorheffing nodig voor financiële kader
op de korte termijn tot 2017
 Voorheffing over premie via eindheffing
werkgever of heffing bij pensioenuitvoerders
 Voorheffing wordt bij uitkering teruggegeven (tariefkorting)
Sociale partners
 Willen totale opbouw van 2%:
 Variant 1: € 200 miljoen tekort
 Variant 2: € 750 miljoen tekort
 Oplossing binnen pensioendomein
 VPL-premies:
 raming CPB: 4,0% overheids- en 0,1%
marktsector
 Werkelijkheid markt: tussen 1,4% en 3,4%
(gemiddeld € 850 miljoen)
Dank voor uw aandacht
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards