Archaeicum, Van ontstaan van de aarde tot 2500

advertisement
Archaeicum, Van ontstaan van de aarde tot 2500 miljoen jaar
geleden | 1
Aardwetenschappen > Geologie > Tijdperken > Archaeicum
Van ontstaan van de aarde tot 2500 miljoen jaar geleden
De aarde ontstond zo’n 4600 miljoen jaar geleden. Pas 900 miljoen jaar later ontstonden de eerste levensvormen. Dit
waren protisen, eencellige levensvormen.
Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2010) Archaeicum, Van ontstaan van de aarde tot
2500 miljoen jaar geleden. GEOlution.
https://www.geolution.nl/science/geologie_archaeicum.htm
© All rights reserved GEOlution Archaeicum, Van ontstaan van de aarde tot 2500 miljoen
jaar geleden | 1
Download