Isabel 6

advertisement
Isabel 6
Een overzicht van de nieuwigheden in 1.7bis
Beste Isabel-gebruiker,
Versie 1.7bis bevat heel wat technische verbeteringen. Veel bugs zijn gecorrigeerd en de performantie
van bepaalde componenten is aanzienlijk verhoogd. Daarnaast zijn er ook verscheidene vernieuwingen
die onnmiddellijk zichtbaar zijn in uw gebruikersinterface:
Mogelijkheid om digitale facturen te ontvangen via Zoomit Pro in uw Isabel 6-omgeving
Op de portaalsite van Isabel vindt u nu het Zoomit Pro-logo terug. Zoomit Pro is de verzamelplaats
waar u uw facturen en/of andere documenten elektronisch kan ontvangen, raadplegen, archiveren en
betalen in uw Isabel 6-omgeving.
Als u op dit logo klikt komt u in de werkomgeving van Zoomit Pro terecht.
Momenteel zult u nog geen facturen van Isabel NV (voor het Isabel 6-abonnement) zien klaarstaan in
deze toepassing omdat de diensten van Isabel 6 in de ontdekkingsfase nog niet betalend zijn. Ter info:
uw maandelijkse Isabel-factuur voor uw Isabel Business Suite 5.0-versie blijft u gewoon verder
elektronisch ontvangen in uw Isabel Business Suite 5.0-versie, niet in Isabel 6. Binnenkort zult u wel
digitale facturen en/of andere documenten van grote zenders kunnen ontvangen in uw Isabel 6omgeving.
U zult uiteraard op de hoogte gebracht worden wanneer er digitale documenten naar Zoomit Pro in uw
Isabel 6-omgeving verstuurd worden.
Verbeterde upload van bestanden
Er zijn technische verbeteringen gebeurd om het uploaden van bestanden nog vlotter te laten verlopen.
Formaatherkenning, conversie en validatie bij het uploaden zijn geoptimaliseerd. Ook bestanden met
grotere volumes kunnen nu opgeladen worden. Om de performantie van de toepassing te verbeteren is
het bij grotere opgeladen bestanden met meer dan 500 betalingen niet mogelijk om de details te
visualiseren. Via het controlegetal (hashcode) weet u ook zeker dat er bij grotere bestanden tijdens het
doorsturen van het boekhoudpakket/ERP-systeem naar Isabel niets gewijzigd is.
Isabel NV/S.A.
December 2008 - Nieuw in Isabel 6 (versie 1.7bis) | 1
De uitwisseling van gegevens tussen uw boekhoudpakket en Isabel 6 worden immers extra beveiligd
tegen manipulatie door dit controlegetal. Als uw boekhoudpakket/ERP-systeem deze mogelijkheid
biedt om een hashcode te tonen, dan kunt u tijdens het ondertekenen die hashcode ook bekijken in
Isabel 6. In het scherm Voorkeuren, in de tabkaart Verrichtingen kunt u kiezen of u die hashcode
zichtbaar wilt maken of niet.
Afgesloten rekeningen blijven zichtbaar in Isabel 6
Bepaalde cliënten van Isabel (zoals bv notariaten) beheren een groot aantal rekeningen waarbij
bepaalde rekeningen afgesloten worden door bv. een faillissement. Voortaan zal de mogelijkheid
bestaan dat deze afgesloten rekeningen toch nog zichtbaar blijven in Isabel 6 als uw bank daarvoor de
nodige actie onderneemt. Details raadplegen, rekeninginfo printen en exporteren van rekeninginfo
naar een boekhoudpakket blijft dan mogelijk.
Tip voor optimale performantie van Isabel 6
Voor een optimale performantie van uw Isabel 6toepassing raden we u aan om in uw browser
Internet Explorer de instelling ‘Empty Temporary
Internet Files Folder when browser is closed (De
map met tijdelijke internetbestanden leegmaken
wanneer de browser wordt afgesloten)’ af te
vinken. Anders zal uw browser telkens u aanlogt
op Isabel 6 opnieuw alle afbeeldingen van de
Isabel 6-toepassing opladen wat meer tijd in
beslag neemt.
Ga als volgt te werk:
1. Ga in Internet Explorer naar het menu
Tools (Extra) en klik op Internet Options
(Internet Opties).
2. Selecteer het laatste tabblad Advanced
(Geavanceerd)
3. Vink het vakje af dat staat voor ‘Empty
Temporary Internet Files folder when
browser is closed (De map met tijdelijke
internetbestanden leegmaken wanneer de
browser wordt afgesloten)’ en klik op OK.
In geval van vragen bij het gebruik van de Isabel 6-toepassing, kunt u altijd terecht op
www.isabel.eu/support6.
Wij wensen u veel succes met Isabel 6!
Het Isabel-team
Isabel NV/S.A.
December 2008 - Nieuw in Isabel 6 (versie 1.7bis) | 2
Download