Werkafspraken Organisatie Diabetesspreekuur

advertisement
Werkafspraken Organisatie Diabetesspreekuur
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven wie verantwoordelijk is voor organisatieonderdelen, wanneer het wordt uitgevoerd en de
evaluatiedatum.
Wat
Controle ICPC codering en ruiters
Lijst van aanbevolen ICPC codes aanmaken
(bijvoorbeeld diabetes mellitus, retinopathie, dyslipidemie, hypertensie)
ICPC code aanmaken bij diagnose
Controleren of ICPC code is aangemaakt
Praktijk heeft een uitdraai met de ICPC code T90.01 en T90.02, maximaal 1 jaar oud
Praktijk heeft een uitdraai (ruiter)lijst op behandelaar, maximaal 1 jaar oud
Registratie diabetes mellitus gegevens
Diagnose is vastgelegd in het HIS én Portavita
Volledig risicoprofiel is vastgelegd in het HIS én Portavita
Aanmelden DM patiënt bij Huisartsenzorg Regio Arnhem (via SHO)
(facultatief) Aanmelden DM patiënt bij de diabetesdienst van het SHO
Alle DM controles worden geregistreerd in de diabetesmodule van het HIS of Portavita
Protocol diagnostiek en behandeling
Mededelen diagnose
NHG standaard/diabetesprotocol op maat voor de praktijk is binnen handbereik op elke
spreekuurlocatie
Werkafspraken en taakdelegatie
Werkafspraken organisatie DM spreekuur zijn vastgelegd
Multidisciplinaire werkafspraken NHG controles zijn vastgelegd, zie informatiemap blz 16 t/m 20
Werkafspraken insulinetherapie zijn vastgelegd, zie informatiemap blz 21
Er is structureel overleg ingepland tussen huisarts en POH na elk spreekuur
Er is structureel overleg ingepland tussen POH en assistente na elk spreekuur
Wanneer
Evaluatie
datum
Wie
Bij diagnose
1e consult
Huisarts
Elk consult
allen
Bij diagnose
Huisarts
Follow up en bewakingssysteem
Agenda beheer DM spreekuur, zie informatiemap blz 14
a. Oproepen van patiënten voor het DM spreekuur
b. Controleren of patiënten DM spreekuur bezoeken
c. Actie bij niet verschijnen van patiënt op DM spreekuur
Mutatie van DM patiënt doorgeven bij Huisartsenzorg Regio Arnhem (via SHO) en facultatief
bij de diabetesdienst van het SHO
Mutatie verwerken in het HIS én Portavita
Overige zaken
Jaarlijkse evaluatiedatum DM spreekuur vastleggen
a. Formuleren nieuwe doelstelling voor het komend jaar
b. Controle praktijkgegevens, zie informatiemap blz 8
c. Controle sociale kaart gegevens, zie informatiemap blz 9
d. Uitdraai nieuwe ICPC patiëntenlijst, zie informatiemap blz 10
e. Nieuwe FTE berekening voor ondersteuning, zie informatiemap blz 11 en 12
f. Updaten protocol
g. Borging contact met alle betrokken disciplines uit de keten, zie informatiemap blz 8
h. Formuleren scholingswensen voor het komende jaar
Afspraken overige administratieve handelingen
Download