Eiwitsynthese

advertisement
Opdracht biologie Eiwitsynthekenen (Scrum)
De DNA replicatie, transcriptie en translatie zijn ingewikkelde processen. Er zijn veel plaatjes
over te vinden, maar die geven slechts een deel van de waarheid weer. Het zijn tenslotte
altijd modellen. Jullie gaan zelf een model maken van een proces, waarbij het de bedoeling
is met zo min mogelijk woorden (en dus zoveel mogelijk met plaatjes) te laten zien hoe het
proces werkt. In sprint 1 en 2 oefen je voor sprint 3. De tekening uit sprint 3 telt mee als PO.
DNA-replicatie (Sprint 1)
Als oefening (dus nog niet voor een cijfer) teken je in sprint 1 de DNA replicatie. Iedereen
maakt zelf een tekening (A3) waarop duidelijk het proces te zien is van de DNA replicatie.
Kies per scrumteam de beste tekening. Die tekeningen gaan we met alle groepen
bespreken. Denk er om dat je zo min mogelijk gebruik maakt van woorden en zorg dat er
beweging zichtbaar is in je tekening, zodat het proces zichtbaar wordt. Je kunt bijvoorbeeld
gebruik maken van pijlen of een soort stripverhaal.
Laat in ieder geval het volgende zien:
 DNA Basen
 5’ en 3’ uiteinden
 Okazaki-fragmenten
 DNA-polymerase
 DNA-ligase
Transcriptie (Sprint 2)
Tijdens deze sprint teken je de transcriptie van DNA naar RNA. Iedereen in het team maakt
een eigen tekening (A3) en levert die in. Ik zal iedere tekening bekijken en aangeven wat een
volgende keer beter kan. Ik kies enkele goede voorbeelden uit om aan de hele klas te laten
zien.
Laat in ieder geval het volgende zien:
 RNA basen
 Enkele losse nucleotiden
 dsDNA
 5’en 3’uiteinden
 RNA polymerase
 Exon en intron
 Splicing
 mRNA
Transcriptie (Sprint 3)
Bij deze opdracht werkt iedereen zelfstandig. Je mag de opdracht thuis voorbereiden en in
de les gebruik maken van je boeken (Nectar en/of Zakboek en/of Binas). Andere
naslagwerken en hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
Je maakt tijdens de les (dus 50 minuten de tijd!) op een A3 vel een beeldsamenvatting van
de translatie. Maak zo min mogelijk gebruik van teksten, maar zorg wel dat e.e.a. duidelijk is,
bijvoorbeeld door korte bijschriften of een legenda.
In de beeldsamenvatting moeten in ieder geval de volgende onderdelen terug te vinden zijn:
 mRNA met 3’en 5’uiteinden
 RNA basen
 ribosoom
 tRNA
 verschillende losse aminozuren
 primaire eiwitstructuur
 tertiaire (of quaternaire) eiwitstructuur
De tabel voor het vertalen van de genetische code naar aminozuren hoef je niet over te
nemen. Je kunt verwijzen naar figuur 71G uit Binas.
Ik zorg voor kleurpotloden en papier. Neem zelf een gewoon potlood, goede gum,
geodriehoek en eventueel kleurpotloden of stiften mee. Mocht je niet uitkomen op 1XA3, dan
kun je er eventueel extra papier aan vast maken. Dat tel ik niet mee in de beoordeling
Veel succes!
Joanne Duijvestijn
Beoordeling PO translatie V6:
Naam:
Max
Netheid
Originaliteit
Dynamisch
Compleet
Correct
Duidelijk
Bonus
Totaal
Cijfer=
10
10
10
10
30
20
10
100
Score:
score
10
Download