TT_3gt_Korte truitjes verboden_uitwerkingen_def

advertisement
Actuele opdracht leesvaardigheid – Korte truitjes verboden
mei 2016
3gt
Uitwerking
Opdracht 1
a. De aanleiding was een gesprek van een teamleidster met twee leerlingen die
volgens de schoolleiding iets te ‘zomers’ gekleed waren.
b. Een argument voor het verbod: het is niet netjes. Een argument tegen het
verbod: het is prima om te kijken naar meisjes die uitdagend gekleed zijn.
c. Scholen moeten erop letten dat er geen discriminatie ontstaat door de regels en
dat de vrijheid van meningsuiting niet wordt beperkt.
d. De school gebruikt het argument dat leerlingen zich later in stage of werk ook
aan fatsoensnormen moeten houden en dat school daar een voorbereiding op is.
Opdracht 2
a. in de ban gedaan
b. De inleiding stelt de centrale vraag over het onderwerp (mag een school zich
bemoeien met de kledingkeuze van leerlingen) en noemt de aanleiding waarom
de tekst geschreven is (het verbod op het Stanislascollege).
c. Nee, de vraag wordt niet beantwoord. De tekst zet alleen een aantal
verschillende meningen op een rijtje, maar geeft geen eigen mening.
d. Het argument dat kleding een manier is om je te uiten, om je te onderscheiden
van de groep.
e. beperkingen
Opdracht 3
a. Heb je je mening gegeven over de vraag die de docent stelde, dat leerlingen
misschien met opzet met blote kleding naar school moesten komen? Vind jij het
goed als een docent zoiets zegt, of juist niet?
b. De leerlinge beweert dat meisjes uitdagende kleding dragen om anders te zijn
dan de groep, om zich te onderscheiden van de rest. Ze vindt dat je
onderscheiden van de groep iets goeds is, dat niet belemmerd moet worden.
Onderscheid je je niet, dan laat je je leiden door onzekerheid. Als jij denkt dat
deze beweringen niet kloppen en dat meisjes om heel andere redenen korte
broekjes of truitjes dragen, dan vind je het argument waarschijnlijk niet sterk.
Kloppen de beweringen wel, dan is het argument sterker.
c. Eigen uitwerking.
d. Eigen uitwerking.
e. Opdracht 4
A-D
Eigen uitwerking.
Talent – Actuele opdracht leesvaardigheid – Korte truitjes verboden – 3gt  uitwerkingen
Download