Meten is weten

advertisement
Meten is weten
Lekker Fit! Groente en Fruit en Lekker Fit! Water
Wil je weten wat de resultaten voor de school zijn rond de activiteiten voor Lekker Fit! Groente en Fruit
en Lekker Fit! Water, ga meten want ‘meten is weten’.
In deze factsheet lees je hoe je een meting in de LF- week kan organiseren en mee kan doen aan de
prijsvraag.
1. Waarom ga ik meten?



Om te weten of de kinderen in de ochtend pauze groente en fruit eten en water wordt
gedronken?
Om te weten in welke klas de meeste kinderen groente en fruit eten en water drinken?
Om de groepsleerkrachten inzicht te geven in de resultaten?
2. Kies: wil je score per kind of per groep?
Voordeel van een groepsmeting is
 De groepsleerkracht scoort alle leerlingen en vult ook het aan aantal aanwezige leerlingen in.
 Het kost de groepsleerkracht minder tijd dan om van elke kind de score in te vullen.
 Je hebt zo elke dag de collectieve aandacht voor het onderwerp.
Voordeel van score per kind is:
 Dat elke leerling zelf aan begin of eind van de dag de lijst kan invullen.
 Groepsleerkrachten kunnen de resultaten gebruiken bij een terugkoppeling naar ouders.
 Kinderen individueel gemotiveerd worden door inzicht in de eigen resultaten.
3. Wat ga ik meten?



Het thuis ontbijten willen wij laten meten omdat NIET ontbijten vaak de reden is dat kinderen
brood eten in de ochtendpauze (verlaat ontbijt) en zo het fruit/groente moment overslaan.
Laat bij water drinken invullen of de kinderen die dag gebruik maken van de water drink
momenten op school!
Zorg dat de groepsleerkrachten een duidelijke instructie hebben hoe de score moet worden
ingevuld. Bespreek de instructie in een team overleg.
4. Hoe vul je de gegevens in
Je hebt Exel nodig om de scores in te vullen en grafieken te maken. Bij een score per groep kan je
onderstaand Word bestand door de groepsleerkrachten laten invullen, de totalen moet je daarna
invullen in de onderste regel van de namenlijst van het excel bestand. Bij een individuele score gebruik
de namenlijsten uit het Excel bestand om de groepsleerkracht te laten meten. Als je alle cijfers in één
Excelbestand hebt geplaatst, komen de grafieken in beeld.
5. De prijsvraag voor de Lekker Fit! week, april 2016
Koppel de resultaten van de meting, op een originele manier, terug aan de school/ouders/ schoolteam/..
Dit kan zijn in de vorm van een verslag in een nieuwsbrief/ op de website/ facebook/ poster/ … Stuur
deze presentatie in voor 23 april 2016 naar [email protected] . De origineelste
terugkoppeling ontvangt € 250,- en de tweede prijs is €150,- voor het bestellen van sportmateriaal.
Criteria zijn: originaliteit, aansluiten op de doelgroep, positieve twist geven voor de pijler voeding op de
school.
6. Meer weten
Het meten kan een activiteit op zich zijn maar zal vaak in het teken staan van een plan om het eten van
groente e/of fruit in de ochtendpauze e/o water drinken op school te bevorderen. Voor het organiseren
van deze activiteiten raadpleeg de handleidingen op de website van RLF!
http://www.rotterdamlekkerfit.nl/doelgroepen/lekker-fit-basisonderwijs/handleiding/pijler-9-voeding-engezonde-keuzes/9-1-lekker-fit-groente-en-fruit
Groep:
Aantal leerlingen:
Dag
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Thuis ontbeten
Alleen groente/fruit
Alleen groente/fruit en brood
Ander tussendoortje
Water gedronken
Download