Jordan Left-Right Reversal Test 3 Edition

advertisement
Een kijk op het oog (update 2012)
1
Jordan-3
Jordan Left-Right Reversal Test
3rd Edition
auteurs: B.T. Jordan
uitgever: ATP (New Orleans)
jaar van uitgave: 2010
Omschrijving van de test
Doel
De Jordan spoort afbeelding-, letter- en cijferomkeringen op bij de proefpersoon.
Doelgroep
De test kan worden afgenomen vanaf 5j tot 18j 11m. De test wordt opgesplitst in
twee delen: Level 1 (5j - 8j 11m) en Level 1+2 (9j - 18j 11m).
Afnameduur
De afnameduur bedraagt 20 à 30 minuten voor de volledige test (Level 1 5 min.)
Historiek en normering
De test is ontwikkeld in de Verenigde Staten en is gestandaardiseerd op meer
dan 1300 proefpersonen van 5j tot 18j 11m met een gemiddelde intelligentie, een
normaal ontwikkelingsverloop. De test is afhankelijk van leeftijd en geslacht.
Betrouwbaarheid
Test-hertestbetrouwbaarheid: 0.68 (nauwkeurigheidsscore) - 0.66 (foutscore)
Interne consistentie: 0.81 - 0.91
Itemmoeilijkheid: 0.88 - 0.99
Validiteit
Concurrente validiteit: er is een matige correlatie tussen Jordan-3 en WISC-IV
(PRI) en tussen Jordan-3 en Woodcock-Johnson-III test of achievement (Broad
Reading) (zie cijfers hieronder)
WISC-IV (PRI) en Jordan-3
Nauwkeurigheid: 0.44
Foutscore: 0.36
WJ-III en Jordan-3
Nauwkeurigheid: 0.41
Foutscore: 0.42
Een kijk op het oog (update 2012)
Jordan-3
2
Bespreking van de test
Level 2 is niet bruikbaar in België omwille van enkel Engelstalig. Daarom wordt
deze hier niet verder besproken.
Level 1: afbeeldingen
Opdrachtomschrijving
De proefpersoon moet de omkeringen aanduiden door een streep te trekken door
de foute afbeeldingen.
Aangesproken visuele functies
- visuele discriminatie en identificatie
- visueel-ruimtelijke oriëntatie
Level 1: letters en cijfers
Opdrachtomschrijving
De proefpersoon moet de omkeringen aanduiden door een streep te trekken door
de foute letter (in drukletters en typletters) en de foute cijfers.
Aangesproken visuele functies
- visuele voorstelling
- visueel-ruimtelijk oriëntatie
Scoring
Men kan een accuraatscore (aantal correct aangeduide omkeringen) en een
foutscore (aantal gemiste omkeringen + het aantal niet omkeringen die als
omkering werden geïdentificeerd) berekenen. Voor de jonge proefpersoon
(jonger dan 9j) scoort men alleen level 1. De ruwe score (zowel van de
accuraatscore als de foutscore) kan worden omgezet in een percentielscore. De
accuraatscore kan ook worden omgezet in een leeftijdsequivalent.
Bevindingen vanuit de werkgroep
•
•
•
•
Geen Vlaamse normering
Goed voor jongere kinderen (vanaf tweede semester eerste lj)
Snel af te nemen
Meestal goede correlatie met dyslexie
Download