Incidence and Progression of Age

advertisement
Myopie refereeravond 30-08-2010
Etiologie van myopie en de
MYopie STudie (MYST)
V.J.M. Verhoeven1,2, J.R. Polling1,3, C.C.W Klaver1,2
Afdeling Oogheelkunde, Erasmus MC, Rotterdam1
Afdeling Epidemiologie, Erasmus MC, Rotterdam2
Hogeschool Utrecht3
Huidige inzichten
 Hypothese:
Groei van het oog wordt
getriggered door een
visueel opgewekte
‘signaalcascade’, die
begint in de retina, door
het choroid gaat en tot
vervorming van de sclera
leidt
 Complex
 Genetische factoren
 Omgevingsfacotren
Erfelijkheid
 Genetische aanleg bepaalt
50-90% van het
ziektebeeld
 Tweelingstudies
 Ouder-kind studies
(familie aggregatie)
 Genen grotendeels
onbekend
 Aantal genen/loci bekend,
maar geen harde bewijzen
Farbrother et al 2004; n = 296 high
myopic probands
Onderzoekvragen ErasmusMC
 Welke genen bepalen refractieafwijkingen in
algemene bevolking?
 Wat is het moleculaire mechanisme bij myopie?
 Zijn er aanknopingspunten voor behandeling?
Studiepopulatie ErasmusMC en King’s College
Myopia
Emmetropia
Discovery cohort
Hypermetropia
Validation cohorts
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Age (yrs)
RS-I
RS-II
RS-III
ERF
TwinsUK
55+
55+
45+
18+
18+
Materiaal en methoden
 Oogheelkundig onderzoek
 o.a. auto-refractie, visus, keratometrie, oogdruk,
perimetrie, fundusfoto’s, HRA, HRT, OCT
 Testen van 2,5 miljoen genetische markers per persoon
 Statistische analyse
 Vergelijken frequentie genetische varianten in myopen
versus controles
Resultaten (1)
 Mensen met een genetische variant op chromosoom 15 hadden een
hogere kans op myopie
Significante P waarde
chrom 15q14
Resultaten (2)
 2 kandidaatgenen in de
chromosoom 15 regio
 Signaaloverdracht
 Modulatie sclera
 Publicatie Nature Genetics
Omgevingsfactoren
 Lezen en nabijwerk
 (Weinig) buitenspelen
 Educatie
 (Stadse) woonomgeving
Onderzoeksvragen MYopie STudie (MYST)
 Wat zijn de oorzaken van hoge myopie?
 Zijn er aanknopingspunten van behandeling?
Materiaal en methoden
 600 cases met hoge myopie
 Brilsterkte ≤ -6 dpt
 Leeftijd ≥ 25 jaar
 Cataractextractie of refractiechirurgie geen bezwaar
 600 emmetrope controles
 Brilsterkte -1,5 dpt tot +1,5 dpt
 Leeftijd ≥ 25 jaar
 Cataractextractie ondergaan geen bezwaar (mits
daarvoor emmetroop)
 Leesbril geen bezwaar
Onderzoeksprotocol MYST (1)
Deel 1
 Autorefractor met keratometrie
 Best gecorrigeerde visus
 IOP
 Aslengte van voor- en
achtersegment, corneadikte en
lensdikte (Lenstar)
Onderzoeksprotocol MYST (2)
 Deel 2: na toedienen mydriatica
 Fundusfoto’s macula/papil
 Beoordeling pigmentepitheel (autofluorescentie, HRA)
 Perifeer oogspiegelen
Onderzoeksprotocol MYST (3)
 Dikte van de zenuwvezellaag
(HRT)
 Vragenlijst
 Omgevingsfactoren
 Erfelijkheid
 Bloedafname voor DNAonderzoek
 Anatomie van de retina (OCT)
Planning
 Start: januari 2010, looptijd: +/- 2 jaar
 1 uur per deelnemer
 Onderzoeksdagen: maandag en vrijdag
 Locatie
 ERGO onderzoekscentrum, Rotterdam Ommoord
Dataverzameling tot nu toe
Aantal
Leeftijd
(jr)
%♂
Aslengte
(mm)
Refractie
(D)
SE
(D)
Cases
163
46,3
37
28,3
-7,4
-8,0
Controles
89
46,8
36
23,5
+0,2
-0,1
 Totaal: 252 deelnemers
 Langst gemeten oog: 31,97 mm (refractie: -21,25 D)
Werving
 Opticiens, huisartsen, perifere oogartsen, refractieklinieken in Rotterdam en
omstreken worden actief benaderd
 Myopen uit eigen kliniek
 Cases wordt gevraagd een niet-verwante controle mee te nemen
 www.myopiestudie.nl
Wij vragen om uw medewerking!
 Wij vragen of u hoog myope klanten wilt attenderen op onze studie
 Aanmelden via website: www.myopiestudie.nl
 Aanmelden via de de folder of via [email protected]
Financiele steun
Netherlands Organisation of
Scientific Research (NWO)
Erasmus MC/Erasmus University
Netherlands Organization for the
Health Research and
Development (ZonMw)
Research Institute for Diseases in the
Elderly (RIDE)
Ministry of Education, Culture and
Science/Health
Ministry of Welfare and Sports
European Commission (DG XII)
Municipality of Rotterdam
Netherlands Genomics Initiative
(NGI)
Lijf en Leven
MD Fonds
Henkes Stichting
Oogfonds Nederland
Stichting Nederlands Oogheelkundig
Onderzoek
Swart van Essen
Bevordering van Volkskracht
Blindenhulp
LSBS
Rotterdamse Vereniging voor
Blindenbelangen
OOG
ANVVB
Rotterdam Eye Hospital Research
Foundation
Laméris Ootech BV
Topcon Europe BV
Heidelberg Engineering
MYST
TEAM
Caroline Klaver
Oogarts
Projektleider
Virginie Verhoeven
Arts
Promovenda
Corina Brussee
Riet Bernaerts
Verpleegkundige
Secretaresse
Onderzoeksassistente
Planning
Martine Snabel
Ada Hooghart
Optometrist
Verpleegkundige
Onderzoeksassistente
Onderzoeksassistente
Robert Kuijpers
Oogarts
Adviseur
Hans Vingerling
Oogarts
Adviseur
Download