Refereeravond myopie - myopie studie erasmus mc

advertisement
Refereeravond myopie
Afdeling Oogheelkunde, Erasmus MC Rotterdam
Frequentie van myopie
Myopie van 1 dioptrie of meer onder blanken:
Totale frequentie 10-25%
Frequentie van hoge myopie
Myopie van -5 dioptrie of meer onder blanken:
Totale frequentie 2-5%
Hogere frequentie in Aziaten
Wong et al 2000; Singapore Chinezen N=1232
Hyperopia
~30%;
Myopia
~30%
Komt er een epidemie van myopie?
Vitale et al. 2009; NHANES 1971-1972 N=4436
NHANES 1999-2004 N=9609
Vragen voor de refereeravond
Wat zijn de gevolgen van myopie? Kan de prognose verbeterd
worden met betere behandelingsmogelijkheden?
Vragen voor de refereeravond
Wat zijn de gevolgen van myopie? Kan de prognose verbeterd
worden met betere behandelingsmogelijkheden?
Wat zijn de oorzaken van myopie?
Welke genetische en omgevingsfactoren spelen een rol?
Vragen voor de refereeravond
Wat zijn de gevolgen van myopie? Kan de prognose verbeterd
worden met betere behandelingsmogelijkheden?
Wat zijn de oorzaken van myopie?
Welke genetische en omgevingsfactoren spelen een rol?
Kan de ontwikkeling van myopie beinvloed worden?
Vragen voor de refereeravond
Wat zijn de gevolgen van myopie? Kan de prognose verbeterd
worden met betere behandelingsmogelijkheden?
Wat zijn de oorzaken van myopie?
Welke genetische en omgevingsfactoren spelen een rol?
Kan de ontwikkeling van myopie beinvloed worden?
Hoe optimaliseren we refractiecorrectie bij (hoog)myopen?
Programma
19:10 – 19:30
19:30 – 19:45
19:45 – 20:00
Visuele consequenties van myopie
Caroline Klaver, oogarts, Erasmus MC
Netvlieschirurgie bij myopen
Hans Vingerling, oogarts, Erasmus MC
Etiologie van myopie, introductie MYST
Virginie Verhoeven, arts-onderzoeker, Erasmus MC
20:00 – 20:30
Pauze
20:30 – 20:45
Interventie mogelijkheden voor myopie ontwikkeling
Jan Roelof Polling, orthoptist, Erasmus MC
Brillen voor myopen
Harry Dickhoff, Optical Support B.V.
Myopie en contactlenzen: Van hulpmiddel naar therapie..?
Marco van Beusekom, optometrist
Refractie chirurgie bij myopie
Monika Landesz, oogarts, VisionClinics & LUMC
20:45 – 21:00
21:00 – 21:15
21:15 – 21:30
21:30
Borrel
Visuele consequenties van myopie
CCW Klaver, A Solouki, V Verhoeven, A Hofman, RWAM
Kuijpers, PTVM de Jong, JR Vingerling
Afd Oogheelkunde; Afd Epidemiologie ; Erasmus MC Rotterdam
Kans op complicaties
Literatuur onderzoek
Ablatio retinae
1.6x
Maculadegeneratie
10x
Glaucoom 1.6x
Cataract 2x
Lewis et al. 1993, Curtin 1979, Wong et al. 2003
Onderzoeksvraag in Erasmus MC
Wat is de kans op ernstige slechtziendheid bij
personen met myopie?
ERGO bevolkingsonderzoek; 55+ jr
ERGO 1
N=6767
Overleden: N=755
Weigeraars of missend: N=465
2 jaar
ERGO 2
N=5547
Overleden: N=1246
Weigeraars of missend: N=234
4,5 jaar
ERGO 3
N=4064
Overleden: N=806
4,5 jaar
Weigeraars of missend: N=253
ERGO 4
N=3005
Methoden
Oogheelkundig onderzoek
 Refractie met TopCon refractometer, subjectieve na-refractie
 Best-gecorrigeerde visus met ETDRS kaart
 Keratometrie, oogdruk, spleetlamp, fundus foto’s, HRT, HFA
Uitkomst maat vlgs WHO criteria
 Slechtziendheid: visus ods<0.3
 Blindheid: visus ods<0.05
Statistische analyse
 Risico schatting mbv logistische regressie voor simpele myopie
en hoge myopie versus referentie groep emmetropie
Verdeling sferisch equivalent
1.200
Gemiddelde waarde: S+1.4
Uitersten: S-18 en S+16
1.000
800
Frequenties
600
Emmetropie: N=1521 (23,5%)
400
Lage myopie: N=704 (11%)
200
Hoge myopie: N=123 (1.9%)
Mean =1,36
Std. Dev. =2,53
N =6.474
0
-18,00 -15,00 -12,00 -9,00
-6,00
-3,00
0,00
3,00
6,00
9,00
12,00 15,00 18,00
Refractive error at 3m, spherical value OD
Refractie en visus
Visus >=0.5
Visus 0.3-0.5
Visus 0.05-0.3
Visus <0.05
Emmetropie
Lage myopie
Hoge myopie
Frequency of severe visual impairment
Visual acuity
>0.3
0.05-0.3
<0.5
Visual acuity
>0.3
0.05-0.3
<0.05
Emmetropia OU
N=2156
Simple myopia OU
N=750
High myopia OU
N=89
Risico op slechtziendheid en blindheid
Odds ratio
Gebaseerd op prevalentie en incidentie data
15
10
Emmetropie ODS
Lage myopie 1 oog
Lage myopie 2 ogen
Hoge myopie 1 oog
Hoge myopie 2 ogen
P<0.05
P<0.05
5
0
R
R
Slechtziendheid
Blindheid
Conclusies
 Myopen hebben meer kans op ablatio’s, glaucoom,
cataract en maculadegeneratie
 Lage myopie komt bij 11% van de ouderen in NL voor,
maar kans op ernstige slechtziendheid is niet significant
verhoogd
 Hoge myopie komt bij 2% van de ouderen in NL voor; bij
bilaterale hoge myopie is kans op slechtziendheid 9x
verhoogd, kans op blindheid 13x verhoogd
Discussie
Hoge morbiditeit rechtvaardigt onderzoek naar
oorzaken van hoge myopie en mogelijkheden voor
interventie
Myopie onderzoek ErasmusMC
Studie
Leeftijd (jr)
Aantal (N)
ERGO I, II, III
bevolkingsonderzoek
55+
45+
10,000
ERF
genetisch isolaat
18+
2,500
MYST
case controle studie
25+
1,200
Generation R
geboorte cohort
5-7
7,000
Totaal
20,700
Dank voor
uw aandacht
Download