Opplussen bestaande woningen

advertisement
Huren is heerlijk
Wat een moderne
woningbouwvereniging allemaal kan
Hippolytushoef – 12 maart 2012
Presentatie Kees Kwadijk
directeur van Woningbouwvereniging Langedijk
WBV Langedijk
•
•
•
•
Werkzaam in slechts één gemeente
1.300 huur- en 180 Koopgarantwoningen
13 medewerkers: 9 fte’s
Motieven:
– Mogelijkheden bieden
– Voorkomen van tweedeling
– Sociaal ondernemend, dichtbij kerntaken
– Duurzaamheid
– Lokale kleur
• Bescheiden huurniveau: 64% van max. redelijk
• Veel nieuwbouw = grote financiële opgave
Marktsituatie
• Groot in Langedijk …
• Met veel concurrenten
• In een krappe woningmarkt
– per huurwoning 140 klanten
– per Koopgarantwoning 20
• En een bouwende gemeente
Ons beleid en de zaken
• Zakelijk zonder commerciële avonturen
• Gericht op (betaalbare) nieuwbouw
– Betaalbaarheid i.h.a. wordt belangrijker:
streefhuur is 72,5% van max. redelijk
(incl. E-label punten)
• Waardeontwikkeling, dus verkoop, als financiële
motor
• Koopgarant als wondermiddel
• Schaalvoordeel – efficiëntie
Overeenkomsten en verschillen
•
•
•
•
Kleinschaligheid en dorps karakter
Eén gemeente als werkterrein
Verenigingsstructuur
Andere woningmarkt en opgave (?)
Wat kunnen we allemaal
• Dienstverlening: KWH en meer
• Verbeteren kwaliteit bestaande voorraad
Opplussen
Energetisch verbeteren
• Nieuwbouw
• Woningverkoop
• Betaalbaarheid / huurbeleid
Kwaliteit dienstverlening
• KWH huurlabel
• ZAV beleid
 Alles mag, tenzij …..
 Duurzame verbeteringen
• Keuzebeleid
 In nieuwbouw en bij renovatie
 Keukens en sanitair
 Kleurkeuzes
Opplussen bestaande woningen
• Opplussen: beter geschikt
maken voor ouderen
18 voorzieningen
waarvan 14 gratis
Aangeboden aan 3/4 van
onze huurders
In 4 jaar 1.350
voorzieningen
aangebracht; kosten
€ 250.000,=
Energetisch verbeteren
Hoe staan we er voor in 2010?
En in 2013?
Na de verbetering van 600 bestaande
woningen en de bouw van 120
energiezuinige woningen
Energielabels nu en in 2013 huurwoningen Wbv Langedijk
wbvl
900
vergelijk energielabels
landelijk
800
787
700
40%
38%
35%
600
500
30%
25%
400
23%
20%
2010
472
29%
28%
2013
300
287
15%
200
17%
16%
12%
10%
5%
0%
A++
A+
A
0
B
C
D
E
F
0
80
50
0
17
0
0
0
< = 0,50
0,51 0,70
0,71 1,05
1,06 1,30
1,31 1,60
1,61 2,00
2,01 2,40
2,41 2,90
> = 2,91
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
C
D
E
1%
0,51 - 0,70 0,71 - 1,05 1,06 - 1,30 1,31 - 1,60 1,61 - 2,00 2,01 - 2,40 2,41 - 2,90
199
0
5%
2%
186
122
0
10%
10%
9%
< = 0,50
159
100
219
> = 2,91
G
A++
A+
A
B
F
G
Minder energie
Energieverbetering van 600 woningen ouder dan 30 jaar
Zonder huurverhoging:
• Spouwmuurisolatie waar die ontbreekt
• Isoleren van vloeren of kruipruimte
• Vervangen van 300 HR-100 door
HR-107 ketels
• Isoleren cv-leidingen en dichten van
kieren
• Isoleren schuin dak/zolder:
naar keuze huurder: € 6,60
huurverhoging
Uitvoering van 2010 t/m 2013
Investering in 4 jaar: € 2.000.000
Nieuwbouw
• Waarom en voor wie?
• Van 2008 t/m 2011:
• Van 2012 t/m 2015:
160 woningen
230 woningen
• Van 2008 t/m 2015:
bijna 50 won. per jaar
2007 Pr. Margrietstraat,
Broek op Langedijk
2009 Beekpunge/
Lisdodde, Oudkarspel
2008 Voorburggracht,
Zuid-Scharwoude
2010 Kolfbaan, Oudkarspel
2010 Gevels Verburg, NoordScharwoude
vanaf 2012
Westerdel, Broek
op Langedijk
2012 Kerklaan,
Noord-Scharwoude
2012
Centrumplan/
Broekerveiling,
Broek op
Langedijk
Woningverkoop
•
•
•
•
Niet omdat het kabinet het wil
Waarom dan wel?
Koopgarant: blijvend sociale koopwoning
Wat het Langedijk oplevert
Vanaf 2004 in etappes 660 woningen te
koop aangeboden.
Daarvan 160 verkocht: 120 Koopgarant en
40 gewoon.
Betaalbaarheid / huurbeleid
• Huurniveau:
64% van max. redelijk
• Streefhuurniveau: 72,5% van max. redelijk
• Punten op basis van E-label en WOZ
waarde
• Lagere huur voor jongeren tot 23 jaar
Download