technische fiche dcm redu-bac

advertisement
TECHNISCHE FICHE
DCM REDU-BAC
Eigenschappen
•
vloeibaar extract van plantaardig materiaal
•
wordt gebruikt om schadelijke zouten (sulfaat, chloor, natrium…) te neutraliseren
•
te gebruiken in grond, potgrond, substraten en gietwater
•
lost goed op in water
•
Droge stof : 40 %
•
pH : 6,2
Gebruiksaanwijzing
•
in geval van zoutproblemen:
de aangegeven dosis 3 maal in 14 dagen toepassen
•
om zoutproblemen te voorkomen:
de aangegeven dosis 1 maal per maand toepassen
GOLF-GREENS ................................................................................................................... 0,8 – 1 L/100 m²
meegeven via de beregening + goed inregenen
BOMEN
• om dooizouten rond straatbomen te neutraliseren: 0,8 L DCM REDU-BAC per 100 m²
kroonprojectie. Vooraf verdunnen in voldoende water. Nadien alles goed inregenen met zuiver
water. Dit alles 3x toepassen in een tijdspanne van 14 dagen.
• men kan DCM REDU-BAC ook injecteren in de bodem. De dosis bedraagt dan 2,5 L/100 m²
kroonprojectie, gemengd en geïnjecteerd met voldoende zuiver water.
TUINBOUWGEWASSEN VOLLE GROND ......................................................................... 0,5 – 1 L/100 m²
meegeven via de beregening + goed inregenen
TUINBOUWGEWASSEN CONTAINERTEELT....................... 1 – 2 % oplossing (= 10 – 20 ml/L gietwater)
tot volledige verzadiging van het substraat + goed naregenen
AARDBEIEN ...................................................................................................... 50 ml per 10 lopende meter
via de druppeldarm + goed naregenen om verstopping te voorkomen
Bus goed schudden voor ieder gebruik.
Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw planten en teeltsysteem.
Verpakking
bidon van 25 L
Code: NL-NL/KVE 19-11-08
Download