1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

advertisement
Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB!
U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de verf- en drukinktindustrie. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met
uw pensioen.
Lees in 3 stappen over uw pensioen
Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Hierin leest u in 30 minuten hoe het zit met uw pensioen. Wilt u in 5 minuten een
overzicht van wat er voor u is geregeld? Ga dan naar laag 1. Wilt u juridische informatie over uw pensioen? Dan gaat u naar laag 3.
U vindt laag 1 en 3 op www.mijnpgbpensioen.nl. U kunt ons ook mailen op [email protected] of bellen op 020 541 82 00, dan
sturen wij u de informatie.
Bekijk uw persoonlijke pensioeninformatie op www.mijnpgbpensioen.nl
In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe uw pensioenregeling in elkaar zit. Persoonlijke informatie over uw pensioen ziet u op
www.mijnpgbpensioen.nl. Of u kijkt op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
1.
Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Ouderdomspensioen
Via uw werkgever bouwt u pensioen bij ons op voor uw oude dag: het ouderdomspensioen. Dit pensioen is een aanvulling
op de AOW. Dat is de uitkering die u later van de overheid krijgt.
Uw werkgever heeft een pensioenregeling waarbij u vooraf weet hoeveel pensioen u later kunt krijgen. Dat noemen we
een uitkeringsovereenkomst. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt af van 3 dingen. Dit zijn uw salaris, hoe lang u meedoet aan
de pensioenregeling en de kenmerken van de pensioenregeling.
Wij berekenen uw pensioen met het bruto salaris dat u elk jaar krijgt. We noemen dat middelloon. Zolang u voor uw
huidige werkgever werkt, bouwt u ieder jaar een stukje pensioen bij ons op. Al die stukjes samen vormen uw uiteindelijke
pensioen.
U bouwt bij ons pensioen op over uw bruto salaris tot € 65.984,00. Daarnaast bouwt u over een deel van uw bruto salaris
géén pensioen op. Dat komt omdat u later AOW krijgt van de overheid. Daarom trekken wij € 15.339,00 af van uw salaris.
Dit noemen wij de franchise. Het bedrag dat overblijft, noemen wij de pensioengrondslag. Hierover bouwt u elk jaar
1,8750% pensioen op.
Een rekenvoorbeeld
Stel: u werkt fulltime en uw salaris is € 25.000 bruto per jaar. Dan bouwt u als volgt pensioen op:
Uw bruto salaris:
Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt:
€ 25.000
€ 14.466
-/-
U bouwt pensioen op over:
Uw opbouwpercentage is:
€ 10.534
1,75%
x
U bouwt per jaar op aan pensioen:
€ 184,34
Stel: u werkt 10 jaar bij uw werkgever en uw salaris en de franchise blijven al die tijd gelijk. Dan krijgt u vanaf uw 67ste aan
pensioen: € 1.843,40. Dit bedrag is bruto per jaar. Dat betekent dat er nog wel belasting en premies afgaan als u pensioen
krijgt. Het is mogelijk dat wij uw pensioen verhogen omdat de prijzen stijgen. Dit noemen wij toeslag.
Partnerpensioen
U heeft bij ons ook een pensioen voor uw partner: het partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Elke
maand, zolang hij of zij leeft.
Met uw partner bedoelen we:

de persoon met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft;
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk in de pensioenplanner op www.mijnpgbpensioen.nl of op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Lees verder op de volgende pagina
Pagina 1 van 9
PGB/Pensioenfonds PGB - 2016
1.
Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

de persoon met wie u samenwoont én die u bij ons heeft aangemeld als partner. Kijk bij ‘wanneer moet u in actie
komen?’ voor meer informatie over het aanmelden van uw partner.
Hoeveel pensioen uw partner van ons krijgt als u overlijdt, hangt af van uw situatie:

U overlijdt als u nog voor uw huidige werkgever werkt. Uw partner krijgt 70% van het ouderdomspensioen dat u tot
uw pensioendatum had kunnen opbouwen.

U overlijdt als u niet meer voor uw huidige werkgever werkt omdat u van werkgever verandert of met pensioen
bent. Uw partner krijgt 70% van het ouderdomspensioen dat u bij ons heeft opgebouwd.
Let op: Krijgt u een (nieuwe) partner nádat u met pensioen bent gegaan? Dan krijgt deze partner géén partnerpensioen
van ons als u overlijdt.
Anw-uitkering voor uw partner
De Anw is een uitkering van de overheid, vanuit de Algemene nabestaandenwet. Deze uitkering is bedoeld voor uw
partner als u overlijdt. Helaas hebben maar weinig mensen hier recht op. Dit komt omdat er een inkomensgrens geldt. Uw
partner krijgt deze uitkering als hij of zij aan een van deze voorwaarden voldoet:

Uw partner krijgt nog geen AOW;

Uw partner zorgt voor een of meer minderjarige kinderen;

Uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.
Wilt u meer weten over de Anw-uitkering van de overheid? Ga dan naar de website van de Sociale Verzekeringsbank:
www.svb.nl. U kunt bij ons extra Anw-pensioen verzekeren voor uw partner. Kijk op www.mijnpgbpensioen.nl voor meer
informatie.
Wezenpensioen
U heeft bij ons ook een pensioen voor uw kinderen: het wezenpensioen. Uw kinderen krijgen dit pensioen als u overlijdt.
Elke maand, tot hun 18e verjaardag. Of uiterlijk tot hun 27ste, als ze nog meer dan 18 uur per week studeren of een
beroepsopleiding volgen.
Hoeveel pensioen uw kinderen van ons krijgen als u overlijdt, hangt af van uw situatie:

U overlijdt als u nog in de verf- en drukinktindustrie werkt. Uw kinderen krijgen ieder 14% van het
ouderdomspensioen dat u tot aan uw pensioendatum had kunnen opbouwen.

U overlijdt als u niet meer in de verf- en drukinktindustrie werkt omdat u van werkgever verandert of met pensioen
bent. Uw kinderen krijgen ieder 14% van het ouderdomspensioen dat u bij ons heeft opgebouwd.
Overlijden u én uw partner? Dan krijgen uw kinderen ieder 28% van het ouderdomspensioen.
Let op: Wij betalen het wezenpensioen voor maximaal 5 kinderen. Heeft u meer kinderen? Dan verdelen wij het
wezenpensioen over uw kinderen.
Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, kunt u (gedeeltelijk) pensioen bij ons blijven opbouwen. Voor de uren
die u werkt, betaalt u samen met uw werkgever. Voor de uren die u arbeidsongeschikt bent, betalen wij. Dat doen wij tot
u met pensioen gaat of weer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
Pensioenreglement
Wilt u meer weten over uw pensioen? Bekijk dan het pensioenreglement. Daarin staan de afspraken zoals de werkgever
die voor u heeft gemaakt. Op www.mijnpgbpensioen.nl kunt u het pensioenreglement bekijken, downloaden en printen.
Heeft u liever een papieren exemplaar? Mail ons dan via [email protected] of bel ons op 020 541 82 00.
Pagina 2 van 9
PGB/Pensioenfonds PGB - 2016
2.
Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
U bouwt geen pensioen op over uw salaris boven € 65.984,00
Is uw bruto jaarsalaris in 2016 hoger dan € 65.984,00? Dan bouwt u bij ons over uw salaris boven dit bedrag géén
pensioen op voor uzelf en uw partner.
U krijgt geen arbeidsongeschiktheidspensioen
Bent u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u van ons géén arbeidsongeschiktheidsuitkering. U krijgt misschien wél een uitkering
van het UWV. Kijk op www.uwv.nl voor meer informatie.
3.
Hoe bouwt u pensioen op?
A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is een pensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft daar recht op. De overheid
verhoogt de AOW-leeftijd geleidelijk. Wanneer uw AOW ingaat, ziet u op de website van de Sociale Verzekeringsbank:
www.svb.nl. Hier vindt u ook de huidige AOW-bedragen.
Let op: Woonde of werkte u een tijd buiten Nederland? Dan kan het zijn dat u minder AOW krijgt.
B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt, is een aanvulling op uw AOW. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat er door uw
werkgever voor u is geregeld. In uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd. Op
www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u het pensioen dat u in totaal via al uw werkgevers opbouwde.
Op www.mijnpgbpensioen.nl ziet u hoe uw pensioen bij ons ervoor staat. Ook ziet u hoeveel pensioen u later kunt krijgen.
Daarnaast kunt u hier zelf keuzes maken voor uw pensioen.
Let op: Werkt u korter dan een jaar bij uw werkgever? Dan krijgt u misschien nog niet uw Uniform Pensioenoverzicht. Ook
staat uw pensioen dat u via uw huidige werkgever opbouwt misschien nog niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op
www.mijnpgbpensioen.nl vult u zelf uw salaris in. Dan ziet u hoe uw pensioen bij ons ervoor staat.
C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zélf ook iets extra’s regelen voor uw pensioen. Bijvoorbeeld via een lijfrente, spaargeld of beleggingen. Of door zelf
extra pensioen bij ons op te bouwen. Kijk op www.mijnpgbpensioen.nl voor meer informatie.
U bouwt ouderdomspensioen op in een middelloonregeling
Zolang u in de verf- en drukinktindustrie werkt, bouwt u elk jaar een stukje pensioen bij ons op. We noemen dat
middelloon. Wij berekenen dit met behulp van het bruto salaris dat u elk jaar krijgt. Al die stukjes samen vormen uw
uiteindelijke pensioen. U bouwt bij ons pensioen op over uw bruto salaris tot € 65.984,00.
Daarnaast bouwt u over een deel van uw bruto salaris géén pensioen op. Dat komt omdat u later AOW krijgt van de
overheid. Daarom trekken wij € 15.339,00 af van uw salaris. Dit noemen wij de franchise. Het bedrag dat overblijft,
noemen wij pensioengrondslag. Hierover bouwt u elk jaar 1,8750% pensioen op. Het pensioen dat u later krijgt, bestaat
uit de optelsom van al die stukjes. Het is mogelijk dat wij uw pensioen later verhogen omdat de prijzen stijgen. Dit
noemen wij toeslag.
Opbouwpercentage
U bouwt bij ons pensioen op over uw bruto salaris tot € 65.984,00. Gaat u met pensioen, dan krijgt u AOW van de
overheid. Daarom bouwt u over een deel van uw salaris géén pensioen op. Wij trekken € 15.339,00 af van uw salaris. Dit
noemen wij de franchise. Het bedrag dat overblijft, noemen wij de pensioengrondslag. Hierover bouwt u elk jaar 1,8750%
pensioen op. Dit noemen wij het opbouwpercentage.
Een rekenvoorbeeld
Stel: u werkt fulltime en uw salaris is € 25.000 bruto per jaar. Dan bouwt u zo pensioen op:
Pagina 3 van 9
PGB/Pensioenfonds PGB - 2016
3.
Hoe bouwt u pensioen op?
Uw bruto salaris:
Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt:
€ 25.000
€ 15.339
-/-
U bouwt pensioen op over:
Uw opbouwpercentage is:
€ 9.661
1,875%
x
U bouwt per jaar op aan pensioen:
€ 181,14
Stel: u werkt 10 jaar bij uw werkgever en uw salaris en de franchise blijven al die tijd gelijk. Dan krijgt u vanaf uw 67ste aan
pensioen: € 1.811,40. Dit bedrag is bruto per jaar. Dat betekent dat er nog wel belasting en premies afgaan als u met
pensioen bent. Het is mogelijk dat wij uw pensioen verhogen omdat de prijzen stijgen. Dit noemen wij toeslag.
U betaalt samen met uw werkgever voor uw pensioen
Samen met uw werkgever betaalt u voor uw pensioen. De premie is een percentage van het deel van uw salaris waarover
u pensioen opbouwt: de pensioengrondslag. Uw werkgever betaalt 13,96% en u betaalt 11,89%. U ziet op uw loonstrookje
hoeveel dat is.
4.
Welke keuzes heeft u zelf?
Waardeoverdracht
Krijgt u een nieuwe baan bij een andere werkgever en daardoor een nieuwe pensioenuitvoerder? Dan bouwt u geen
pensioen meer bij ons op. U kunt het pensioen dat u bij ons opbouwde, meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Dat noemen we waardeoverdracht. Andersom kan natuurlijk ook. Het pensioen dat u opbouwde bij uw vorige
pensioenuitvoerder kunt u meenemen naar ons. U regelt waardeoverdracht via uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Of waardeoverdracht voor u voordelig is, hangt af van de financiële situatie van uw oude en uw nieuwe
pensioenuitvoerder. En van de kenmerken van uw oude en uw nieuwe pensioenregeling. U hoeft uw pensioen niet mee te
nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt uw pensioen ook bij uw oude pensioenuitvoerder laten staan totdat u
met pensioen gaat. U betaalt geen premie meer voor dit pensioen. U gaat door met pensioen opbouwen bij uw nieuwe
pensioenuitvoerder.
Heeft u minder dan € 465,94 aan pensioen bij ons opgebouwd? Dan mogen wij dit na 2 jaar in 1 keer aan u uitbetalen. Dit
noemen we afkoop. Kijk voor meer informatie op www.pensioenfondspgb.nl.
Extra pensioen opbouwen
Volgens de wet mag u elk jaar een bedrag belastingvrij aan pensioen opbouwen. Dat noemen we fiscale ruimte. Het kan
zijn dat u in een jaar niet uw volledige ruimte gebruikt. Dan mag u zelf bij ons extra pensioen opbouwen. Dat gaat via onze
PGB-Pensioen Plusregeling.
Dat gaat anders dan pensioen opbouwen via uw werkgever. U bouwt via onze regeling voor extra pensioen namelijk een
kapitaal op. Hoe hoog dit kapitaal uiteindelijk is, hangt af van onze beleggingsresultaten. U gebruikt dit kapitaal om extra
pensioen van te kopen. U weet vooraf dus niet hoeveel extra pensioen u daarvoor krijgt.
De premie voor dit extra pensioen betaalt u via uw werkgever. Op www.mijnpgbpensioen.nl vindt u meer informatie. Daar
kunt u zich ook aanmelden.
Anw-pensioen voor uw partner
De Anw is een uitkering van de overheid. Deze uitkering is bedoeld voor uw partner als u overlijdt. Helaas hebben maar
weinig mensen hier recht op. Dit komt omdat de Sociale Verzekeringsbank voor deze uitkering rekening houdt met het
inkomen van uw partner.
U kunt bij ons daarom Anw-pensioen verzekeren voor uw partner. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt, totdat zijn
of haar AOW ingaat. Dit pensioen komt bovenop het partnerpensioen.
Pagina 4 van 9
PGB/Pensioenfonds PGB - 2016
4.
Welke keuzes heeft u zelf?
Uw partner krijgt dit Anw-pensioen alléén als:

u overlijdt als u nog bij uw huidige werkgever werkt, én;

uw partner nog géén recht heeft op AOW.
Kijk voor meer informatie op www.mijnpgbpensioen.nl en www.pensioenfondspgb.nl.
Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
U kunt een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor meer partnerpensioen.
Een voorbeeld: U krijgt een ouderdomspensioen van € 100 per maand. Als u overlijdt, dan krijgt uw partner € 70 aan
partnerpensioen. Kiest u voor een gelijk pensioen na overlijden voor u of uw partner, dan verandert dit. Dan krijgt uw
partner na uw overlijden € 78 aan partnerpensioen. Overlijdt uw partner eerder dan u, dan krijgt u vanaf dat moment ook
€ 78 per maand, in plaats van € 100. U maakt deze keuze als u uw pensioen aanvraagt.
Let op: U kunt deze keuze niet meer veranderen als uw pensioen is ingegaan. Kijk voor meer informatie op
www.mijnpgbpensioen.nl en www.pensioenfondspgb.nl.
Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
U kunt ervoor kiezen uw partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Want misschien krijgt uw partner
zelf een goed pensioen. Of heeft u geen partner (meer).
Als u daarvoor kiest, dan krijgt u meer ouderdomspensioen van ons. Maar uw partner krijgt dan géén pensioen van ons als
u overlijdt. Daarom moet uw partner het eens zijn met uw keuze. U maakt deze keuze als u uw pensioen aanvraagt.
Let op: U kunt deze keuze niet meer veranderen als uw pensioen is ingegaan. Kijk voor meer informatie op
www.mijnpgbpensioen.nl en www.pensioenfondspgb.nl.
Eerder stoppen of langer doorwerken
U gaat standaard met pensioen in de maand waarin u voor het eerst AOW krijgt. Maar u kunt ervoor kiezen om eerder of
later met pensioen te gaan.
Eerder stoppen
U kunt al met pensioen vanaf uw 55ste. Dit kan alleen als u niet meer bij uw werkgever werkt. U krijgt dan minder
pensioen van ons. Dat komt omdat u eerder stopt met het opbouwen van uw pensioen. En omdat u een langere tijd
pensioen van ons krijgt. Let op: U krijgt pas AOW van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd. Kijk op www.svb.nl wanneer uw
AOW ingaat.
Langer doorwerken
U mag ook later met pensioen gaan. Dat kan uiterlijk tot 5 jaar nadat uw AOW is ingegaan. Maar dat kan alleen als u blijft
werken bij uw werkgever. U krijgt dan meer pensioen van ons. Dat komt omdat u een kortere tijd pensioen van ons krijgt.
Maar u bouwt vanaf het moment dat u AOW krijgt geen pensioen meer bij ons op.
Deeltijdpensioen
U kunt ook gedeeltelijk met pensioen gaan en gedeeltelijk blijven werken. Over de uren die u werkt, bouwt u gewoon
pensioen op. Tenminste… zolang u nog geen AOW krijgt. Want zodra dat gebeurt, bouwt u geen pensioen meer bij ons op.
U maakt deze keuzes als u uw pensioen aanvraagt. In het pensioenreglement vindt u de voorwaarden voor eerder of later
of gedeeltelijk met pensioen gaan. Kijk voor meer informatie op www.mijnpgbpensioen.nl en www.pensioenfondspgb.nl.
Beginnen met een hoger of lager pensioen
Misschien heeft u de eerste jaren dat u met pensioen bent meer kosten. Dan kunt u ervoor kiezen om de eerste 5 of 10
jaar meer pensioen te krijgen en daarna minder. Na die 5 of 10 jaar ontvangt u minder pensioen dan in uw Uniform
Pensioenoverzicht staat.
Pagina 5 van 9
PGB/Pensioenfonds PGB - 2016
4.
Welke keuzes heeft u zelf?
Het kan ook zijn dat u de eerste jaren juist meer inkomsten heeft. Dan kunt u ervoor kiezen om de eerste 5 jaar minder
pensioen te krijgen en daarna meer. U krijgt dan na 5 jaar meer ouderdomspensioen dan in uw Uniform Pensioenoverzicht
staat. U maakt deze keuze op het moment dat u uw pensioen aanvraagt.
Let op: U kunt deze keuze niet meer veranderen als uw pensioen is ingegaan. Kijk voor meer informatie op
www.mijnpgbpensioen.nl of www.pensioenfondspgb.nl.
5.
Hoe zeker is uw pensioen?
Welke risico’s zijn er?
Uw pensioen wordt over een lange periode opgebouwd en uitbetaald. In die tijd kan er veel veranderen. Er zijn risico’s die
ervoor kunnen zorgen dat er een financieel tekort ontstaat. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen.
Langer leven
Een voorbeeld van zo’n verandering is een hogere levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Die is sneller
gestegen dan verwacht. Als mensen langer leven, moet het pensioen ook langer worden uitbetaald. Dan is er meer geld
nodig om de pensioenen te betalen dan we eerst dachten.
Rente
De rente heeft invloed op de waarde van pensioenen. Wij proberen in te schatten hoeveel geld er nu nodig is om straks
alle pensioenen te betalen. Dat berekenen we met behulp van de huidige rente. Hoe lager de rente is, hoe meer geld er nú
nodig is om de pensioenen later te kunnen betalen. Als de rente laag is, zijn de pensioenen dus duurder.
Beleggingen
Wij beleggen een deel van het pensioengeld. Zodat wij straks genoeg geld hebben om de pensioenen te betalen. Soms
vallen de beleggingsresultaten tegen. Daarom spreiden we de beleggingen over verschillende beleggingscategorieën. Als
we verlies maken op een belegging, kan een goed resultaat op een andere belegging dat weer goed maken. Wij dekken
ook de risico’s van onze beleggingen af. Daar zijn wel kosten aan verbonden.
Risicomanagement
Er zijn nog meer risico’s waar wij rekening mee houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Zo willen wij
ervoor zorgen dat de koopkracht van uw pensioen op peil blijft. En dat de kans dat wij uw pensioen moeten verlagen, zo
klein mogelijk is. Hiervoor nemen wij maatregelen. Deze maatregelen samen noemen wij risicomanagement. Ook zijn er
in- en externe toezichthouders. Zij beoordelen ons beleid en de manier waarop we dit uitvoeren. Wilt u hier meer over
weten? U leest meer in ons jaarverslag. Dit vindt u op www.pensioenfondspgb.nl.
Waardevast pensioen
Geld wordt elk jaar een beetje minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2016 iets minder kopen dan vorig jaar. Dat
heet inflatie. Hiervoor proberen wij uw pensioen elk jaar te verhogen. Die verhoging noemen wij toeslag. Zo groeit uw
pensioen elk jaar mee met de algemene prijsstijging. Dit heet een waardevast pensioen.
Als het financieel tegenzit, kan het zijn dat wij uw pensioen niet of maar deels kunnen verhogen. Uw pensioen wordt dan
iets minder waard. Zit het daarna financieel weer mee, dan kunnen wij uw pensioen misschien extra verhogen.
We kunnen uw pensioen dus alleen verhogen als we daarvoor genoeg geld hebben. Hiervoor kijken wij naar 2 dingen.
Namelijk naar hoeveel geld we nu hebben en hoeveel we straks aan pensioen moeten uitbetalen. De verhouding tussen
deze 2 bedragen noemen we de dekkingsgraad.
De dekkingsgraad moet hoger zijn dan 110%. Dan kunnen we uw pensioen in stapjes verhogen tot maximaal 2%. Is onze
dekkingsgraad hoger dan 127%? Dan kunnen we uw pensioen misschien nog extra verhogen met 1%. En eventuele
verlagingen ongedaan maken.
Verhogingen in de afgelopen 10 jaar
Pagina 6 van 9
PGB/Pensioenfonds PGB - 2016
5.
Hoe zeker is uw pensioen?
Verhoging pensioen
stijging van de prijzen
2015
0,0%
0,71%
2014
0,0%
0,96%
2013
0,0%
2,81%
2012
0,0%
2,26%
2011
0,0%
1,50%
2010
0,0%
0,30%
2009
0,0%
3,00%
2008
2,1%
0,00%
2007
1,5%
1,80%
2006
1,0%
1,55%
Bron: Consumentenprijsindexcijfer (augustus - augustus) alle huishoudens, vastgesteld door het CBS.
Als er een tekort is
Soms zit het financieel tegen. Dan kan het zijn dat wij op de lange termijn de pensioenen niet helemaal kunnen betalen.
Wij wegen dan zorgvuldig af wat de beste oplossing is. Wij kunnen bijvoorbeeld de pensioenen niet verhogen of de
pensioenopbouw verlagen. Gelukkig hebben wij dit laatste nog nooit hoeven doen.
Alleen als het écht niet anders kan, besluiten wij om uw pensioen te verlagen. Wij moeten uw pensioen verlagen als onze
dekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan ongeveer 105%. Of als wij verwachten dat het langer dan 10 jaar duurt voordat onze
dekkingsgraad weer hoger is dan ongeveer 121%. Let op: deze percentages zijn afgerond en kunnen wijzigen.
Herstelplan
Onze dekkingsgraad is lager dan 121%. Daarom hebben wij een herstelplan. In dat plan staat hoe we ervoor gaan zorgen
dat onze dekkingsgraad weer boven de 121% uitkomt. U vindt het herstelplan op www.pensioenfondspgb.nl.
6.
Welke kosten maken wij?
Kosten
Wij maken kosten voor pensioenbeheer. Dit zijn alle kosten voor onze pensioenadministratie. Maar ook om u te
informeren over uw pensioen. En kosten van ons bestuur. Daarnaast maken wij kosten voor vermogensbeheer. Dit zijn de
kosten voor het beleggen van uw pensioengeld. De beurs vraagt bijvoorbeeld transactiekosten als wij aandelen en
obligaties kopen of verkopen. Op www.pensioenfondspgb.nl en in het jaarverslag vindt u een overzicht van de kosten die
wij maken.
7.
Wanneer moet u in actie komen?
Als u verandert van pensioenuitvoerder
Krijgt u een nieuwe baan bij een andere werkgever en daardoor een nieuwe pensioenuitvoerder? Dan bouwt u geen
pensioen meer bij ons op. U kunt het pensioen dat u bij ons opbouwde, meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Dat noemen we waardeoverdracht. Andersom kan natuurlijk ook. Het pensioen dat u opbouwde bij uw vorige
pensioenuitvoerder kunt u meenemen naar ons. U regelt waardeoverdracht via uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Of waardeoverdracht voor u voordelig is, hangt af van de financiële situatie van uw oude en uw nieuwe
pensioenuitvoerder. En van de kenmerken van uw oude en uw nieuwe pensioenregeling. U hoeft uw pensioen niet mee te
nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt uw pensioen ook bij uw oude pensioenuitvoerder laten staan totdat u
met pensioen gaat. U betaalt geen premie meer voor dat pensioen. U gaat door met pensioen opbouwen bij uw nieuwe
pensioenuitvoerder.
Heeft u minder dan € 465,94 aan pensioen bij ons opgebouwd? Dan mogen wij dit na 2 jaar in 1 keer aan u uitbetalen. Dit
noemen we afkoop. Kijk voor meer informatie op www.pensioenfondspgb.nl.
Pagina 7 van 9
PGB/Pensioenfonds PGB - 2016
7.
Wanneer moet u in actie komen?
Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, kunt u (gedeeltelijk) pensioen bij ons blijven opbouwen. Voor de uren
die u werkt, betaalt u samen met uw werkgever. Voor de uren die u arbeidsongeschikt bent, betalen wij. Dat doen wij tot
u met pensioen gaat of weer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. U krijgt van ons géén
arbeidsongeschiktheidsuitkering.
U hoeft niet aan ons door te geven dat u arbeidsongeschikt bent. Dat doet het UWV voor u. Maar u kunt wel nadenken
over uw pensioen. Als u arbeidsongeschikt bent, bouwt u misschien minder pensioen op dan wanneer u volledig werkt.
Het kan daarom verstandig zijn om zelf extra pensioen op te bouwen. Kijk voor meer informatie op
www.mijnpgbpensioen.nl of www.pensioenfondspgb.nl.
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Gaat u trouwen of registreert u uw partnerschap? Dan geeft uw gemeente dat aan ons door. Dat hoeft u dus niet zelf te
doen. Maar u kunt wel nadenken over het pensioen voor uw partner.


Wilt u extra partnerpensioen opbouwen voor uw partner? Uw partner krijgt dan meer pensioen als u overlijdt na uw
pensionering. Of als u niet meer voor uw huidige werkgever werkt.
Wilt u extra Anw-pensioen verzekeren voor uw partner? Uw partner krijgt dit extra pensioen als u overlijdt, totdat hij
of zij AOW krijgt.
Kijk voor meer informatie op www.mijnpgbpensioen.nl of www.pensioenfondspgb.nl.
Als u gaat samenwonen
Als u gaat samenwonen, geeft uw gemeente dat niet aan ons door. Wij weten dus niet wie uw partner is. U kunt uw
partner zelf bij ons aanmelden. Als u dat doet, krijgt uw partner partnerpensioen van ons als u overlijdt. Doet u dat niet?
Dan krijgt uw partner géén partnerpensioen van ons als u overlijdt.
Wilt u uw partner aanmelden? Dan gelden de volgende voorwaarden:

U woont samen op 1 adres en u bent allebei op dit adres ingeschreven bij de gemeente.

U heeft 6 maanden of langer een gemeenschappelijke huishouding.

U en uw partner zijn allebei niet getrouwd en hebben ook geen geregistreerd partnerschap.

U en uw partner zijn niet: ouder en kind, grootouder en kleinkind of schoonouder en schoondochter/-zoon.
U meldt uw partner aan via www.mijnpgbpensioen.nl. Is uw partner aangemeld? Dan kunt u erover nadenken of u extra
partnerpensioen en extra Anw-pensioen wilt verzekeren.
Als u gaat scheiden of uw (geregistreerd) partnerschap beëindigt
Als u gaat scheiden, moet u óók uw pensioen verdelen. De helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw
huwelijk of geregistreerd partnerschap, is voor uw ex-partner. Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat
u tot uw scheiding opbouwde. Zo is dat geregeld volgens de wet. Geef uw scheiding en de gemaakte afspraken binnen 2
jaar aan ons door. Wij betalen dan uw ouderdomspensioen uit volgens de verdeling van u en uw ex-partner.
Woonde u samen en gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner geen recht op een deel van uw
ouderdomspensioen. Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner wel het partnerpensioen dat u tot uw scheiding opbouwde. Zo is
dat geregeld volgens de wet. Dit geldt alleen als uw partner bij ons was aangemeld.
Misschien wilt uw ex-partner geen ouderdoms- en/of partnerpensioen van u. Dan doet hij of zij afstand van dit recht. Dit
legt u samen vast in het echtscheidingsconvenant. U moet dit ook aan ons laten weten.
Wilt u uw ouderdoms- en/of partnerpensioen anders verdelen? Dan kunt u deze stappen volgen:
Stap 1: Spreek met uw ex-partner af hoe u het pensioen verdeelt.
Stap 2: Leg deze afspraken vast in een echtscheidingsconvenant bij uw advocaat of notaris.
Stap 3: Geef deze afspraken binnen 2 jaar aan ons door.
Pagina 8 van 9
PGB/Pensioenfonds PGB - 2016
7.
Wanneer moet u in actie komen?
Kijk voor meer informatie op www.pensioenfondspgb.nl en www.mijnpgbpensioen.nl.
Als u verhuist naar het buitenland
Het is belangrijk dat u uw nieuwe adres aan ons doorgeeft. Geef het ook aan ons door als u gaat trouwen, samenwonen of
uw partnerschap registreert. Dat krijgen wij namelijk niet door van uw gemeente. U geeft uw wijzigingen aan ons door via
www.mijnpgbpensioen.nl. Of u stuurt ons een e-mail of brief met uw nieuwe gegevens.
Als u werkloos wordt
Wordt u werkloos? U hoeft niet aan ons door te geven dat u werkloos bent. Dat doet het UWV voor u. Bent u werkloos,
dan bouwt u géén pensioen meer bij ons op. Zet voor uzelf op een rij wat de gevolgen zijn voor uw eigen pensioen en het
pensioen voor uw partner en kinderen. Zo voorkomt u vervelende verrassingen. Denk daarom na over de volgende
vragen:


Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken voor extra partnerpensioen? Dan gaat uw
ouderdomspensioen omlaag. Maar uw partner krijgt meer pensioen van ons als u overlijdt.
Wilt u zélf pensioen bij ons opbouwen omdat u nergens anders pensioen opbouwt? Dat kan maximaal 3 jaar. Het is
wel duurder dan toen u nog pensioen opbouwde via uw werkgever. U betaalt namelijk ook het werkgeversdeel van
de premie. Wilt u dit? Laat u ons dit dan binnen 9 maanden na uw ontslag weten.
Kijk in het pensioenreglement en op www.pensioenfondspgb.nl voor meer informatie en de voorwaarden.
www.mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk minimaal 1 keer per jaar hoe uw pensioen ervoor staat. Zo voorkomt u vervelende verrassingen. Het kost u hooguit
15 minuten. Doe dit bijvoorbeeld als u uw Uniform Pensioenoverzicht krijgt. Op www.mijnpgbpensioen.nl ziet u hoeveel
pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd bij Pensioenfonds PGB. Daar ziet u ook een voorbeeld van het netto pensioen dat
u later elke maand kunt krijgen. En kunt u keuzes maken voor uw pensioen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u
hoeveel pensioen u bij al uw werkgevers opbouwde.
Als u vragen heeft
Wilt u meer weten over uw pensioen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.
e-mail: [email protected]
telefoon: 020 541 82 00
internet: www.pensioenfondspgb.nl
Pagina 9 van 9
PGB/Pensioenfonds PGB - 2016
Download