PowerPoint-presentatie

advertisement
Wij zijn God zomaar ontrouw,
…
…
…
Assyrië
Israël
Juda
Egypte
Wij zijn God zomaar ontrouw,
…
…
…
Assyrië
Israël
Juda
Egypte
Wij zijn God zomaar ontrouw,
…
…
…
Wij zijn God zomaar ontrouw,
maar God wil je terug,
…
…
Wij zijn God zomaar ontrouw,
maar God wil je terug,
reken je dan niet rijk met je verleden,
…
Hosea: “Al in de moederschoot heeft hij
zijn broer beetgenomen, en in de kracht
van zijn leven worstelde hij met God.”
Volk: “Hij worstelde met een engel en
overwon.”
Hosea: “Onder tranen smeekte hij hem om
een gunst.”
Volk: “In Betel vond God hem, daar sprak
hij al tot ons.”
Wij zijn God zomaar ontrouw,
maar God wil je terug,
reken je dan niet rijk met je verleden,
…
Wij zijn God zomaar ontrouw,
maar God wil je terug,
reken je dan niet rijk met je verleden,
maar keer terug naar God!
En denk niet dat je bij jezelf kunt
zeggen: Wij hebben Abraham als
vader. Want ik zeg jullie: God kan uit
deze stenen kinderen van Abraham
verwekken!
Matteüs 3:9
Wij zijn God zomaar ontrouw,
maar God wil je terug,
reken je dan niet rijk met je verleden,
maar keer terug naar God!
Ik weet wat u doet, hoe u niet koud
bent en niet warm. was u maar koud
of warm! Maar nu u lauw bent in
plaats van warm of koud zal ik u
uitspuwen.
Openbaring 3:15-16
Trek de wapenrusting van
God aan om stand te
kunnen houden!
Efeziërs 6:11
Wij zijn God zomaar ontrouw,
maar God wil je terug,
reken je dan niet rijk met je verleden,
maar keer terug naar God!
Ik genees hen van hun ontrouw,
mijn hart gaat naar hen uit.
Mijn toorn heb ik laten varen.
Ik zal voor Israël zijn als de dauw.
Het zal bloeien als een lelie,
wortelen als een ceder op de Libanon;
zijn jonge loten zullen uitlopen.
Het zal als een prachtige olijfboom pronken
en geuren als de ceders op de Libanon.
Dan is het weer goed toeven in zijn schaduw,
er wordt weer koren verbouwd.
Het zal bloeien als een wijnstok,
befaamd zijn als de wijn van de Libanon.
Dan zegt Efraïm: ‘Wat heb ik nog met
afgoden te maken?
Ik wil zijn liefde beantwoorden, mijn oog op
hem richten.
Dan ben ik als een cipres, altijd groen;
het zijn uw vruchten die ik draag.’
In Christus werkelijkheid.
Amen.
Download