Inspraaksessies op sleutelmomenten Ontwerpproces

advertisement
KINDER- EN TIENER INSPRAAK
bij inrichting van publieke ruimte
Vandaag...
1. Planning van een inspraaktraject
2. Identificeren en betrekken van sleutelfiguren
3. Inhoudelijke opbouw van sessies + belangenbehartiging
VOORAF
Twee benaderingen van 'inspraak' en 'participatie':
1. 'Beleidsinspraak': in wezen top-down
= denken vanuit beleidsproces
+ : (relatief) snel iets verwezenlijken,
impact op kinderen/jongeren mee sturen
- : niet noodzakelijk relevant voor kinderen/jongeren
'liggen ze er wel wakker van'?
meer 'consultatie' dan 'participatie'
2. 'Participatie van onderuit': in wezen down-top
= denken vanuit processen die je met kinderen/jongeren aflegt
+: vertrekt werkelijk vanuit leefwereld van kinderen/jongeren
- : kan lang duren voor iets verwezenlijkt wordt
wellicht voor 'volgende generatie'
VOORAF
Twee benaderingen van 'inspraak' en 'participatie':
1. 'Beleidsinspraak': in wezen top-down
= denken vanuit beleidsproces
vandaag
+ : (relatief) snel iets verwezenlijken,
impact op kinderen/jongeren mee sturen
- : niet noodzakelijk relevant voor kinderen/jongeren
'liggen ze er wel wakker van'?
meer 'consultatie' dan 'participatie'
2. 'Participatie van onderuit': in wezen down-top
= denken vanuit processen die je met kinderen/jongeren aflegt
+: vertrekt werkelijk vanuit leefwereld van kinderen/jongeren
- : kan lang duren voor iets verwezenlijkt wordt
wellicht voor 'volgende generatie'
VOORAF
Twee benaderingen van 'inspraak' en 'participatie':
1. 'Beleidsinspraak': in wezen top-down
= denken vanuit beleidsproces
+ : (relatief) snel iets verwezenlijken,
impact op kinderen/jongeren mee sturen
- : niet noodzakelijk relevant voor kinderen/jongeren
'liggen ze er wel wakker van'?
meer 'consultatie' dan 'participatie'
2. 'Participatie van onderuit': in wezen down-top
= denken vanuit processen die je met kinderen/jongeren aflegt
+: vertrekt werkelijk vanuit leefwereld van kinderen/jongeren
- : kan lang duren voor iets verwezenlijkt wordt
wellicht voor 'volgende generatie'
1
PLANNING VAN EEN INSPRAAKTRAJECT
Ontwerpproces:
Ontwerpproces:
Vaak…
Ontwerpproces:
Inspraaktraject
kinderen:
(feestelijke) actie met kinderen
- Laat in proces
- Geïsoleerd
- Geen impact op
de besluitvorming
Vaak…
Ontwerpproces:
Inspraaktraject
kinderen:
'jeugd doet wat zotjes'
- Geïsoleerd
- Weinig impact op
de besluitvorming
- Vooral toestellen
> Inspraaksessies op sleutelmomenten
Ideaal:
Ontwerpproces
en inspraaktraject
vallen samen
> Inspraaksessies op sleutelmomenten
Ontwerpproces:
Inspraaktraject
Kinderen:
Participatiesessies
met kinderen:
Gebruikerskennis van kinderen leren kennen
EN inbrengen in de besluitvorming
> Inspraaksessies op sleutelmomenten
Programma
van eisen
Ontwerpproces:
Toetsing
voorontwerp
Definitief
ontwerp
ontwerper………………………………………..
> Inspraaksessies op sleutelmomenten
Programma
van eisen
Ontwerpproces:
Toetsing
voorontwerp
Definitief
ontwerp
ontwerper………………………………………..
> Inspraaksessies op sleutelmomenten
Programma
van eisen
Ontwerpproces:
Inspraaktraject
Kinderen:
Toetsing
voorontwerp
Definitief
ontwerp
ontwerper………………………………………..
1
2
Participatiesessies
met kinderen:
Gebruikerskennis van kinderen leren kennen
EN inbrengen in de besluitvorming
> Inspraaksessies op sleutelmomenten
Programma
van eisen
Ontwerpproces:
Toetsing
voorontwerp
Definitief
ontwerp
ontwerper………………………………………..
Inspraaktraject
Volwassenen:
Inspraaktraject
Kinderen:
1
2
Participatiesessies
met kinderen:
Gebruikerskennis van kinderen leren kennen
EN inbrengen in de besluitvorming
2
IDENTIFICEREN EN BETREKKEN VAN
SLEUTELFIGUREN
> Belangrijkste ‘sleutelfiguren’ identificeren
Meestal:
Ontwerper (intern of extern bureau)
$
Schepen (RO, grondzaken, groen,...)
Projectleider (Dienst RO, technische dienst, groendienst,...)
Medewerkers van schepen / projectleider die kunnen 'linken'
Inspraakbegeleiders
> Belangenbehartiging en 'druk zetten':
Netwerking ('alle hens aan dek')
Schepen RO
Gecoro
Projectleider
Ontwerper
> Belangenbehartiging en 'druk zetten':
Netwerking ('alle hens aan dek')
Kinderen en jongeren
Jeugdwerk
Sportorganisaties
Scholen, buurtcomités
Observaties
Informele contacten
Formele Inspraak
Jeugdraad
Jeugddienst
Informeel
Advies
Brief
Informeel
Advies
Brief
Gecoro
Advies
Vergadering
Informele contacten
Schepen Jeugd
Informeel
Advies
Brief
Schepen RO
Projectleider
Ontwerper
$
> Inspraaksessies op sleutelmomenten
Programma
van eisen
Ontwerpproces:
Toetsing
voorontwerp
Definitief
ontwerp
ontwerper………………………………………..
$
Inspraaktraject
Kinderen:
Participatiesessies
met kinderen:
1
2
> Inspraaksessies op sleutelmomenten
Programma
van eisen
Ontwerpproces:
Toetsing
voorontwerp
Definitief
ontwerp
ontwerper………………………………………..
$
belangenbehartigers
Inspraaktraject
Kinderen:
Participatiesessies
met kinderen:
1
2
> Inspelen op gevoeligheden
Verschillende types ontwerper/projectleider te onderscheiden
Zij hebben meestal eigen gevoeligheden en dada's. Bijv.:
1. ‘Drukke pragmaticus’
- geneigd om in te gaan op vragen, als het niet te veel ‘gedoe’
vraagt
> hapklare en overzichtelijke info geven
2. ‘Designer’
- vindt vooral het (strakke) beeld belangrijk
- houdt soms vast aan eigen ideeën, concepten
> gevoel geven dat hij het zelf uitgevonden heeft,
aan hem de eer laten
3. ‘Groene’
- vindt vooral ecologische belangrijk
> zo veel mogelijk linken leggen met groen
> zo weinig mogelijk uitspraken doen over echt gevoelige zones
> Inspelen op gevoeligheden
Verschillende types ontwerper/projectleider te onderscheiden
Zij hebben meestal eigen gevoeligheden
4. ‘Sociaal geëngageerde’:
- vindt inspraak, rechtvaardigheid belangrijk
> inspraak in de verf zetten, stem van kinderen naar voorgrond
brengen
5. ‘Artiest’
- werkt zeer intuïtief, op basis van inspiratie
> vooral inspiratie geven, niet voorschrijven, rechtstreeks
in contact met kinderen proberen te brengen
6. ‘The boss’
- wil zelf touwtjes in handen houden
> gevoel geven dat hij het zelf allemaal beslist heeft, eer aan
hem/haar laten
...
> Inspelen op gevoeligheden
Verschillende types ontwerper/projectleider te onderscheiden
Zij hebben meestal eigen gevoeligheden
7. ‘De regelbewaker’
- vindt alles goed, zolang het niet ingaat tegen veiligheidsregels,
procedures,...
> Regelmatig vragen: Is dit volgens de regels?
8. ‘(Ex-)Jeugdwerker’
- hebben spontane sympathie voor (speels) gedrag van kinderen
> zonder veel moeite mee te krijgen
9. ‘Onderwijzer’
- hebben ervaring met werken met kinderen en vinden kinderen
belangrijk, maar doen dit vanuit sterk een
pedagogische/beschermende reflex, zijn liever zelf aan het
woord dan dat ze kunnen luisteren
> gebruik maken van hun netwerk, henzelf een rol van
observator geven
INHOUDELIJKE OPBOUW VAN SESSIES
EN BELANGENBEHARTIGING
3
Sleutelmoment
1
Kinderparticipatiesessie 1:
Opmaak van een programma van eisen
Sleutelmoment
2
Kinderparticipatiesessie 2:
Toetsing van een voorontwerp
Kinderparticipatiesessie 1 :
Opmaak van een programma van eisen
Programma
van eisen
Ontwerpproces:
Participatiesessies
met kinderen:
Definitief
ontwerp
ontwerper………………………………………..
Inspraaktraject
Volwassenen:
Inspraaktraject
Kinderen:
Toetsing
voorontwerp
1
Kinderparticipatiesessie 1 :
Opmaak van een programma van eisen
1. Kernvragen om te stellen aan kinderen
> Concreet maken voor elk project:
eigen hypotheses/inschattingen
over
interessante plekken
Kinderparticipatiesessie 1 :
Opmaak van een programma van eisen
2. Voorleggen / toetsen van volwassenenthema’s:
bijv. water, mobiliteit, veiligheid, sociale veiligheid, overlast,...
> Dit is ook strategisch:
om eventueel in te gaan tegen
vanzelfsprekendheden van volwassenen
Kinderparticipatiesessie 1:
Opmaak van een programma van eisen
> Settings
om perspectief
van kinderen
in beeld te
brengen:
< op het terrein
in focusgroepen >
Kinderparticipatiesessie 1 :
Opmaak van een programma van eisen
Programma
van eisen
Ontwerpproces:
Participatiesessies
met kinderen:
Definitief
ontwerp
ontwerper………………………………………..
Inspraaktraject
Volwassenen:
Inspraaktraject
Kinderen:
Toetsing
voorontwerp
1a
1b
Kinderparticipatiesessie 1:
Impact op de besluitvorming
> Ontwerper, schepen, projectverantwoordelijke zijn aanwezig
Kinderparticipatiesessie 1:
Impact op de besluitvorming
> Goed observeren wat kinderen/jongeren doen
> Goed registreren wat kinderen/jongeren zeggen
>>> opmaak van een nota met programma van eisen
Kinderparticipatiesessie 1:
Impact op de besluitvorming
>>> opmaak van een
nota met programma
van eisen:
SWOT:
knelpunten en
potenties voor
kinderen
Kinderparticipatiesessie 1:
Impact op de besluitvorming
> ruimtelijke vertaling
‘gebruikskaart’
‘gebruiksschema’s’
Kinderparticipatiesessie 1:
Impact op de besluitvorming
>>> Ruimtelijk vertalen: structuurschetsen, plannen
Kinderparticipatiesessie :2
Toetsing van een voorontwerp
Programma
van eisen
Ontwerpproces:
Inspraaktraject
Kinderen:
Participatiesessies
met kinderen:
Toetsing
voorontwerp
Definitief
ontwerp
ontwerper………………………………………..
2
Kinderparticipatiesessie :2
Toetsing van een voorontwerp
> Technieken: > Ontwerp uitleggen: uittekenen of uitzetten op het terrein
Kinderparticipatiesessie :2
Toetsing van een voorontwerp
> Technieken: > Ontwerp uitleggen: uittekenen of uitzetten op het terrein
Kinderparticipatiesessie 2:
Toetsing van een voorontwerp
> Technieken:
> inleefoefening: ‘in kaarten of ontwerpen kruipen’
Kinderparticipatiesessie 2:
Toetsing van een voorontwerp
> Ontwerp uitleggen: uittekenen of uitzetten op het terrein
Meer lezen…
www.k-s.be
do it yourself
Programma
van eisen
Toetsing
voorontwerp
Ontwerpproces:
Inspraaktraject
Kinderen:
Inspraaktechniek
$
Definitief
ontwerp
Download