Het gebruik van de Project Plan Template

advertisement
Template Artikelgroepstrategie |
| Versie 1.0
Pagina 1 van 4
Artikelgroep Strategie
[Project naam]
Template
Ontwikkeld door:
[Logo’s betrokken organisaties]
Versie 1.0 | 05-03-2010 [datum]
Template Artikelgroepstrategie |
| Versie 1.0
Pagina 2 van 4
Het gebruik van de Project Plan Template
Deze template is ontwikkeld door Supply Value om u te helpen bij het opstellen van een artikelgroep
strategie binnen uw organisatie.
Indien u vragen heeft over het gebruik of Supply Value, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons
via [email protected] of tel: 0624516244.
Meer informatie is tevens te vinden op www.supplyvalue.nl
Veel succes!
Strategie evaluatie
Beoordeel de doelstellingen van de huidige inkoop categoriestrategie en in hoeverre deze behaald
zijn. Kijk hierbij naar de onderstaande aspecten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Product en proces karakteristieken
Leveranciersbestand
Inkoopbeleid
Contracteren
Leveranciers ontwikkeling
Logistieke en transactionele aspecten
Data analyse
Analyseer de volgende gegevensgroepen:
1.
2.
3.
4.
5.
Klant eisen en interne trends
Artikelgroepen
Aanbod markt
Waardeketen
Leveranciers
1 en 2 kunnen worden verwerkt in een SWOT analyse per artikel(sub) groep. In de SWOT analyse kan
gebruik worden gemaakt van de categorieën: strategisch/commercieel, economisch/financieel,
wettelijk, organisatorisch, politiek, milieu, techniek.
3-5 kunnen middels Krajick (product positionering: leveringsrisico versus financiële impact) worden
uitgewerkt. Per leverancier kan daarnaast worden bepaald wat de positie van de klant is in de
strategie van de leverancier. Vervolgens kunnen beide matrixes aan elkaar worden gekoppeld.
Definieer doelstellingen
1. Bepaal de inkoopdoelstellingen op basis van de klantwensen
2. Stel prioriteiten
Template Artikelgroepstrategie |
3.
4.
5.
6.
| Versie 1.0
Pagina 3 van 4
Bepaal huidig prestatieniveau
Verzamel aanvullende gegevens
Stel harde en zachte doelstellingen vast
Stel een pad vast om dit doel te bereiken (wanneer bereiken we wat)
Definieer strategie
Bepaal op basis van de gevonden gegevens, de doelstellingen en logica de strategie (hoe bereiken we
ons doel) op de volgende deelgebieden (na deze stap gaan we terug naar stap 1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Product en proces karakteristieken
Leveranciersbestand
Inkoopbeleid
Contracteren
Leveranciers ontwikkeling
Logistieke en transactionele aspecten
Position in
purchasing /
Nuisance
Exploitation
Development
Core
sales
segment
segment
segment
segment
Strategic
Reverse
Reverse
segment
marketing
marketing
Salvage
Safeguard
Develop
Safeguard
Negotiate
Exploit
Exploit
portfolio
Bottleneck
segment
Leverage
Carefully
segment
exploit
Intensify
Mutual
investment
Rationalise/
Routine
make
Carefully
segment
efficient
rationalise
Extend
service
offerings
One-stop
shopping
Template Artikelgroepstrategie |
Informatie over Supply Value
| Versie 1.0
Pagina 4 van 4
Download