Nederlands - Bodem Resetten

advertisement
WAAROM
WERKT HET?
Herbie is eiwitrijk en heel makkelijk afbreekbaar
in de bodem. Bij deze afbraak wordt in eerste
instantie zuurstof verbruikt. Hierdoor wordt,
a.g.v. de aanwezigheid van de plastic folie, de
bodem binnen 1 dag zuurstofloos. Hierna gaat de
afbraak verder onder anaerobe omstandigheden.
Bij dit fermentatieproces komen allerlei stoffen
vrij (vetzuren, methaan, zwavelwaterstof, etc.)
waar ziekteverwekkers gevoelig voor zijn.
Op basis van ruim vijf jaar onderzoek met
honderden verschillende organische materialen
is duidelijk geworden welke samenstelling
Herbie dient te hebben (qua gehalte aan
eiwitten, koolhydraten, vetten, vezels, etc.)
om snel en volledig anaeroob af te breken
en te zorgen voor goede doding van
ziekteverwekkers.
BENT U BENIEUWD
WAT BODEM RESETTEN
VOOR UW BODEM KAN
BETEKENEN?
NEEM VRIJBLIJVEND
CONTACT MET ONS OP.
THATCHTEC BV
Agro Business Park 10
6708 PW Wageningen
T 0317 - 414 478
[email protected]
HOE TOE
TE PASSEN?
MATERIALEN
Nodig zijn Herbie-korrels (of vloeistoffen) en
plastic folie. Thatchtec levert 3 typen Herbie
korrels en 1 vloeibare Herbie. Allen zijn 100%
plantaardig (o.b.v. aardappel, tarwe, soja en/of
maïs), en de meesten zijn gegarandeerd
GMO-vrij. Verschillen zijn er o.a. in samenstelling qua nutriënten als kalium en fosfaat.
De keuze hangt m.n. af van de bodem en de
bemestingsbehoefte van het te telen gewas.
De plastic folies (die Thatchtec ook kan leveren)
moeten een goede zuurstofbarrière hebben.
INWERKEN EN FOLIELEGGEN
Strooien van Herbie kan het beste worden
gedaan met een kalkstrooier en het inwerken
met een spitmachine. De afsluiting van de bodem
met de folie moet volledig zijn (staanders in
kassen moeten dus goed worden afgetaped).
ADVISERING
Thatchtec kan adviseren t.a.v. de keuze van
het type Herbie, de dosering, de inbrengdiepte,
de keuze van het loonbedrijf, de vochtigheid van
de grond, etc.
KOSTEN
Bodem Resetten kost doorgaans ca. 2,00 €/m2,
waarvan 1,50 €/m2 voor de Herbie korrels.
Afhankelijk van situatie (grotere oppervlakken,
vereiste dosering e.d.) kunnen de kosten lager zijn.
MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Henk Meints, telefoon:
06 - 30459779 of per e-mail: [email protected]
www.bodemresetten.nl
www.thatchtec.nl
DE NIEUWE BIOLOGISCHE MANIER
VAN GRONDONTSMETTING ZONDER
CHEMICALIËN OF STOMEN
WAT IS BODEM RESETTEN?
Tussen 2004 en 2009 is door Thatchtec, in samenwerking met de Wageningen UR,
een nieuwe1 methode voor (biologische) grondontsmetting ontwikkeld. De methode
bestaat uit het inbrengen van 100% plantaardige Herbie-korrels (of vloeistoffen) in de
bodem, gevolgd door het afdekken van de bodem met een folie gedurende 3 tot 4 weken.
Vele testen, in het laboratorium maar ook in de praktijk, hebben laten zien dat na deze
periode de grond meestal geheel vrij is van nare ziekten veroorzaakt door schadelijke
aaltjes (nematoden) en schimmels2. Het systeem is in de praktijk toegepast bij tomaten,
paprika, zaadvermeerdering, sla, zomerbloemen, aardbeien en asperges.
Bodem Resetten kan zowel in kassen als bij buitenteelten worden toegepast.
Voor het Bodem Resetten zijn er door Thatchtec drie octrooiaanvragen gedaan,
waarvan de eerste inmiddels is verleend. Sinds de introductie in 2009 hebben reeds
meer dan 50 telers het systeem toegepast.
WAT ZIJN DE
VOORDELEN?
STAPPEN
BEHANDELINGEN
MILIEUVRIENDELIJK
Chemische bestrijdingsmiddelen zijn
milieubelastend en stomen kost veel energie.
Bodem Resetten kent deze nadelen niet!
ZEER EFFECTIEF
Met chemische bestrijdingsmiddelen wordt
meestal geen 100% doding van ziekteverwekkers
verkregen. Bij stomen keren ziekteverwekkers na
korte tijd vaak weer terug. Bodem Resetten geeft
meestal 100% doding, en laat een gezondere
bodem achter, die naar verwachting jarenlang
minder ziektegevoelig zal zijn.
STAP 1: strooien van Herbie korrels
EENVOUDIG TOE TE PASSEN
1 Bodem Resetten is een grote
verbetering t.o.v. de tot nu toe
ontwikkelde methode van biologische
grondontsmetting, waarbij pas gemaaid
gras in de grond wordt gebracht.
Voordelen t.o.v. gras zijn dat de korrels
jaarrond beschikbaar zijn, constant in
samenstelling en kwaliteit, veel
compacter dan gras, en sneller en
effectiever zorgen voor doding van de
ziekteverwekkers.
Het inbrengen van de Herbie en het afdekken
met een folie vereist geen bijzondere apparatuur
en kan door veel loonwerkers uitgevoerd worden.
Na folieverwijdering kan snel gepland worden.
ZUURSTOF GEHALTE BIJ FOLIE AFDEKKING
20%
POSITIEF EFFECT OP BODEM
0%
0
1
2
4
8
16
32
DAGEN
Bij stomen en bij chemische ontsmetting wordt
het biologische evenwicht in de bodem verstoord.
Stomen is bovendien vaak ongunstig voor de
bodemstructuur. Bodem Resetten verrijkt de bodem
juist met organisch materiaal en bodemleven (bacteriën
en niet-schadelijke schimmels en nematoden).
EXTRA GEWASOPBRENGST
2 zoals de nematoden Pratylenchus
penetrans en Meloidogyne chitwoody,
-hapla en -incognita en de schimmels
Fusarium oxysporum en Verticillium
dahliae. Dit soort aaltjes en schimmels
veroorzaken problemen als verwelking,
rot en bodemmoeheid.
STAP 2: twee keer spitten in twee richtingen
STAP 3: afdekken met folie
Naast het voorkomen van verminderde
opbrengst door ziekten is er vaak tot 30%
extra gewasopbrengst.
TOEKOMSTGERICHT
Chemisch ontsmetten staat internationaal
onder druk en stomen wordt steeds duurder
door het hoge energieverbruik. Bodem Resetten
(nu vergelijkbaar in kosten met stomen) zal
daarom steeds aantrekkelijker worden.
STAP 4: eindresultaat
Download