klik hier voor de PowerPoint presentatie van Joanne van der

advertisement
Allochtone jongeren en criminaliteit, demografische
aspecten
Jaarvergadering f-Cap
Teylingereind, 15 december 2006
Mw. dr. Joanne van der Leun
Criminologie
De ideale stad
• Pierro della Franscesca
Realiteit
• Steeds meer mensen in steden
• Veel sociale processen komen versterkt
samen in steden
• Bevolking is selectief samengesteld
–
–
–
–
Relatief jong
Veel alleenstaanden
Veel kansarmen
Veel migranten
Criminaliteit in steden
• Politiecijfers hoog
• Slachtoffer-enquêtes hoog
• Relatie bestaat vrijwel overal en wordt o.a.
verklaard vanuit de stedelijke functies, maar
ook vanuit meer anonimiteit en selectieve
bevolkingssamenstelling.
Aandeel bevolking (CBS 2006)
1996
2000
2004
2005
2006
Autochtoon
83,87
82,51
81,01
80,85
80,71
Allochtoon waarvan
16,13
17,49
18,99
19,15
19,29
Westers allochtoon
8,57
8,61
8,73
8,73
8,75
Niet-westers allochtoon
7,56
8,88
10,26
10,42
10,54
Etnische samenstelling steden (CBS)
%
100
80
westers
overig niet-westers
Surinaams/Antilliaans
Turks
Marokkaans
Nederlands
60
40
20
0
Den Haag Amsterdam Rotterdam
CBS data
Utrecht
Nederland
Allochtonen & criminaliteit
• Taboe?
• Opmerkelijk veel onderzoek in Nederland
van jaren ’80 – oververtegenwoordiging van
bepaalde groepen
• Lange tijd vooral gericht op vertekening
van gegevens
• Nu veel betere data en genuanceerder beeld
Hoofdbevindingen
• Marokkanen, Antillianen probleemgroepen
• Diversificering naar herkomst
Verdachtenpercentages naar
afkomst, leeftijd en geslacht
M
1217
V
1217
M
1824
V
1824
M
2544
V
25
-44
M
45
-79
V
4579
Tota
al
Autoch
Toon
2.0
0.5
3.8
0.5
1.9
0.4
0.8
0.2
0.9
Alloch
toon
4.9
1.2
7.5
1.2
4.8
0.8
1.7
0.4
2.2
WODC: Blom et al. 2005
Verdachtenpercentages klassieke migrantengroepen naar
leeftijd en geslacht
Autochtoon Man
20
Marokko Man
15
Antillen Man
Suriname Man
10
Turkije Man
Autochtoon Vrouw
5
Marokko Vrouw
Antillen Vrouw
0
12 tot 17 jaar 18 tot 24 jaar 25 tot 44 jaar 45 tot 79 jaar
Suriname Vrouw
Turkije Vrouw
WODC: Blom et al. 2005
Correctie
• Leeftijd
• Geslacht
• Sociaal economische status
• Bij correctie hiervor valt deel van het verschil weg,
maar zeker niet alles.
Risicofactoren
•
•
•
•
Man < 20 jaar
Lage opleiding/ SES
Urbanisatie
Etniciteit
Meer specifiek
• Stressvolle gebeurtenissen rond de migratie,
bijvoorbeeld het (tijdelijk) gescheiden zijn van
gezinsleden.
• Traumatische ervaringen in het land van herkomst
• Lang verblijf in opvangvoorzieningen, lange
onzekerheid over de verblijfsstatus
• Discriminatie
• Dulturele discontinuïteit tussen gezin en school.
Integratie?
Delictpatronen
• Geweld: Marokkanen en Antillianen hoog
• Vermogensdelicten: Antillianen,
Marokkanen en Surinamers
• Eerste generatie meer geldelijk gewin dan
tweede
Toekomst?
• Criminaliteit onder groepen met zwakke
verblijfsstatus
• Problemen met nieuwere groepen
• Meisjes?
Prognose jongeren (0-15 jr) CBS
%
20
19
18
17
2004
2010
2015
2020
16
15
14
13
12
11
10
Den Haag
Amsterdam
Rotterdam
Utrecht
Stellingen:
Criminaliteit is niet alleen een gevolg van de stedelijke
demografie, maar ook een oorzaak.
Voor de toekomst is niet zozeer het aandeel nietwesterse of islamitische migranten van belang, maar
veeleer de vraag of er verbindingen komen/ zijn
tussen ‘reguliere’ criminaliteit en
radicaliseringsprocessen.
Bij een sterk repressief beleid tegenover illegale
migranten/ uitgeprocedeerden in de steden nemen de
buffers tegen criminaliteit af.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards