Folder oncologie SaFyR Yerseke-Hansweert

advertisement
De diagnose kanker en de daarop
volgende behandelingen eisen in de
meeste gevallen een zware tol. Als de
behandelingen zijn afgerond kunnen
de gevolgen van de ziekte een volledig
herstel en terugkeer naar het dagelijks
leven in de weg staan.
Deze gevolgen kunnen zich uiten in:
• Vermoeidheid
• Verstoord houdings- en
bewegingsgevoel
• Verminderde spierkracht
• Verminderde mobiliteit
• Conditieverlies
• Spanningsklachten
• Pijn
• Lymfoedeem
Fysiotherapie grijpt in op deze symptomen, in
alle fasen van het ziekteproces, zowel tijdens
als na de behandeling.
Met name tijdens de medische behandeling van
kanker is het goed om te proberen lichamelijk
actief te zijn.
Fysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen
van de ziekte.
In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden
van de kanker. De behandeling richt zich op de
specifieke hulpvraag indien aanwezig. Tevens is
door meerdere wetenschappelijke onderzoeken
gebleken dat training tijdens de medische
behandeling van kanker, zoals chemotherapie,
verval van spierkracht en uithoudingsvermogen
tegengaat. Het lijkt er ook op dat negatieve
bijwerkingen op lange termijn, zoals vermoeidheid,
minder kans krijgen door vroegtijdige training.
Daarom is het zinvol om ook tijdens de medische
behandelingen, voor zover mogelijk, gedoseerd en
verantwoord te trainen. Het trainingsprogramma
wordt voortdurend aangepast aan uw niveau van
fitheid in deze behandelfase.
In de herstelfase gaat het om het herwinnen
van (bewegings-) functies, kwaliteit van leven
en het herwinnen van controle. De
behandelingen richt zich op de specifieke
hulpvraag indien aanwezig. Tevens is het doel
actief te werken aan uw herstel, zowel fysiek
als mentaal middels het oncologische
revalidatie programma. Een uitgebreide intake,
bewegingsonderzoek en testen voor
spierkracht en conditie bepalen uw startniveau.
Het trainingsprogramma wordt geleidelijk
opgevoerd en afgestemd aan uw niveau en
einddoel.
De palliatieve fase begint op het moment dat
genezing niet meer mogelijk is en de
behandeling ook niet meer op genezing wordt
gericht. De behandeling richt zich op de
specifieke hulpvraag. Kwaliteit van leven staat
hierbij centraal. Deze fase kan variëren van
enkele weken tot jaren.
In de terminale fase moet de patiënt afscheid
nemen van het leven. De behandeling richt zich
op de specifieke hulpvraag. Het comfort van de
patiënt staat hierbij centraal. De fysiotherapeut
kan bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een
comfortabele houding, of pijn, spanning of
benauwdheid verminderen door ontspanningsof ademhalingsoefeningen.
Behandeling:
De behandeling kan, afhankelijk van de
hulpvraag, individueel of in groepsverband
plaatsvinden
Oncologische Revalidatie
Het doel van oncologische training is verhogen
van de kwaliteit van leven, maar ook
verminderen van de vermoeidheid, verbeteren
van het uithoudingsvermogen en kracht, inzicht
krijgen in belasting-belastbaarheid,
verminderen van oedeem en vertrouwen in uw
lichaam (terug) krijgen.
Start van het programma:
• Uitgebreide intake
• Inventarisatie van uw hulpvraag
• Nulmetingen
• Starttesten spierkracht en conditie
• Invullen van vragenlijsten
Op basis hiervan wordt uw startniveau bepaald.
U wordt begeleid door een fysiotherapeut die
zich heeft gespecialiseerd in de oncologische
fysiotherapie.
De training kan in elke fase van de behandeling
plaatsvinden, zowel tijdens als na de
behandeling.
Met een verwijzing van behandelend
specialist of huisarts worden de
behandelingen vaak vergoed door de
ziektekostenverzekeraar.
U heeft een individueel programma, maar
werkt in groepsverband.
Wat zijn de kosten?
De training wordt aangepast aan uw
persoonlijke situatie.
Omdat het programma in groepsverband is,
traint u met mensen die ook bekend zijn met
deze klachten. In de groep kunt u elkaar
steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen.
De deelnemers hebben meestal een chronische
indicatie en dit betekent dat de behandelingen uit
de basisverzekering worden vergoed. Echter de
eerste 20 behandelingen moeten uit het
aanvullende pakket worden vergoed (als er nog niet
eerder fysiotherapie is gevolgd voor deze indicatie).
Verloop
van het programma:
• Korte warming-up
• Oefeningen ter houdings- en
bewegingscorrectie
• Spierkracht training romp, armen
en benen
• Conditietraining
• Aandacht voor ontspanningsoefeningen
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact
met ons opnemen:
Gedurende minimaal 12 weken bent u 2x per
week +/- 1 uur actief bezig.
De zwaarte van de oefeningen wordt geleidelijk
opgevoerd, waarbij gekeken wordt naar uw
mogelijkheden.
Indien mogelijk traint u in kleine groepjes met
vaste begeleiding.
Voor, tijdens en na afloop van het programma
zal de fysiotherapeut de resultaten en de
voortgang met u bespreken.
Yerseke-Hansweert
Oesterstraat 9
4401 EL Yerseke
Eendracht 1e
4417 CA Hansweert
Telefoon: 0113-571679
[email protected]
www.fysioyerseke.nl
Yerseke – Hansweert
Fysiotherapie
&
Oncologie
Oesterstraat 9
4401 EL Yerseke
0113-571679
[email protected]
www.fysioyerseke.nl
Eendracht 1e
4417 CA Hansweert
0113-382917
www.fysiohansweert.nl
Download