1 de persvrijheid in het Egypte onder president Al-Sisi

advertisement
14 juli 2015
MONDELINGE VRAAG
van
Volksvertegenwoordiger, An Capoen
aan
de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, Didier Reynders
betreffende
de persvrijheid in het Egypte onder president Al-Sisi.
Sinds het aantreden van president Al-Sisi in 2014 is er volgens verschillende
mensenrechtenorganisaties een bewind van kracht dat nog repressiever is dan dat van voormalig
president Hosni Moebarak.
Journalistenorganisatie Committee to Protect Journalists (CJP) stelt vast dat sinds de start van
haar werking in 1990 het aantal opgepakte journalisten in Egypte op een absoluut record staat.
Meestal betreft het journalisten die banden hebben met de Moslimbroeders van de afgezette en
de eerste democratisch verkozen president van Egypte Mohammed Morsi. De arrestaties
berusten op de klassieke motieven van een repressief regime: lidmaatschap van een verboden
organisatie en het aanzetten van geweld. Het is ook opvallend dat het merendeel van de
opgepakte journalisten werkzaam waren in onlinemedia, een medium dat moeilijker te
controleren valt.
Daarnaast heeft de Egyptische regering ook een wetsontwerp klaar dat de persvrijheid inzake
het berichten over aanslagen en terreur drastisch zal inperken. De wet stelt o.a. dat Egyptische
en ook buitenlandse journalisten tot twee jaar gevangenis riskeren als hun berichtgeving afwijkt
van de officiële versie.
Vandaar heb ik volgende vragen tot u:



Het huidig federaal buitenlands beleid is gestoeld op een algemene rechtenbenadering (de
universaliteit, de ondeelbaarheid en de onvervreemdbaarheid van de mensenrechten; de
principes van participatie en exclusiviteit in de besluitvorming; non-discriminatie; gelijkheid en
billijkheid; transparantie en verantwoording) en mensenrechten. Het onderdrukken van
journalisten is duidelijk ook een poging om de Moslimbroeders verder buiten spel te zetten.
A) Wat is de mening van Europa en de federale regering over 1) het repressieve beleid t.o.v.
journalisten die niet in de lijn lopen van het regime en 2) de Egyptische Moslimbroeders in het
algemeen?
A) Hoe zal Europa en specifiek de Belgische federale regering, i.f.v. Belgische journalisten,
officieel reageren op de aankomende perswet in Egypte?
Volgens kenners moeten de Westerse bondgenoten de druk op Al-Sisi opvoeren door hem de
toegang tot het Europees grondgebied, in kader van staatsbezoeken, te weigeren. Ook omdat
het repressief beleid van zijn regime democratische moslims in de armen van organisaties als
IS dreigt te duwen. Gaat u hiermee akkoord?
1
An Capoen
Volksvertegenwoordiger N-VA
2
Download