Informatiemanagement Opleiding en training

advertisement
Organisatieadvies
Procesmanagement
Uw organisatie efficiënter
ingericht en uw beleid op orde
Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk,
efficiënt en onder regie
Opleiding en training
Informatiemanagement
Praktijkgerichte en actuele
opleidingen en trainingen
Uw strategische informatie
transparant, vindbaar en veilig
JONG ADVIESBUREAU MET
FORSE AMBITIES
KWALITEIT DOOR ERVARING
Wij hebben ons gespecialiseerd in:
Om de kwaliteit te borgen, werken wij op basis
van best practices en standaarden als Prince2,
LEAN management en ISO, maar wel op de
manier die het meest effectief is voor uw situatie.
 Organisatieadvies
 Informatiemanagement
 Procesmanagement
Wij streven hierbij altijd naar de hoogst mogelijke
kwaliteit. Dit doen we door te investeren in onze
medewerkers en door onze opdrachtgevers door
en door te leren kennen.
We verdiepen ons daarom eerst in uw organisatie
en de uitdaging waar u voor staat voor we een
voorstel doen. Daardoor wordt onze oplossing en
daarmee het resultaat beter.
DESKUNDIGE EN PRAKTISCHE ADVISEURS
MvR & Partners bestaat uit een compact en
energiek team van adviseurs. Wij werken in
teamverband of zelfstandig voor onze
opdrachtgevers aan deskundige en praktische
adviezen. Indien gewenst voeren wij de adviezen
ook uit.
Momenteel werken wij met 25 collega’s voor
klanten in heel Nederland. Naast onze eigen
medewerkers kunnen wij putten uit een
uitmuntende groep associates.
“MET PRAGMATISCH EN RESULTAATGERICHT
WERKEN BEREIKEN WIJ LANGDURIGE KLANTRELATIES,
GEBASEERD OP WEDERZIJDS VERTROUWEN.”
ORGANISATIEADVIES
PROCESMANAGEMENT
Elke organisatie krijgt te maken met uitdagingen
en dan helpt het vaak om daar met een externe
blik naar te kijken. MvR & Partners is bedreven en
ervaren in het leveren van pragmatisch
organisatieadvies, een externe blik.
MvR & Partners levert processpecialisten die
helpen om op snelle en efficiënte wijze uw
processen in kaart te brengen en daar, waar
mogelijk, te verbeteren. In korte tijd Zaakgericht
Werken gemeentebreed invoeren? Aan de hand
van onze Blauwdruk kan dat in drie tot zes
maanden!
 Beleidsontwikkeling
 LEAN Management
 Interim Management
 Procesmanagement
 Organisatieadvies
 Procesinventarisatie
 Organisatieontwerp
 Zaakgericht Werken
INFORMATIEMANAGEMENT
OPLEIDING EN TRAINING
Door de digitalisering is de hoeveelheid gegevens
de laatste jaren snel toegenomen. Om toch te
kunnen blijven functioneren, is het noodzakelijk
om uw informatiehuishouding beheersbaar,
beveiligd en benaderbaar in te richten.
Onze trainingen zijn gericht op de praktijk en
omvatten veel van onze diensten. Indien gewenst,
kunnen de trainingen in overleg met de
opdrachtgever worden afgestemd op de
behoefte.
 Business Continuïteit
 Serious Gaming
 Informatiemanagement
 Zaakgericht Werken
 Informatiebeleid
 Digitaal samenwerken
 Informatiebeveiliging
RECENTE OPDRACHTEN
Dimpact Alfresco Share Proeftuin
Aansluitend op Zaakgericht Werken wilde Dimpact de digitale
samenwerking doorontwikkelen. MvR & Partners is daarom gevraagd een
proeftuin op basis van Alfresco Share te ontwikkelen en begeleiden. Tijdens
het traject werden de mogelijkheden verkend, bijvoorbeeld op het gebied
van projectmatig werken. Als resultaat leverde MvR & Partners vijf siteontwerpen op, gericht op verschillende samenwerkingsvormen.
Big Bang uitrol Zaakgericht Werken in Renkum
Ten
behoeve
van
een
efficiënte
bedrijfsvoering
en
een
verbetering in de dienstverlening richting de burger, heeft de gemeente
Renkum besloten om organisatiebreed Zaakgericht te gaan werken. De
gemeente heeft daarom gekozen voor de uitrol van de blauwdruk
Zaakgericht Werken van MvR & Partners. Door middel van
gestructureerde projectleiding, heeft MvR & Partners deze transitie
begeleid. Samen met een projectgroep is hard gewerkt aan een succesvolle
realisatie en afronding.
E-dienstverlening
Voor de gemeente Steenwijkerland is het ontwikkelen van de digitale
dienstverlening een belangrijke prioriteit. Klantgerichtheid staat daarbij
centraal. MvR & Partners helpt bij het realiseren van deze ambities. In nauwe
samenwerking met de gemeente bouwt MvR & Partners tientallen Eformulieren en –diensten.
Onderzoek naar doorontwikkeling
De gemeente Asten heeft de ambitie om Zaakgericht Werken en het
bijbehorende zaaksysteem zo door te ontwikkelen, dat het de medewerkers
goed ondersteunt bij hun dagelijkse werkzaamheden. Het doel van
zaakgericht- en digitaal werken is een betere dienstverlening naar de burger.
Dit kan alleen gerealiseerd worden met behulp van enthousiaste
medewerkers die actief participeren. Nu in de organisatie het fundament ligt
om Zaakgericht te Werken, start de doorontwikkeling. De gemeente Asten
heeft MvR & partners gevraagd om onderzoek te doen naar de manier
waarop deze doorontwikkeling het beste kan plaats vinden. Het opgeleverde
adviesrapport bevat voldoende concrete aanbevelingen zodat het als project
startnotitie kan worden gebruikt bij de besluitvorming rond de
doorontwikkeling.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of
heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek?
Neem contact met ons op via [email protected]
of 085 401 59 64
MvR & Partners | Middenburcht 96, 3452 MT Vleuten | 085 401 59 64 | www.mvr.nl
Download