Uploaded by User3267

Bewoners initiatieven Hatert(1)

advertisement
Bent u op zoek naar informatie over bewonersinitiatieven in de wijk Hatert? Hieronder leest u het overzicht van de activiteiten: Wij kunnen niet zonder uw hulp om het overzicht up to date te houden. Staat uw initiatief niet in de lijst? Of is er iets veranderd? Mail dan uw informatie naar [email protected] Nr. Initiatief: Activiteiten: Locatie: Voor wie: Wanneer: Contactinformatie: 1. 024 -­ kickbox Hatert Kickboksen is een initiatief dat verbindt en verbroederd [email protected] of bel 06-­36034543 2. 4-­Wijkenfonds Bewonersinitiatieven vanuit (Hatert, Grootstal, Brakkenstein en Hatertse Hei) Stimuleren, uitvoeren en begeleiden van initiatieven m.b.v. de bewonersvouchers Alle bewoners en initiatieven in Hatert Voor meer info zie: www.mijnnijmegenzuid.nl/groep/4-­ wijkenfonds of bel 06-­12935490 3. Activiteitencommissie wijkcentrum Stimuleert en organiseert activiteiten in het wijkcentrum iedereen Het hele jaar door [email protected] of bel 06-­27444577 Aanvraag van bewoners, Wijkcentrum samen met GGD en Hatert scholen om bewegen te stimuleren voor jong en oud senioren donderdag van Gerda Peters, [email protected] 11.30-­12.30 uur voor overige vragen over beweeggames kan contact opgenomen worden met het secretariaat van VSA, tel: 024-­ 3293310 of via onze website www.nijmegen.nl beweegactiviteiten van Sport en bewegen Plus Wijkcentrum Hatert senioren Maandag: Contactpersoon 11.15-­12.15 uur m2.brouwers-­[email protected] Dinsdag: 10.00-­11.00 uur beweegactiviteiten van Sport en bewegen Plus Toermalijn senioren Dinsdag van Contactpersoon 11.30-­12.30 uur [email protected] 4. Beweegactiviteiten Van Sportservice 5. Beweegtuin Fitness en De beweegtuin ligt iedereen conditietraining tussen de bieb en In de beweegtuin kun je het Hart van vrij en zelfstandig gebruik Hatert maken van de toestellen Het hele jaar [email protected] of bel 088 1447285 6. Bewonerscommissie Flat Delsenhof Bevorderen en handhaven goede leefomgeving tussen bewoners [email protected] of bel ( 024) 6414815 flatbewoners Nr. Initiatief: Activiteiten: Locatie: Voor wie: Wanneer: Contactinformatie: 7. Bewonerscommissie Flat Hart van Hatert Bevorderen en handhaven goede leefomgeving en ontmoeting flatbewoners [email protected] of bel (06-­‐23736932)
8. Bewonersgroep Edelstenenbuurt Leefbaarheid bevorderen in Edelstenenbuurt buurtbewoners [email protected] 9. Bewonersgroep Kastelenbuurt Leefbaarheid bevorderen in de Kastelenbuurt buurtbewoners [email protected] 10. Bewonersgroep Staatsliedenbuurt Leefbaarheid bevorderen in de Staatsliedenbuurt buurtbewoners [email protected] 11. Restaurant …bij de buren Bewoners van Park Malderburcht organiseren samen met anderen activiteiten Park Malderburcht 55-­plussers [email protected] of bel (024) 8909133 12. Biljartclub ‘t Krijtje Biljarten Wijkcentrum Hatert Voor iedereen Donderdag van [email protected] 19.00-­23.00 uur of bel (024) 3448779 13. Breed bewonersoverleg Hatert Overstijgende wijkthema’s en ideeën bespreken met de 3 bewonersgroepen bewonersgroepen 14. Country dansen Linedance Wijkcentrum Hatert Voor iedereen Do 19.00-­23.00 [email protected] Vrij 14.00-­16.30 of bel 06-­21924122 15. Cruijff Court omwonendenoverleg Monitoren van het gebruik en sfeerbeeld van Court en een goede communicatie bevorderen tussen omwonenden en de jongeren Omwonenden Cruijff Court 50 plussers 1e zondag v/d [email protected] maandag 13.30 of bel (024) 3566370 – 17.00 16. Dansmiddagen 50+ Op deze dansmiddagen Wijkcentrum Stijldansen en Linedance kunnen mensen zich met Hatert elkaar verbinden [email protected]
of bel 06-­12935490 [email protected] of bel (024) 3299675 Nr. Initiatief: Activiteiten: Locatie: Voor wie: Wanneer: Contactinformatie: 17. De Opstap Biedt cursussen aan in het wijkcentrum Voor iedereen www.deopstap-­Nijmegen.nl of bel (024-­3238111) 18. De Spin Biedt cursussen aan in het wijkcentrum Voor vrouwen [email protected] 19. FestiviTIJD voor buren Kom naar buiten, ontmoet je buren jaarlijks in september op Park Malderborgh Voor iedereen September [email protected] of bel (024) 8909133 20. Filmmiddagen 50+ Op deze middagen kunnen mensen met elkaar verbinden Wijkcentrum Hatert 50 plussers Eerste maandag [email protected] van de maand of bel 06-­27444577 14.00-­16.00 21. Gymclub Hatert Naast bewegen, is ook gezelligheid het uitgangspunt Voor iedereen [email protected] of bel (024) 3561888 of 3566381 22. Harmonie Hatert Eigentijds, fris, gezellig, actief en natuurlijk swingend muziek Roomsch leven iedereen Heyendaalseweg 239, 6525 SG Nijmegen [email protected] of bel (024) 3225420 www.harmoniehatert.nl 23. Hatertse Ontspannings Klub ontspanning-­info-­
creatief-­plezier Wijkcentrum Hatert iedereen Eens in de maand op woensdag van 20.00-­22.30 [email protected] of bel (024) 3558014 24. Individuele wijkhelden Buurtbewoners die individueel hun buurt schoon houden maar niet in een organisatie-­
structuur zoals een buurtrangersteam willen werken Info van ma t/m vrij van 8.00-­17.00 uur bel (024) 3716000 (Dar) of [email protected] 25. K.B.O St. Antonius Abt Hatert Op donderdag een soosmiddag 50 plussers 1e, 3e, 4e, (5e) [email protected] Donderdag van of bel (024) 3556143 de maand van 13.30-­16.30 26. Kanaalzone Opruimacties en dag van Kanaalzone het park iedereen Eens per jaar Wijkcentrum Hatert [email protected] of bel 06-­29471795 Nr. Initiatief: Activiteiten: Locatie: Voor wie: Wanneer: 27. Klaverjassen en jokeren Kaarten Wijkcentrum Hatert iedereen iedere [email protected] maandagavond of bel (024) 3444782 19.30-­22.30 uur 28. Kleurrijk Hatert Groot jaarlijks wijkfestival Marktplein Hatert iedereen organiseren in de zomer laatste zondag van juni [email protected] 29. Koersbal Is een balspel op een speciale lange mat iedereen Vrijdag van 14.00-­16.00 [email protected] of bel (024) 3565134 30. Molukse gemeenschap Meer betrokkenheid met medebewoners culturele dag wordt georganiseerd en deelname aan wijkplatform. Iedereen [email protected] of bel 06-­24343426 31. Ontspanningsvereniging Hatert Ontspanningsmiddag Wijkcentrum met o.a. sjoelen, kaarten, Hatert creatieve hobby of een gesprek. Ook is er een keer per maand bingo iedereen Dinsdag van 13.30-­16.30 [email protected] of bel (024) 3566370 32. OuderKindCentra (OKC) De Paraplu In het OKC worden In bredeschool de Ouders en activiteiten georgani-­
Klumpert kinderen uit Hatert seerd en is er ook een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen uit de wijk [email protected] of bel (024) 3650111 33. Platform Hatert Wijkbrede afstemming met gemeente, politie, Tandem en woningcorporaties bewonersgroepen [email protected] iedereen 2 maandelijks [email protected] of bel 06-­13404448 [email protected] of bel 06-­17214734 Wijkcentrum Hatert 34. Redactie Wijkkrant Hatert Nieuws voor en door de wijk 35. Select Jongerenwerk Hatert Het organiseren van Wijkcentrum en in jongeren activiteiten voor jongeren de wijk Contactinformatie: Nr. Initiatief: Activiteiten: Voor wie: Wanneer: Contactinformatie: 36. Senioren Ontmoetingsplek Bieden van dagbesteding Wijkcentrum Hatert voor senioren in Hatert Hatert ouderen op uitnodiging van Fysio, Huisarts of SWT Woensdag van 10.00-­14.00 [email protected] of bel 088 1447285 37. Sinterklaas intocht Groot jaarlijks Sinterklaasintocht Kinderen uit Hatert elk jaar rond half [email protected] november of bel 06-­27444577 38. Hatertse sjoelvereniging sjoelen Wijkcentrum Hatert iedereen Dinsdag van 19.30-­23.00 [email protected] of bel (024) 3565032 39. Smartlappenkoor Gezellig samen zingen van smartlappen en levensliederen Wijkcentrum Hatert iedereen 2 wekelijks op dinsdagmiddag [email protected] of bel 06 19151650 40. Stip -­ ideeëngroep Ideeën faciliteren en ontwikkelen betrokkenen [email protected]
of bel 06-­12935490 iedereen [email protected] of bel 088-­1447285 41. Stuurgroep Hatert Gezond Bewoners en beroepskrachten geven op hoofdlijnen invulling aan thema gezondheid Locatie: 42. Toermalijn Ontmoetingsplaats waar Toermalijn ook activiteiten worden georganiseerd voor bewoners uit de Edelstenenbuurt Iedereen Zie agenda Toemalijn [email protected] of bel (06-­‐44750308)
www.jadeweem.nl 43. Tuinieren Samen tuinieren om de zorgen en problemen even te vergeten Stevensgaarden iedereen [email protected] of bel (024) 6635589 www.atvstevensgaarden.nl 44. Vadersgroep Culturele Ontmoetings-­
groep voor vaders Wijkcentrum Hatert Vaders uit Hatert Iedere zondagmiddag [email protected] of bel 06-­25445537 45. Sportvereniging Hatert Voetballen, tennisafdeling, darts en American Football Sportpark Winkelsteegh iedereen [email protected] of bel 06-­48891346 www.svhatert.nl Nr. Initiatief: Activiteiten: Locatie: Voor wie: Wanneer: Contactinformatie: 46. Wandelgroep Sportief wandelen en bewegen Diverse startpunten volwassenen Iedere dinsdag-­ [email protected] en vrijdag-­
of bel (024) 3445746 ochtend 09.30-­10.30 uur 47. Website www.houvanhatert.nl Bewoner beheert website en krijgt informatie van andere bewoners [email protected] 48. Welkomstrondje Hatert Nieuwe bewoners welkom heten en kennis laten maken met de wijk. Uitnodigen actief te worden als burger en verbinden met al actieve wijkbewoners en wijkinitiatieven Voor iedereen maar vooral nieuwe wijkbewoners Incidenteel en op aanvraag Zie Rondje Hatert in beeld Youtube. Er is nog meer informatie bij De Stip aan de Couwenbergstraat 14 (iedereen kan zich opgeven als gids hiervoor) [email protected] 49. Werkgroep imago Samen werken aan een beter imago in Hatert [email protected] of bel (024) 3299675 50. Wijkbeheerplan openbare Samen met u aan de ruimte slag om de openbare ruimte verder te verbeteren [email protected] of bel 06-­15903975 51. Wijklunch Brede School Hatert Gezellig samen eten in de wijk tijdens de wijklunch in het parkje met de Uil Bredeschool De Klumpert iedereen Eens per jaar [email protected] of bel 06-­30155829 52. Wijkveiligheidsplatform Overleg bewoners met politie en toezicht, voorbereiden en evalueren jaarwisseling [email protected] of bel (024) 3883702 53. Yoga voor 55+ Door yoga blijf je soepel Wijkcentrum en leer je ontspannen Hatert 55 plussers Maandag van 09.00-­12.00 [email protected] of bel 06-­20308650 54. Zangkoor Paduan Suara Anugerah Gezellig samen zingen iedereen [email protected] of bel 06-­83997722 Wijkcentrum De Schakel 
Download