KA Malle 3 aso tibo gerbe spel het ziekenhuis

advertisement
Het ziekenhuis – de afdelingen
Door Tibo Louis & Gerbe Liesmons
Koninklijk Atheneum Malle
3 wetenschappen – ASO 2de graad
Opdracht: Sapere Aude
Als je het spel zelf wilt bekijken/spelen: (een programma moet geïnstalleerd worden om te spelen)
https://www.roblox.com/games/377842374/Germar7002s-Place?rbxp=181592663
PS: als je het programa hebt geïnstaleerd druk op play
Als je het filmpje wilt bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=VNARuLBCSNc&feature=youtu.be
1. Spoed afdeling
• dit is de afdeling waar je zelf naar toe gaat als je
een dringende interventie nodig hebt of waar je
wordt binnengebracht als je het noodnummer
hebt gebeld.
Welk noodnummer moet je bellen?
• In België bel je het nummer 100, dit is het
nummer voor ziekenwagens en brandweer. Voor
politie bel je het nummer 101.
• In Europa gebruik je het noodnummer 112.
• In Amerika gebruiken ze dan weer het nummer
911.
Deze procedure moet je volgen als je het noodnummer belt:
• Bel het noodnummer
• Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het
begin van de wachtlijst te staan.
• Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad,
straat, nummer, kruispunt, speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat de
gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je niet belt vanaf de plaats van het
incident, vertel dit dan ook aan de operator.
• Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, enz.).
• Geef aan of er mensen in gevaar of gewonden zijn en hoeveel. In dien je denkt
dat er een arts nodig is, vraag dan om de MUG (Medisch Urgentie Groep) dan komt
er een spoedarts en een spoed verpleegkundige mee.
• Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. Hou ook je
telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig
heeft.
• Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale
om dit mee te delen.
2. Afdeling heelkunde.
• Dit is een deel van de geneeskunde dat door
middel van een operatie probeert om voor
genezing te zorgen.
• Een synoniem van heelkunde = chirurgie.
Heelkunde is opgedeeld in:
• Abdominale heelkunde: behandelt patiënten met
aandoeningen aan de buik (abdomen).
• Oncologische heelkunde: chirurgie die wordt
uitgevoerd indien de diagnose van kanker wordt
gesteld.
• Kinderheelkunde: behandelen van aangeboren
afwijkingen, kwaadaardige tumoren of complexe
aandoeningen bij kinderen door middel van een
operatie.
• Thoraxheelkunde: chirurgie aan of in de longen
• Transplantatieheelkunde
• Borstheelkunde
3. Afdeling inwendige zorgen
• Hier kom je terecht met ziektes die niet
onmiddellijk een duidelijk aanwijsbare oorzaak
hebben, zoals CVS (= chronisch vermoeidheid
syndroom) bijvoorbeeld.
4. Afdeling geriatrie
• Dit is een afdeling met een medisch specialisme
voor de oudere patiënten. Legt zich toe op
ouderen met meerdere aandoeningen
tegelijkertijd. Vaak gaat het om combinatie van
lichamelijke, psychische en sociale problemen.
• Geriatrie komt van het Griekse woord “geron”
dat oudere betekent en “iatros” = arts.
5. Afdeling intensieve zorgen
• Hier volgt men de patiënten op die meer dan
normale verzorging nodig hebben na vb. een
zware operatie, een ongeval, een shock of een
andere medische urgentie. De artsen en
verpleegkundigen werken 24u per dag non stop.
Meestal een anesthesist, nefroloog (nieren),
neuroloog (zenuwen en hersenen), kinderarts en
gespecialiseerde verpleegkundigen.
6. Afdeling materniteit
• Afdeling voor de geboortes van baby’s
• Een andere naam is de kraamafdeling
7. Afdeling neo-natalogie
• Deze afdeling heeft als specialisme de zorg voor
zieke of vroeggeboren zuigelingen.
8. Afdeling pediatrie
• Een synoniem is kindergeneeskunde
• Dit is een afdeling die de medische zorg op zich
neemt van kinderen en adolescenten.
• Pediatrie komt van het Griekse woord “pais” wat
kind betekent en “iatros” = arts
9. Operatiekwartier
• Kortweg: OK
• Het operatiekwartier is opgedeeld in 3 zones: de
preoperatieve ruimte, de operatiezalen en de
ontwaakzaal (of de recovery).
Dank je voor jullie aandacht!
Download