YOUTH programme - Bel-J

advertisement
Programma Bel’J
Actie 1 : vrijwilligerswerk project
Aanvraag tot accreditatie als gastorganisatie
Terug te sturen
per post
naar JINT vzw (Grétrystraat 26 te 1000 Brussel)
en met de mail
tav [email protected]
Dit formulier is bestemd voor de organisaties die geïnteresseerd zijn om een vrijwilliger te
ontvangen in het kader van het programma Bel ‘J. De door JINT goedgekeurde projecten
zullen in een database opgenomen worden die op de website van JINT door de jongeren uit de
andere Gemeenschappen zal kunnen geraadpleegd worden (http://www.jint.be)
Om je project nadien beter voor te bereiden neem je best eerst contact met de
verantwoordelijke van het programma :
Katrien van Belle : 02/209.07.20 of [email protected]
Version 2009
Actie 1 – BEL’J
Vrijwilligerswerk
Deel I. Gastorganisatie

Naam van de organisatie
Gelieve de naam en de evt afkorting te
willen aanduiden aub

Profiel van de organisatie
Type en Statuut
VZW
goevernementele organisatie
andere, gelieve te specifiëren :
Werkzaam op het
volgende niveau

regionaal
nationaal
europees / internationaal
locaal
Motivatie
Gelieve te motiveren waarom jullie een vrijwilliger willen ontvangen in het kader van het programma Bel’J
Programme Bel’J
Page 2 - 2009
Deel II. Gegevens over de organisatie
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Email adres
website
Telefoon
Fax
Bankgegevens van de organisatie

rechtsgeldige persoon (Persoon gemachtigd het contract te ondertekenen in naam van de
aanvrager )
Mr/Mevr
Naam
Voornaam
Positie/functie

Contactpersoon (Persoon verantwoordelijk voor het project)
Mr/Mevr
Naam
Voornaam
Positie/functie
Email adres
Telefoon

Fax
Geef een korte beschrijving van jullie organisatie/groep (basiswerking, lidmaatschap…,
etc.)
.
Programme Bel’J
Page 3 - 2009
Deel III. Duur van het project

Voorziene duur en type project
Gelieve 1 of meer vinkjes te zetten waar nodig

Gewenste periode voor het vrijwilligerswerk :
een niet continue periode, verspreid over een periode van 6 maanden maximum (vb. 1 week / weekend)
Gelieve te preciseren wanneer de weken of weekenden kunnen gepland worden
een aaneensluitende periode (van 2 weken minimum en 3 maanden maximum)
___________________________________________________________________________________________________________
Deel IV. - Activiteiten

Voorgestelde aktiviteiten voor de vrijwilligers Bel’J :
Gelieve uit te leggen :
 De aktiviteiten waaraan de vrijwilliger zou kunnen deelnemen : met andere woorden het takenpakket dat
jullie kunnen aanbieden aan de vrijwillger .
 Welke zal de rol zijn van de vrijwilliger binnen de gastorganisatie ?
 Wat kunnen jullie aanbieden aan de vrijwilliger op het vlak van ondersteuning en wat zijn de
leermogelijkheden voor de vrwijilliger ?
 Aantal vrijwilligers die je wil ontvangen
Gelieve het maximaal aantal vrijwilligers op te geven die jullie terzelfdertijd in de organisatie kunnen ontvangen zodat de
criteria van veiligheid, kwaliteit van het project en het welzijn van elke vrijwilliger en zijn/haar leermogelijkheden worden
gerespecteerd.
Programme Bel’J
Page 4 - 2009
DEEL V - Logies
Wat bieden jullie aan:

Logies
Hebben jullie logies ter plaatse binnen de organisatie ?
Hebben jullie adressen of famillies die bereid zijn vrijwilligers te ontvangen ?
Indien ja, verduidelijk :

Maaltijden:
Ja
Neen
Verduidelijk hoe dat zal gebeuren:

Andere zaken
verduidelijk:
______________________________________________________________________________________
DEEL VI - Handtekening
Voor de organisatie
Naam van de organisatie:
Naam van de legale vertegenwoordiger (in
hoofdletters):
Functie binnen de organisatie:
Plaats, datum:
Programme Bel’J
Handtekening
Page 5 - 2009
Download