Uploaded by mfrenken

Groepsopdracht biologie klas 1 havo vwo Poster van een orgaan met zintuigen

advertisement
Groepsopdracht H3: Poster van een orgaan met zintuigen
Je werkt in groepjes van 5 personen. Iedereen in het groepje heeft een eigen taak.
De organen zijn: ​Huid​ (paragraaf 3.1), ​Ogen​ (paragraaf 3.2) ​Oren​ (paragraaf 3.3) , ​Neus​ (paragraaf 3.4) en ​Tong​ (paragraaf 3.4).
De opdracht:
Maak een poster over een orgaan. Op de poster moet komen:
1. Een tekening van het orgaan, met de onderdelen benoemd.
2. Informatie over het orgaan en het zintuig/de zintuigen van dit orgaan.
3. Twee vragen die beantwoord kunnen worden met informatie op de poster.
4. Een experiment over dit orgaan en zintuig, dat je klasgenoten kunnen doen in de les.
De poster wordt beoordeeld door je klasgenoten en helpt hen te leren voor het proefwerk. Je krijgt een cijfer van je klasgenoten en je
docent. Op de laatste bladzijde staat hoe je poster beoordeeld wordt.
Planning:
Je werkt aan deze opdracht tijdens de les.
24 november:​ verdeling organen en maken van groepjes door de managers.
1 en 2 december: iedereen in de groep leest de paragraaf die hoort bij het orgaan, maakt de opdrachten en bedenkt wat er op de poster
moet komen.
8 december:​ maken van de poster.
9 december:​ eventueel afmaken van de poster, ​inleveren poster​.
15 en 16 december:​ beoordeling van de posters door je klasgenoten.
Elke les besteden we ook klassikaal tijd aan het hoofdstuk, want op 13 januari heb je hier een proefwerk over.
Lees ook de extra informatie voor jouw taak.
Extra informatie voor de Manager
Jij zorgt er, samen met de andere managers, voor dat iedereen uit de klas in een groepje zit en dat de organen verdeeld worden over de
groepjes. Vul op de volgende bladzijde voor jouw groepje de namen en het orgaan in. Lees ook goed de beoordeling op de laatste
bladzijde, zodat je weet hoe jouw groepje een goed cijfer kan halen voor de poster. Zorg dat iedereen goed aan het werk is en help
mensen in je groepje die iets moeilijk vinden, als de samenwerking niet goed gaat, of als ze in tijdnood komen.
Extra informatie voor de Designer
Jij zorgt ervoor dat de poster er aantrekkelijk uit ziet. Maak mooie letters en een goede indeling. Werk dus goed samen met de rest van
je groepje, zodat alles wat zij willen erop komt en gebruik je creativiteit! Zorg er ook voor dat er een mooie tekening op de poster komt,
met een plaatje van het orgaan en de onderdelen benoemd. Kijk daarvoor goed in je (werk)boek.
Extra informatie voor de Onderwijzer
Jij zorgt ervoor dat er twee goede vragen op je poster komen. Het antwoord op de vraag moet ergens op de poster staan, werk dus goed
samen met de Journalist. Het moeten vragen zijn die de rest van de klas iets leert over dit orgaan, bijvoorbeeld vragen die op een
proefwerk zouden kunnen komen.
Extra informatie voor de Wetenschapper
Jij zorgt ervoor dat er een leuk proefje op de poster komt. Het proefje moet passen bij het orgaan en er moet duidelijk beschreven zijn
wat je moet doen. Zorg ervoor dat het proefje uit te voeren is door je klasgenoten op 15 en 16 december, zorg dus ook voor materialen
als ze die nodig hebben.
Extra informatie voor de Journalist
Jij bepaald welke informatie er op de poster komt over het orgaan. Je gaat op zoek naar informatie in het boek en het werkboek. Je mag
ook internet gebruiken. Jij bepaalt wat het belangrijkste is. Werk wel goed samen met de Designer, want de ruimte op de poster is
beperkt. Werk ook goed samen met de Onderwijzer, want die moet vragen bedenken bij de informatie.
Vul de namen in:
de Manager:_________________Taak: Taakverdeling maken + iedereen tevreden houden
de Designer:___________________________Taak: Tekening maken en poster ontwerpen
de Onderwijzer:________________________________________Taak: Vragen bedenken
de Wetenschapper:__________________________________Taak: Experiment bedenken
de Journalist:________________________________________Taak: Informatie opzoeken
Taak van de hele groep: Zorgen dat er een mooie poster komt!
Orgaan:_____________________
Maximaal punten
per onderdeel
↴ Oren
Layout
- aantrekkelijkheid (erg
mooi/ netjes/ erg slordig of
niet af)
- plaatjes/tekening
(aanwezig en alle
onderdelen benoemd/
aanwezig, maar niet
compleet/ minimaal)
3
Informatie
- hoeveelheid (goed/
iets teveel of te weinig/veel
teveel of te weinig
- kwaliteit (erg
leerzaam/goed genoeg/erg
simpel
3
Vragen
Goede vragen en
antwoorden te vinden/te
makkelijk of antwoord niet
te vinden/ontbreekt
2
Experiment
-duidelijk beschreven wat
je moet doen/ ik snap de
bedoeling ongeveer/ niet
duidelijk
-erg leuk/ wel leuk/ saai/
niet aanwezig
2
Totaal
10
Neus
Tong
Ogen
Huid
Punten:
Punten:
Punten:
Punten:
Punten:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Punten:
Punten:
Punten:
Punten:
Punten:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Punten:
Punten:
Punten:
Punten:
Punten:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Punten:
Punten:
Punten:
Punten:
Punten:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Opmerking:
Download