Uploaded by Jill de Jong

box 1

advertisement
In deze paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt voor de klant wat zijn huidige vermogen is aan de hand
van een vermogensopstelling. Daarnaast wordt er inzichtelijk gemaakt wat het consumptief
besteedbaar inkomen is.
In de wet is bepaald welke inkomsten in welke box vallen en hoe deze inkomsten worden belast.
Het Nederlandse inkomstenbelastingstelsel bestaat uit drie boxen:
Box 1: Het inkomen uit werk en woning;
Box 2: Het inkomen uit aanmerkelijk belang;
Box 3: Het inkomen uit sparen en beleggen.
De wet bepaalt welk inkomen bij welke box hoort en hoe dat inkomen wordt belast. In box 1 is er een
progressief belastingtarief: hoe hoger het bedrag waarover belasting wordt geheven, hoe hoger de
belasting. Box 2 legt een vlaktaks op. Het inkomen uit vermogen wordt belast in box 3. De volgende
regels zijn van toepassing: hoe hoger het vermogen, hoe zwaarder de belasting.
(belastingdienst, 2020)
Box 1:
Het belastbaar inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en
daarvan alle aftrekposten af te trekken.
Tabel 1 Tarief box 1 2020 (belastingdienst, 2020)
Belastbaar inkomen
Tarief
Verandering
tarief t.o.v. 2019
Van
€20.711,€34.712,€68.507,-
37,5%
37,5%
37,5%
49,50%
+0,7%
-/- 0,85%
-/- 0,85%
-/- 2,25%
Tot en met
€20.711,€34.712,€68.507,-
Tot het inkomen in box 1 behoren én het inkomen uit een huidige baan of onderneming én inkomen
uit vroeger werk, zoals een pensioen of een sociale uitkering. De loonbelasting is een zogenoemde
voorheffing op de inkomstenbelasting. Iedereen die een eigen woning heeft, moet hiervoor een
bedrag optellen bij het inkomen: het eigenwoningforfait. Het inkomen wordt gecorrigeerd met
aftrekposten. (belastingdienst, 2020)
Tabel 2 Tarieven eigenwoningforfait 2020 (belastingdienst, 2020)
WOZ-waarde meer dan
€12.500,€25.000,€50.000,€75.000,€1.090.000,-
Tabel eigenwoningforfait 2020
WOZ-waarde niet meer dan
€12.500,€25.000,€50.000,€75.000,€1.090.000,-
Eigenwoningforfait
0%
0,20%
0,35%
0,45%
0,60%
€6.540,- + 2,35% van de
waarde van de woning boven
€1.090.000,-
In de onderstaande tabel wordt de belasting in box 1 weergegeven voor Jeroen en Ilse.
Tabel 3 Box 1 (belastingdienst, 2020)
Jeroen en Ilse box 1 over het
jaar 2020
Bruto jaarinkomen Jeroen
(Met 13e maand en 8%
vakantiegeld)
Fiscale winst Ilse
Zelfstandigenaftrek Ilse
Startersaftrek Ilse
MKB-winstvrijstelling
Belastbare winst uit
onderneming
Auto en/of fiets van de zaak
Bijtellingspercentage auto
Fiscale waarde van de auto
Bijtelling van de auto
Eigen woning
Eigen woningforfait
Bijtelling eigenwoningforfait
Aftrekbare hypotheekrente
(2,6%)
WOZ-waarde van de eigen
woning
Andere aftrekposten in box 1
Variabele
Bij/aftelling
€104.700,-
+
€25.040,€7.280,€0,€2.486,€15.274,-
+
Belastbaar inkomen box 1
€115.074,-
Schijf 1 37,5%
Schijf 2 37,5%
Schijf 3 37,5%
Schijf 4 49,50%
€7.766,63,€5.250,38,€12.673,13,€23.052,15,-
Belasting box 1
Inkomen na box 1
€48.742,29
€66.331,71,-
Ja, auto
22%
€30.000,€6.600,Ja
0,60%
€ 1.950
€8.450,-
+
+
-
€325.000,€5.000,- studiekosten
-
Het Consumptief besteedbaar inkomen
Het consumptief besteedbaar inkomen is een berekening van de middelen die overblijven na aftrek
van alle vaste lasten. Dit betreffen de lasten die verband houden met het werk, woongenot,
financiële schuldenpositie, risicoafdekking en andere verplichte lasten.
Tabel 4 CBI
Berekening Consumptief besteedbaar inkomen
Betreft
Jeroen
Fiscaal
Besteedbaar
Inkomen
€104.700,€104.700,Hypotheekrente
-€8.450,-€8.450,Ontvangen alimentatie
€
€
Alimentatieverplichtingen
-€9.600,-€9.600,-
Ilse
Fiscaal
€25.040,€
€
Besteedbaar
€25.040,-
€
€
-
Eigen woning forfait
-€1.950,Belastbaar inkomen box 1 €83.600,Heffing box 1
Subtotaal
Rendement op huidig
vermogen
Verplichtingen aan schulden
Voordeel sparen en beleggen €12.759,49,(4%)
Heffing box 3 (30%)
Aflossing hypotheek
Premie leven/sparen
Huur
SUBTOTAAL
Algemene heffingskorting
Arbeidskorting
Werkbonus
Inkomensafhankelijke
combinatiekorting
Totaal CBI
Gecombineerd CBI
Gewenst CBI
Overschot
-€1.950
€
€15.274,-
-
€
-
-€44.344,€40.356,€
-
-€8.250,€16.790,€
-
€
€
-
-€3.827,85,-€12.204,-€1.956,€
€22.368,15,€ 2.711,€
€
-
€25.079,15,€40.674,30,€32.674,30,€8.000,-
-
-€3.827,85,-
€12.962,15,€2.633,€3.765,€
€
€15.595,15,-
Download