Uploaded by User2150

stoppen met zelfsturing Trouw juni 2020

advertisement
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
1 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
trouw.nl
10-13 minutes
Hoera, de manager verdwijnt uit de zorg!, zo
juichte een grote groep Nederlanders toen het
onder thuiszorgorganisaties mode werd om te
gaan werken met zelfsturende teams. Die grote
groep bestond uit zorgpersoneel, patiënten,
politici en belastingbetalende Nederlanders die
af wilden van de niet-productieve, dure
managementlaag. Jongens en meisjes in snelle
pakken moesten plaatsmaken voor handen aan
het bed.
Het enthousiasme over zelfsturing is niet
verdwenen, maar intussen klinken er ook
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
2 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
andere geluiden. Ruim een jaar geleden stopte
de Rotterdamse thuiszorgorganisatie Laurens al
met de zelfsturende teams. Vorige week volgde
Cordaan, met ruim duizend medewerkers een
grote thuiszorgorganisatie in Amsterdam. Keert
de manager terug in de zorg?
André Brand is directievoorzitter van Cordaan
Thuiszorg. Hij stopte op 1 januari met de
zelfsturende teams. Niet omdat hij dat zelf zo
graag wilde, het verzoek kwam van het
personeel. “Wij zagen veel personeel vertrekken
omdat ze het werk niet leuk vonden. We zijn zes
maanden intensief met bijna alle medewerkers
in gesprek geweest. In individuele sessies en in
groepjes hebben we gevraagd: wat maakt
werken bij Cordaan wel en niet leuk?”
Vrijheid
Op de vraag wat er niet leuk was, kwamen twee
antwoorden, zegt Brand. “De
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
3 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
wijkverpleegkundigen misten de vrijheid. Een
team bestaat uit ongeveer vijftien medewerkers
van verschillende niveaus. Op het hoogste
niveau zitten de hbo-verpleegkundigen. Ze
kwamen door de zelfsturing onvoldoende toe
aan hun eigen vak. Wat zij deden was kijken of
de planning op orde was, openstaande diensten
invullen als mensen ziek waren.”
Het tweede antwoord was: we missen de
aandacht van een teamleider en voelen ons er
alleen voor staan. “De medewerkers wilden een
teamleider dichtbij, iemand die hen kent”, zegt
Brand. “Wij hebben honderden vijftig-plussers in
dienst die niet volledig inzetbaar zijn. Een
teamleider kan zien of iemand slecht in zijn vel
zit en deze medewerkers even uit de planning
halen. Daarbij zijn de lusten en lasten niet altijd
evenredig verdeeld. De een loopt altijd de
rotdiensten, de ander krijgt telkens de leuke.
Een team heeft altijd moeite daar zelf uit te
komen. Want ja, wie spreekt zijn collega daarop
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
4 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
aan? Kortom, er was een enorme roep om een
teamleider.”
Basisrooster
Die kijgen ze nu terug. De teamleider zorgt voor
een goed basisrooster en neemt alle planningsen administratieve taken over. De
wijkverpleegkundigen komen vanaf 1 januari los
te staan van de teams en krijgen de tijd om te
kijken hoe zij het beste zorg in de wijk kunnen
leveren en wat zij kunnen doen aan preventie,
zodat mensen zich langer zelf kunnen redden.
Gebrek aan aandacht van de leiding is ook een
reden dat Vincent Maas, toenmalig interimbestuursvoorzitter van thuiszorgorganisatie
Laurens, de zelfsturing beëindigde. “Ik kreeg
applaus toen ik de zelfsturing stopte”, was in
september 2017 de kop boven een veelgelezen
artikel van vakblad Zorgvisie. “Ik zie dat de
laatste tijd genuanceerder over zelfsturende
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
5 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
teams wordt gesproken”, zegt hij. Nee, hij is niet
voor of tegen. “Het hangt sterk af van de
organisatie en van het moment. Laurens stond
onder verscherpt toezicht en had financiële
problemen. Dat is geen periode om te
investeren in zelfsturende teams.”
Kritisch is hij wel. “Zelfsturing werkt alleen als
het bestuur er echt in gelooft en de
medewerkers zich er volop voor willen inzetten.
Dat zijn randvoorwaarden waaraan je moet
voldoen voordat je aan zelfsturing begint.”
Of er sprake is van een kentering en
zorgorganisaties de zelfsturing terugdraaien,
kan Maas niet zeggen. “Er zijn voorbeelden
waar het wel goed gaat. Buurtzorg bijvoorbeeld.
Maar ik hoor wel dat er meer organisaties zijn
die net als ik denken, dat zelfsturing niet altijd
de beste oplossing is.”
Brancheorganisatie voor de thuiszorg Actiz
merkt dat organisaties zoeken naar ‘een ander
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
6 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
evenwicht’. “Zorgprofessionals zitten niet te
wachten op allerlei regelactiviteiten. Ze willen
zorg verlenen”, zegt een woordvoerder.
Of de hype op zijn retour is, kan
organisatiepsycholoog Wieger Janse niet
zeggen. Wel hoort hij kritische geluiden over
zelfsturing. “Het nieuwe is er naar mijn idee wel
vanaf en er ontstaat meer nuance”, zegt de
mede-eigenaar van Janse & Broeders, een
bureau dat organisaties helpt bij de invoering
van zelfsturende teams. “Zelfsturing kan zeker
een antwoord zijn op vragen die nu in
organisaties spelen.” Die vragen gaan over de
vele regels en protocollen die medewerkers
moeten volgen. Die moeten tot betere zorg
leiden, maar volgens verpleegkundigen en
verzorgenden zitten die regeltjes hen juist dwars
als zij patiënten willen helpen. De reflex is om
leidinggevenden nog eens te laten kijken naar
de regels, maar volgens Janse is het beter als
de medewerkers zelf een plan bedenken over
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
7 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
hoe zij hun werk het beste kunnen doen. Dan
kunnen zij in overleg met de leiding een nieuwe
werkwijze invoeren.
“Je moet van tevoren goed nadenken wat je wel
en niet bij een team neerlegt”, zegt Janse. “Ik
heb een thuiszorgorganisatie meegemaakt die
nieuwe wasmachines moest uitzoeken. Dan
schiet je door naar de verkeerde kant. Taken die
teams zelden uitvoeren en waar specialistische
kennis voor nodig is, kun je maar beter niet bij
een team leggen.”
Volgens Janse is zelfsturing niet zo nieuw als
veel mensen denken. In de jaren vijftig deden
de koempels in de mijnen al aan zelfsturing. En
zelf maakte hij in de jaren negentig bij Nedcar
de introductie van zelfsturende teams mee.
Alleen heette het toen anders.
Dat twee grote thuiszorgorganisaties zijn
gestopt met zelfsturing betekent niet dat die uit
de zorg verdwijnt, stelt Amir Sharafkhani,
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
8 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
adviseur organisatiekunde bij Twynstra Gudde.
“Recent onderzoek wijst uit dat ongeveer de
helft van de aanbieders van langdurige zorg aan
zelfsturing doet.” Hij ziet dat er nog altijd veel
interesse is in zelfsturingartikelen en
-congressen en in sprekers als Jos de Blok, de
man achter Buurtzorg. Die wordt gezien als de
grondlegger van zelfsturing in de thuiszorg.
De beweging naar zelforganisatie ten spijt, de
baas keert toch echt hier en daar terug, zoals bij
Laurens en Cordaan. Dat heeft deels te maken
met het type medewerker dat er werkt, zegt
Brand. De vaardigheden van
thuiszorgmedewerkers zijn ingeschaald naar
niveau. Niveau twee is een helpende die als
kerntaak wassen en aankleden heeft. Niveau vijf
is het hoogste niveau, waar de hboverpleegkundigen onder vallen.
“Bij Buurtzorg vind je vooral niveau vier en vijf”,
zegt Cordaan-directeur Brand. “Zij kiezen
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
9 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
bewust voor Buurtzorg juist vanwege die
zelfsturing. Maar wij hebben ook zeshonderd
verzorgenden van niveau twee in dienst. Daar
ben ik erg blij mee want het is een enorme hype
geweest om iedereen zo hoog mogelijk op te
leiden, terwijl er juist veel vraag is naar
laagcomplexe zorg als douchen en wassen. Niet
dat niveau twee per se een baas nodig heeft,
maar als je digitaal minder vaardig bent, is het
prettig als iemand je kan helpen. Wij willen deze
mensen houden, dus als zij moeite hebben met
zelfsturing en daarom weggaan, dan moeten we
het anders doen.”
Niet de ambitie
Over laagopgeleiden hoor je vaak dat zij niet de
ambitie of de vaardigheden hebben om
zelfsturend te zijn, zegt Sharafkhani. “Of dat
terecht is? Ik denk het niet. Als een team stabiel
is, goed op elkaar ingespeeld en een duidelijke
rolverdeling heeft, kan ook een team van
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
10 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
laagopgeleiden zelfsturend zijn. Teamleden
moeten weten wie waar goed in is en wat ze
van elkaar kunnen verwachten.” Mis gaat het
volgens hem als er veel medewerkers
vertrekken, er geregeld nieuwe gezichten in het
team verschijnen of de flexibele schil te groot is.
Dan weten mensen, hoog- of laagopgeleid, niet
wat ze aan elkaar hebben en ontstaat
instabiliteit, onduidelijkheid en onrust.
Dat bij Cordaan de teamleiders terugkeren, wil
niet zeggen dat daarmee de traditionele
manager aan een nieuw leven begint. De
wijkverpleegkundigen en verzorgenden
behouden hun autonomie, zegt Brand. “De
nieuwe teamleider is geen ouderwetse baas die
alles strak aanstuurt.”
In zelfsturende teams staat altijd een informele
leider op, zegt hij. Iemand die net iets sociaal
vaardiger is dan de anderen. Ook bij Cordaan,
dat zes jaar lang zelfsturend heeft gewerkt,
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
11 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
gebeurde dat. Onder andere deze mensen heeft
Cordaan benoemd tot de nieuwe teamleiders.
“We hebben veertien teamleiders. Vier van hen
komen van buiten, tien van binnen. Dat zijn de
mensen die binnen de zelfsturende teams al
een informele leidersrol hadden. Zij hebben een
zorgachtergrond en geen bedrijfskundige
opleiding. Daar kiezen we bewust voor. D at
zorgt voor een nieuw type leider. Een half jaar
geleden hebben we een visie op leiderschap
gedefinieerd: de teamleider is verantwoordelijk
voor het tot bloei laten komen van de
medewerkers en zorgt voor een goede
werkomgeving. Met opleidingen, trainingen en
een goed basisrooster.”
Brand denkt dat meer zorgorganisaties zullen
overgaan op het faciliterend leiderschap dat
Cordaan voorstaat, juist omdat het zo goed
aansluit op zelfsturing. “Zo’n nieuwe teamleider
stelt mensen in staat hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Maar als er iets
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
12 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
aan de hand is, een probleem met iemands
functioneren bijvoorbeeld, dan moet iemand dat
probleem oplossen.”
Dat kun je niet overlaten aan zelfsturende
teams, vindt Brand, want je moet wel je naaste
collega aanspreken. Er zijn weliswaar coaches
bij de teams, maar hun invloed is beperkt. Zij
begeleiden alleen de groepsprocessen. Plannen
is ook een taak voor de nieuwe teamleider. “Dat
is een vak”, zegt Brand. “Niet iedereen kan dat.
Met het gevolg dat de medewerker met niveau
vijf het doet, terwijl die juist in de wijk moet zijn.”
Zo wordt de zorg niet beter, en dat is toch het
doel, stelt Brand. “Mijn stelling is: zelfsturing is
een middel om te komen tot goede zorg en blije
medewerkers. Ik zat hiervoor bij een organisatie
waar zelfsturing werd ingevoerd en daar liep het
fantastisch. Maar bij Cordaan worden mensen
er niet blij van. Dan moet je er niet aan
vasthouden.”
6/12/2020, 9:25 AM
Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?
13 of 13
about:reader?url=https://www.trouw.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-cord...
Lees ook:
Wijkverpleegkundigen Zuidkade hebben
geen manager meer nodig
Zelfsturende teams nemen de beslissingen bij
Vierstroom in Gouda. Werkt dat?
6/12/2020, 9:25 AM
Download