Uploaded by sannie1213

digi-rangonderscheidingstekens-nl-12-04-2016

advertisement
De rangonderscheidings­tekens
van de krijgsmacht
Inhoud | De rangonderscheidings­tekens
van de krijgsmacht
Deze brochure is een uitgave van:
Ministerie van Defensie
Directie Communicatie
April 2016
Vormgeving/fotografie:
Mediacentrum Defensie | Den Haag
Koninklijke Marine
De rangen zijn ingedeeld per rangcluster (vlag- en opperofficieren, hoofdofficieren, subalterne officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen).
Bij de Koninklijke Marine behoort een korporaal tot de onderofficieren. Bij de
marine is er een verschil tussen de rangonderscheidingstekens van onder­
officieren en manschappen van vloot en mariniers. Bij de mariniers zit rood om
de chevrons (v-tekens).
kapiteinter-zee
kolonel
der mariniers
korporaal
korporaal
van de mariniers
kapiteinluitenantter-zee
luitenantkolonel
der mariniers
luitenantter-zee der
1e klasse
majoor
der mariniers
matroos der
1e klasse
marinier
der 1e klasse
matroos der
2e klasse
marinier
der 2e klasse
luitenant-ter-zee
der 2e klasse
oudste categorie
kapitein
der mariniers
matroos der
3e klasse
marinier
der 3e klasse
luitenantter-zee der
2e klasse
eerste luitenant
der mariniers
luitenantadmiraal
generaal
der mariniers
luitenantter-zee der
3e klasse
tweede luitenant
der mariniers
vice-admiraal
schout-bij-nacht
commandeur
luitenant-generaal
der mariniers
generaal-majoor
der mariniers
brigadegeneraal
der mariniers
adjudantonderofficier
sergeantmajoor
sergeant
adjudantonderofficier
van de
mariniers
sergeantmajoor
van de
mariniers
sergeant
van de
mariniers
Koninklijke Landmacht
De rangen zijn ingedeeld per rangcluster (opperofficieren, hoofdofficieren,
subalterne officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen).
Bij cavalerie en militaire administratie zijn de rangonderscheidingstekens in
generaal
luitenantgeneraal
eerste
luitenant
tweede
luitenant
vaandrig/ kornet
korporaal
der 1e klasse
korporaal
de rang van korporaal tot en met sergeant-majoor/opperwachtmeester
generaalmajoor
brigadegeneraal
uitgevoerd in zilver.
kolonel
luitenantkolonel
majoor
adjudantonderofficier
sergeantmajoor/
opperwachtmeester
sergeant der
1e klasse/
wachtmeester
der 1e klasse
kapitein/
ritmeester
sergeant/
wachtmeester
soldaat
der 1e klasse
soldaat
der 2e klasse
soldaat
der 3e klasse
Koninklijke Luchtmacht
De rangen zijn ingedeeld per rangcluster (opperofficieren, hoofdofficieren,
subalterne officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen).
kolonel
luitenantkolonel
majoor
adjudantonderofficier
sergeantmajoor
sergeant
der 1e klasse
kapitein
sergeant
generaal
luitenantgeneraal
eerste
luitenant
tweede
luitenant
vaandrig
korporaal
der 1e klasse
korporaal
generaalmajoor
soldaat
der 1e klasse
commodore
soldaat
der 2e klasse
soldaat
der 3e klasse
Koninklijke Marechaussee
De rangen zijn ingedeeld per rangcluster (opperofficieren, hoofdofficieren,
subalterne officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen).
kolonel
luitenantkolonel
majoor
adjudantonderofficier
opperwachtmeester
wachtmeester
der 1e klasse
kapitein
wachtmeester
luitenantgeneraal
generaalmajoor
eerste
luitenant
tweede
luitenant
kornet
marechaussee
der 1e klasse
marechaussee
der 2e klasse
brigadegeneraal
marechaussee
der 3e klasse
marechaussee
der 4e klasse
Aanspreektitels bij de krijgsmacht
De meeste aanspreektitels (hoe iemand genoemd wordt in een
brief of gesprek) komen overeen met de rang. Een aantal rangen
hebben een andere aanspreektitel. Hieronder per
krijgsmachtdeel de aanspreektitels die verschillen met de rang.
Koninklijke Landmacht
luitenant-generaal, generaal-majoor,
brigadegeneraal
luitenant-kolonel
eerste luitenant, tweede luitenant
adjudant-onderofficier
sergeant der 1e klasse/wachtmeester der 1e klasse
generaal
overste
luitenant
adjudant
sergeant/
wachtmeester
korporaal
soldaat*
Rang
Koninklijke Marine (vloot)
Aanspreektitel
korporaal der 1e klasse
soldaat der 1e, 2e en 3e klasse
luitenant-admiraal, vice-admiraal
kapitein-ter-zee
kapitein-luitenant-ter-zee
luitenant-ter-zee der 1e, 2e en
3e klasse en 2e klasse oudste categorie
admiraal
kolonel
overste
* Afhankelijk bij welk wapen, dienstvak of regiment een soldaat is ingedeeld kan de
aanspreektitel ook zijn: grenadier, jager, fuselier, commando, stoter, huzaar, kanonnier,
rijder of pontonnier.
adjudant-onderofficier
sergeant-majoor
matroos der 1e en 2e klasse
mijnheer/
mevrouw
adjudant*
majoor
matroos
* Bij de nautische dienst wordt een adjudant aangesproken als opperschipper,
een sergeant-majoor als schipper, een sergeant als bootsman en een korporaal
als kwartiermeester.
luitenant-generaal, generaal-majoor
luitenant-kolonel
eerste luitenant, tweede luitenant
adjudant-onderofficier
sergeant der 1e klasse
korporaal der 1e klasse
soldaat der 1e, 2e en 3e klasse
generaal
overste
luitenant
adjudant
sergeant
korporaal
soldaat
Koninklijke Marechaussee
Koninklijke Marine (mariniers)
luitenant-generaal, generaal-majoor,
brigadegeneraal der mariniers
luitenant-kolonel der mariniers
eerste luitenant, tweede luitenant der mariniers
adjudant-onderofficier van de mariniers
sergeant-majoor
marinier der 1e, 2e en 3e klasse
Koninklijke Luchtmacht
generaal
overste
luitenant
adjudant
majoor
marinier
luitenant-generaal, generaal-majoor,
brigadegeneraal
luitenant-kolonel
eerste luitenant, tweede luitenant
adjudant-onderofficier
wachtmeester der 1e klasse
marechaussee der 1e, 2e, 3e en 4e klasse
generaal
overste
luitenant
adjudant
wachtmeester
marechaussee
Geestelijk verzorgers worden ongeacht hun rang aangesproken zoals ze in hun godsdienst
worden aangesproken: dominee, pater, rabbijn, imam, pandit, et cetera.
Download