Uploaded by Cynthia Freser

leereenheid 8 aanvulling

advertisement
Fabrina Fräser
Wpwkoo6A
Leereenheid 8 aanvulling
Planning
Wat
Ontvangen
leereenheid
Afspreken
gesprek kind en
stagebegeleider
Stage begeleider
toelichten
Verwerken in
Words en
PowerPoint
Afspreken
klasgenoot
Privacy beleid
inzien
Bewerken Words
en PowerPoint
Presenteren
Evalueren
Gesprek voeren
kind en collega
Video
klasgenoten
Inleveren
Wie
Fabrina
Materiaal
Leereenheid
documenten
Agenda
Hoe lang
n.v.t
Wanneer
16-02-17
2 minuten
20-02-17
Fabrina,
stagebegeleider
Fabrina
Leereenheid
3 minuten
17-02-17
Computer
1 uur
22-02-17
Fabrina,
klasgenoot
Fabrina
Agenda
2 minuten
20-02-17
Privacy beleid
documenten
Words
20 minuten
18-02-17
30 minuten
13-04-17
Powerpoint
Words
Vragen op klad
5 minuten
5 minuten
10 minuten
totaal
5 minuten
13-04-17
13-04-17
10-03-17
n.v.t
13-04-17
Fabrina,
stagebegeleider
Fabrina
Fabrina, groepje
Fabrina
Fabrina, kind,
collega
Fabrina,
klasgenoot
Fabrina
Camera
Allen
documenten en
pc
10-03-17
Privacy beleid
Als stagiaire ben ik wel bevoegd om in het privacy beleid in te zien. Wanneer je werkzaam
bent bij de kdv krijg je het beleid bij een stapeltje overige documenten. Het privacy beleid is
ook ter bescherming van de kinderen, daarom moet wel en niet toegestaan is. Dit geld ook
voor de privacy voor de kinderen.
Reflectie gesprektechnieken
Klasgenoot
Het video gesprek met mijn klasgenoot ging over het algemeen redelijke. Door de
voorafgaande situatie, waar ik gevallen was door het schrikken van een bei hadden we het
wel moeilijk met concentreren. Natuurlijk is er genoeg ruimte voor verbetering. De
toevoegde technieken waren: samenvatten, stilte momenten, knikken en doorvragen. Ik vind
dat ik deze technieken redelijk heb toegevoegd. Het was meer dat ik hem richting het eind
herinnerde dat ik ze wel met toevoegen. De reflectiekader scheen wel door de vragen ik wou
een inzicht op het haar beeld van de opleiding.
Werkproces evaluatie
Fabrina Fräser
Wpwkoo6A
Leereenheid 8 aanvulling
Ik vond zelf dat ik wel dat ik aandachtig luister en een actieve houding aan hou tijdens het
gesprek. Ik had beiden handen op tafel zat recht en maakte oogcontact met de personen, ook
knikte ik op de juisten momenten en liet ik de persoon uitpraten en stilte momenten vallen.
Tegen de ouders gedraag ik me altijd beleeft. Ik spreek ze met u aan tenzij het liever niet
willen. Ik groet als k de kans krijg. Ik ga niet er doorheen praten als ze in gesprek zijn met
een van mijn collega’s. Dit kaart ook meteen het stukje geduld aan over het hanteren van een
geschikten omgangsvorm naar de ouders en oog eigenlijke collega’s. ik sta niet altijd bij de
overdracht mar probeer dat wel zoveel mogelijk te doen. Meestal heb ik dat buiten moeiten
mee als een kind buiten is waarop er speciaal gelet moet worden. Binnen is dat meestal veel
makkelijker.
Download