Programma - Sociaal Werk Nederland

advertisement
Programma
13.00 - 13.30 uur Ontvangst
13.30 uur
Welkom door dagvoorzitter Will Tinnemans
13.40 uur
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Door Anneke van der Vlist, Ieder(in)
Ieder(in) heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van wonen voor mensen met een beperking of
chronische ziekte. Keuzevrijheid, je ergens thuis voelen en toegankelijkheid van woningen en
omgeving spelen allemaal een rol. + Debat met ervaringsdeskundigen en zaal.
14.10
Is een inclusieve buurt mogelijk? Door Femmianne Bredewold, Centrum voor
Samenlevingsvraagstukken.
Contact tussen buurtbewoners met en zonder beperking of psychiatrische aandoening ontstaat niet
vanzelf. Dat is de conclusie van onderzoeker Femmianne Bredewold. Zij onderzocht de integratie van
mensen met een beperking in een buurt. Wat is nodig voor een inclusieve buurt? + Debat met
ervaringsdeskundigen en zaal.
14.40 uur
Pauze
15.00 uur
Inhoudelijk interactief Intermezzo. Aan de slag: help elkaar een stap verder met
de vertaalslag van beleid naar praktijk en de uitvoering zelf.
15.50 uur
De elasticiteit van wederkerigheid. Door Marjet van Houten, Movisie.
Mensen met een beperking of psychische aandoening hebben vaak een fragiel netwerk. Is het
realistisch om te verwachten dat dit netwerk meer zorgtaken op zich zal nemen? Of dat
buurtbewoners dit gaan doen? En wat wil de doelgroep eigenlijk zelf? Onderzoek van Movisie wijst uit
dat zij familie en vriendschappelijke contacten niet met zorgtaken willen opzadelen. Verwachten
gemeenten niet te veel van de wederkerigheid tussen bewoners met en zonder een beperking? En
zijn ze blind voor dat wat er wel gebeurt? + Debat met ervaringsdeskundigen en zaal
16.30 uur
Afsluitende borrel
Download