Cultuur klas 4 Grieks

advertisement
Cultuur klas 4 Grieks




Leerlingen zoeken over de onderstaande onderwerpen iets uit en vertellen dat aan de klas.
Maximaal 10 minuten; uiteenzetting, voorbeelden, illustraties. Meestal individueel, soms
samen.
Ze mogen zelf weten wanneer ze het presenteren. Ze tekenen zich in op een schema. De
aangeboden stof wordt bekend verondersteld op de toets.
Ze krijgen er een cijfer voor als test 6. (In dit geval werken we met halve punten: 0,5 of 1,0
of 1,5 punten; voor het overgebleven 0,5 punt: zie hieronder).
In verband met de 10 geboden:
Noem een aantal wetgevers uit de Oudheid (Babylon, Egypte, Griekenland, Romeinen, Joden,
Nederlanders)
Overeenkomsten en verschillen.
(Als voorbereiding: filmpje over de Babylonische koning Hammurabi:
http://youtu.be/_w5NGOHbgTw (ruim 3 minuten)
Suggesties:
 Thot
 Mozes
 Drakoon
 Lykurgus




Solon
Plato
Wetten van de twaalf tafelen.
Nederlandse grondwet
In verband met: Abraham en Izaäk
Parallelle verhalen:
 Abraham, en Izaäk – Iphigeneia in Aulis
 Zondvloed - Philemon en Baucis - Gilgamesh
 Perseus en Andromeda - Joris en de Draak
 Geboorte Oidipous-Paris-Cyrus- Romulus en Remus
 Hoe kan het dat er in verschillende culturen toch dezelfde verhalen zijn ontstaan? Het dat
een historische oorzaak of heeft het meer te maken met de psyche van de mens?
(Collectief onderbewuste van Jung)
Mysteriegodsdiensten: Nieuwe testament



Dionysos
Asclepios
Heracles


Cybele
Isis
Algemeen: Onderzoek de spanning tussen strakke kaders (een wet in steen gebeiteld) en
maatschappelijke druk om de wet te veranderen (asielbeleid, gedoogbeleid, etc.)
Eind september komt er een jurist op school om juist dit punt te bespreken. Je kan in de
voorbereiding daarop meewerken. Twee personen per klas. Deze leerlingen zorgen ook voor een
debat of discussie na afloop met het thema wet-kaders-spanning. In dit debat moet er een verband
bestaan tussen modern en oud (asielzoekers-functie van een wet van oudsher)
Hoe diepgaander hoe meer punten. Samenvatting moeten de leerlingen in de klas zelf maken.
Andere leerlingen worden de volgende les overhoord en kunnen dan al 0,5 voor hun test 6 scoren.
Download