Zorgprogramma COPD/astma

advertisement
Zorgprogramma COPD/astma
Test van 1 december 2010 tot 1 juni 2011
Medisch Centrum Dorp
•
Waarom een zorgprogramma?
•
Wat is COPD/astma?
•
Welke behandelingen zijn er?
•
Welke zorgverleners doen mee?
•
Uw mening telt!
Waarom een zorgprogramma?
Zorgverleners in Houten willen u goede zorg aanbieden. Zorg die zo veel mogelijk is aangepast aan
uw behoeften en wensen. Zorg op maat dus. Daarvoor werken de zorgverleners samen en wisselen –
alleen met uw instemming – gegevens uit om een goed zorgprogramma te maken. De ziektes COPD
en astma kunnen grote invloed op uw leven hebben. Om u daarbij goed te begeleiden hebben we in
Houten een COPD/astmateam samengesteld.
Uw huisarts is uw hoofdbehandelaar. De huisarts en de praktijkondersteuners vormen een team met
andere zorgverleners, bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de apotheker, de diëtist en de eerstelijns
longverpleegkundige. Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun eigen
beroepsgroep. We wisselen ook gegevens uit. Door samen te werken willen we de samenhang in
onze COPD/astmazorg verbeteren. Zodat u kunt rekenen op een team van zorgverleners die weten
wat u wilt, en die van elkaar weten wat ze doen.
Wat is COPD/Astma?
COPD en astma zijn twee verschillende ziektes, maar een aantal klachten zijn hetzelfde. COPDpatiënten zijn vaak benauwd en kunnen last hebben van periodes van hoesten en piepen. Meestal
wordt COPD veroorzaakt door roken. Het is een ziekte die niet meer overgaat en als u niet stopt met
roken wordt de benauwdheid steeds erger. Vaak beïnvloeden de klachten dagelijkse bezigheden en
kunnen COPD-patiënten niet alles doen wat gezonde mensen kunnen.
Ook astmapatiënten hebben last van periodes van benauwdheid, hoesten en piepen. De oorzaak is
vaak een allergie of een verkoudheid die op de longen slaat. Tussen de periodes door hebben astmapatiënten nergens last van. Met de goede behandeling is met astma goed te leven. In het algemeen
kunnen astmapatiënten alles wat gezonde mensen kunnen.
De huisarts en de praktijkondersteuner onderzoeken of u COPD of astma hebt. Soms is het nodig dat
u naar het ziekenhuis gaat. Daar ondergaat u dan een dag lang verschillende onderzoeken.
Welke behandelingen zijn er?
Is er inderdaad sprake van COPD of astma, dan krijgt u een behandeling op maat, gebaseerd op de
nieuwste inzichten en richtlijnen. Er zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk.
De basis van de behandeling bestaat uit medicatie, stoppen met roken en begeleiding door de
fysiotherapeut. Daarnaast is het mogelijk om begeleiding te krijgen van de diëtist en van de
eerstelijns longverpleegkundige.
Voor een succesvolle behandeling moeten patiënten meestal hun gedrag veranderen. Het is bekend
dat dit moeilijk is. Daarom biedt de psycholoog een groepscursus aan om u hier bij te helpen. Mocht
dit niet genoeg zijn dan kunt u ook individuele begeleiding van de psycholoog krijgen.
Wilt u zelf goed zicht krijgen op behandelmogelijkheden die bij u passen, dan bent u welkom op de
voorlichtingsbijeenkomsten. Informeer bij uw huisarts, of kijk op www.medischcentrumdorp.nl voor
data en locatie.
U kiest uw behandeling samen met de praktijkondersteuner. Uw keuze wordt dan besproken in het
overleg tussen praktijkondersteuner, fysiotherapeut en apotheker. Dit overleg zal vervolgens jaarlijks
plaatsvinden.
Behandeling met medicijnen
Alle patiënten met COPD en astma krijgen medicijnen voorgeschreven. De medicijnen worden bijna
altijd toegediend in de vorm van inhalaties. De praktijkondersteuner doet een voorstel aan de
huisarts om met medicatie te beginnen. De huisarts beslist welke medicijnen u zou moeten krijgen.
Daarbij kan de huisarts de apotheker om advies vragen. Bijvoorbeeld als u al meer medicijnen
gebruikt. De huisarts en de apotheker bekijken dan samen welke nieuwe medicijnen het beste voor u
zijn. Zien zij problemen, dan worden die met u besproken. De praktijkondersteuner en de apotheker
geven u inhalatie-instructie, zodat u de medicijnen juist gebruikt. Vragen over uw medicatie kunt u
stellen aan de huisarts of de apotheker.
Welke zorgverleners doen mee?
In het zorgprogramma COPD/astma werken de volgende zorgverleners samen:
 Huisartsen: stellen de diagnose, schrijven medicatie voor en behandelen bij acute klachten.
• Praktijkondersteuners: uw centrale aanspreekpunt. Ze coördineren het zorgprogramma,
dragen bij aan de diagnosestelling, geven voorlichting, voeren een programma uit om te
stoppen met roken en zijn belast met controleafspraken.
• Apotheek: levert en bewaakt de medicatie.
• Diëtist: adviseert bij alle nodige aanpassingen in voeding, rekening houdend met wensen en
mogelijkheden.
• Fysiotherapeuten: bieden een groepsgewijs of individueel bewegingsprogramma aan.
• Psychologen en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen: begeleiden bij vermindering van
stress en andere psychische klachten;
en motivering tot leefstijlaanpassingen.
• Eerstelijns longverpleegkundige: begeleidt zo nodig bij sanering van de leefomgeving en bij
ernstige ziektelast en/of palliatieve zorg (stervensbegeleiding).
Uw mening telt!
De komende maanden testen we ons zorg-programma COPD/astma. Uw opmerkingen, klachten, of
suggesties zijn zeer welkom.
Contact
Medisch Centrum Dorp (MCD)
Prins Bernhardweg 69 in Houten
Huisartsenpraktijken
Huisartsen
Gezamenlijke praktijk dhr. M.H.M.Ebbing en dhr. H.C. Peucker / mw. C.A.M. Van den Dool-Markus,
telefoon 030 6371261
Gezamenlijke praktijk dhr. V.A.J. Deijns, mw. E.C. Deijns-de Goede
telefoon 030 6374660
Praktijk dhr. H van den Assem
telefoon 030 6342611
Praktijkondersteuners
Mw. C.G. Ebbing- van Dijk, mw. M. van der Brugge-Mensinga, mw. A. van Leeuwen-Zumbrink
Apotheek Medisch Centrum Dorp
Dhr. B.C. Drost, telefoon 030 2676112
Praktijk voor Fysiotherapie en Orthopedische Manuele Therapie
Dhr. J. Koole, mw. I. Admiraal-Jongejan, mw. L. van Beek, telefoon: 030 6379738
Diëtistenpraktijk
Mw D.E. Reeze-Taconis, telefoon 030 6371462
Eerstelijns Psycholoog
Dhr. M. Nieuwenhuisen, telefoon 030 6374726
Indigo Mentale Ondersteuning
Gz verpleegkundige Mw. C. Timmerhuis,
telefoon 030 5577555
Gz psycholoog Mw. P Kors, telefoon 030 5577555
Vitras/CMD
Gespecialiseerd long verpleegkundige astma & COPD M. Liefting, telefoon 06 10193318
Download