Juryrapport voor op de website va 2.0

advertisement
Juryrapport Mensa Fonds award 2014
Een Award in de categorie WERK kan worden toegekend aan een persoon binnen de werkomgeving die
in hoge mate een speciale rol heeft gespeeld in het leven van een hoogbegaafde. Of aan een persoon
die cruciaal was in het herkennen, erkennen én inzetten van hoogbegaafdheid in de werkomgeving. Met
een positieve wijze waarop hoogbegaafdheid binnen die werkomgeving tegemoet wordt getreden. De
kandidaat voor een nominatie moet daarbij echt het verschil maken.
In de categorie WERK zijn de drie genomineerden:
1 Ellen Koning
Is Hoofd van de Talent Development Manager bij een grote bank
Ze is verantwoordelijk voor startersprogramma’s op ICT gebied, waarbij zowel management talenten als
ICT professionals worden opgeleid en begeleid. Doel is om het meeste uit deze jonge talenten halen. Het
programma is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling en er is begrip en waardering voor zowel de
talenten als de valkuilen van deze starters. Voor hoogbegaafden is dit een omgeving waar zij uitstekend
gedijen. Zij geeft blijk van begrip en waardering voor zowel de talenten als de valkuilen voor
hoogbegaafde en hooggetalenteerde werknemers. Recent bleek dat eens te meer in een symposium
over werkbeleving onder hoogbegaafde werkers. Daarin werd geconstateerd dat hoogbegaafden in
potentie zeer waardevolle werknemers zijn voor een organisatie. Met hun intelligentie en creativiteit
kunnen zij een buitengewone bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en de uitdagingen
waarmee die organisaties dagelijks worden geconfronteerd. Omdat die eigenschappen van
hooggetalenteerden en hoogbegaafden op het werk niet altijd tot hun recht komen leidt Ellen Koning
een programma dat daar rekening mee houdt. Zij is daarmee cruciaal in het herkennen, erkennen én
inzetten van deze groepen mensen in de werkomgeving. Al enkele jaren heeft zij er mede voor gezorgd
dat een groep trainees, waaronder hoogbegaafden, kon instromen in het Management Traineeship
Traject. Daarnaast zijn ook startende ICT’ers begonnen aan het zogeheten Young Professional Program
IT. Het werven van de juiste, kandidaten voor dit programma is een uitdaging, doordat er nog te weinig
kennis was over die specifieke doelgroep, haar drijfveren en wensen en eisen voor een toekomstige
baan en werkgever. Door dit te stimuleren komt deze bank bij de doelgroep beter bekend te staan als
interessante ICT-werkgever. Ellen Koning is daarmee een inspirerend voorbeeld voor andere werkgevers
die deze groep bijzondere mensen in dienst hebben. En door de positieve wijze waarop
hoogbegaafdheid, hooggetalenteerdheid en snelle denkers binnen de werkomgeving tegemoet wordt
getreden is zij een ambassadeur voor bijzonder talent op de werkvloer.
2 Patrice van de Vorst
Zij is werkzaam als projectleider Fit4Work bij ID-Plein. Een bedrijf dat zich bezig houdt met
outplacement en re-integratie. Patrice is directeur/oprichter van ID-Kennis, onderdeel van de ID-Groep,
en bezig met kwartiermaken voor het project Fit4Work.
Als onderdeel van de ID-Groep werkt ID-Kennis nauw samen met de andere bedrijven. Uitgangspunt
voor de producten en diensten van ID-Kennis is de competentie zich te kunnen aanpassen aan
veranderende omstandigheden. Pas recent kwam Patrice er achter dat zij zelf ook hoogbegaafd is. De
rode draad in haar professionele leven is het zoeken naar buitengewone en onalledaagse oplossingen
voor re-integratie en HR problemen. Haar overtuiging is dat oplossingen voor hardnekkige problemen
niet gevonden zullen worden in het kader waarin ze zijn ontstaan. Soms is vragen stellen over de
stilzwijgende aannamen binnen het HR-vraagstuk voldoende om nieuwe inspiratie op te doen. Soms
brengt het kijken naar andere kritische factoren in een proces aanpassingen en mogelijkheden
dichterbij. Zij herkent het feit dat een aantal hoogbegaafden die in een uitkeringstraject zit, worstelen
om goed om te gaan met dat traject. Juist door hun hoogbegaafdheid. En het feit dat die mensen een
andere aanpak veel meer zouden waarderen en dat die aanpak dan meer succes zou hebben. Zij
investeert veel van haar eigen tijd om bij haar bedrijf een project rond hoogbegaafden in een
uitkeringssituatie van de grond te krijgen. Daarmee zet zij zich in om hoogbegaafdheid in de
werkomgeving in de toekomst beter te kunnen inzetten.
3 Ido van der Waal
Ido van der Waal is gecertificeerd mediator met een eigen praktijk. Hij is ook voorzitter van de VAN: de
Vereniging Arbeidsmediators Nederland, die dit jaar is opgericht als plaatsvervanger van AOS: arbeids-,
organisatie- en samenwerkingsmediators. Als trainer houdt hij zich o.a. bezig met het effectief
voorkómen of oplossen van een (arbeids) conflict, speciaal voor hoogbegaafden. Met een aantal voor
hoogbegaafden aangepaste oefeningen, wordt besproken hoe conflicten ontstaan. En wat je kunt doen
om verschil van mening op een constructieve manier in te zetten. Zodat zij en hun werk er beter van
worden. Daarmee leren hoogbegaafden op een effectievere manier op te komen voor zichzelf en op een
passender wijze hun mening duidelijk te maken.
Al sinds enkele jaren investeert hij veel tijd om meer inzicht te krijgen in arbeidsconflicten van
hoogbegaafden. Hij publiceert daar met enige regelmaat over en is bezig met vervolgonderzoek naar
conflicten bij hoogbegaafde kinderen. Alles gebeurt in eigen tijd en op eigen kosten. Hij onderneemt
reizen om ook in het buitenland te vertellen van zijn ervaringen. En om in contact te komen met
anderen met wie hij samen dit thema verder uit zou kunnen zoeken. Op dit gebied is hij in feite een
pionier op dit gebied.
Een Award in de categorie MAATSCHAPPIJ kan worden toegekend aan een persoon in de maatschappij
een significante rol heeft gespeeld om hoogbegaafdheid op een positieve manier onder de aandacht te
brengen. Niet alleen onder de aandacht brengen maar ook aan een persoon die cruciaal was in het
herkennen, erkennen én inzetten van hoogbegaafdheid voor de samenleving. Hoogbegaafdheid gaat
samen met talenten en juist op het gebied van ontwikkelen en inzetten van talent voor de maatschappij
is nog ontzettend veel te winnen. De kandidaat voor een nominatie moet daarbij echt het verschil
maken en de weg effenen voor een toekomstig traject.
In de categorie MAATSCHAPPIJ zijn de drie genomineerden:
1 Ionica Smeets
Al jarenlang is Ionica Smeets de persoon die wordt gevraagd in de media dingen uit te leggen over
wiskunde. Regelmatig zat ze bij De Wereld Draait Door en Pauw & Witteman aan tafel. Na cum laude
haar master Technische Wiskunde te hebben gehaald heeft ze een proefschrift over de getaltheorie
geschreven. Tijdens haar studie begon ze, samen met Jeanine Daems, de blog ‘De Wiskundemeisjes,
waar ze wiskunde voor een breed publiek toegankelijk probeerden te maken. Later kregen ze ook een
column in de Volkskrant.
De jury is onder de indruk van de manier waarop Ionica het haar missie heeft gemaakt om ‘slim zijn’
“cool” te maken. Ze grijpt alle kansen om dit uit te dragen. Zo was ze onder andere te zien in De
Rekenkamer, De Slimste Mens en in haar eigen programma Eureka. Dat dit een doel is dat dicht bij haar
hart ligt bleek wel uit haar alom geprezen optreden in Zomergasten. Hier liet ze fragmenten zien waaruit
duidelijk werd dat het leuk is slim te zijn en jezelf intellectueel uit te dagen.
2. Lieke Sonderman
Ouderen zijn een beetje het spreekwoordelijk ondergeschoven kindje in de wereld van HB. Maar niet
veel langer als het aan Lieke Sonderman ligt. Als onderdeel van haar afstudeerproject van de studie
Sociaal Pedagogische Hulpverlening deed ze onderzoek naar intelligentieverschillen bij ouderen. Hieruit
bleek dat ook ouderen behoefte hebben aan meer intellectuele uitdaging.
Om het daad bij het woord te voegen richtte Lieke, samen met Yvonne Veltmaat, bij woonzorgcentrum
De Ingelanden een Cultureel Cafe, en later een Wetenschapcafe, op. Hier krijgen ouderen de kans om
verschillende culturele en wetenschappelijke lezingen te brengen. De jury heeft dan ook bewondering
voor Lieke’s inspanningen om ouderen meer op hun eigen, hoge, intelligentieniveau na te laten denken
en hiermee ook gelijkgestemde ouderen bij elkaar te brengen.
Met haar activiteiten heeft Lieke meerdere malen de media gehaald. Hopelijk worden haar bevindingen
hierdoor op meer plaatsen overgenomen.
3. Brainpower (Gertjan Mulder)
Gertjan Mulder, een topartiest/songwriter - beter bekend onder zijn artiestennaam ‘Brainpower’ - is bij
het grote publiek vooral bekend van zijn monsterhits zoals ‘Dansplaat’ uit 2002 en 'Non Stop' uit 2007.
Met alleen zijn naam geeft Brainpower aan dat hij niet de domste is. Hij heeft 7 albums en tientallen
singles op zijn naam staan. Brain staat voor het feit dat hij een denker is, maar Power staat voor de
power van het hart. Hij is een gevoelsmens en een denker ineen. Hooggevoelig en hoogbegaafd. Naast
een gevestigde artiest is Brainpower ook Master of Arts in Communication Science en hij laat dit ook
zeker zien in zijn teksten.
Behalve rapper is Brainpower ook motivational speaker. Bij zijn lezingen vertelt hij over zijn ervaringen,
wat hij hiervan geleerd heeft en hoe zijn toehoorders hiervan kunnen leren. Verder is hij ambassadeur
voor de Nationale Sportweek van het NOC/NSF en ook voor de Curaçaose stichting F.E.L.I.S. Deze
stichting is een effectieve professionele organisatie in 1 van de armste buurten op het eiland en richt
zich op de naschoolse opvang en begeleiding van kinderen. Op deze wijze kunnen de kinderen naast het
onderwijs op school extra steun en onderwijs krijgen.
'The goal of the FELIS Foundation is to help children maximize their full potential'
Brainpower laat op meerdere vlakken zien dat het niet uitmaakt waar je je in het leven mee bezig houdt,
maar dat hoog intelligent zijn niet iets is om je voor te schamen maar dat het van toegevoegde waarde
is."
Een Award in de categorie ONDERWIJS kan worden toegekend aan een persoon in de maatschappij een
significante rol heeft gespeeld om het onderwijs voor de hoogbegaafden te verbeteren. Het verbeteren
van het onderwijs zelf is slechts de helft van een verbetertraject. Het gaat ook om het herkenn en
erkennen van hoogbegaafde leerlingen. Op dat gebied is de laatste jaren aanzienlijke vooruitgang
geboekt, en er is nog veel te doen. De ontwikkeling van de middelen die de docenten ter beschikking
staan kan nog een aanzienlijke verbetering ondergaan.
Hoogbegaafdheid gaat samen met talenten en juist op het gebied van het identificeren en ontwikkelen
van talent is nog ontzettend veel te winnen.
In de categorie ONDERWIJS zijn de drie genomineerden:
1. Minka Dumont is een plusklasleraar uit Amstelveen. In alles wat zij doet is “kwaliteit” een kenmerk in:
haar omgang met de leerlingen en ouders, maar ook het materiaal waar zij de kinderen mee laat
werken. Zij weet de juiste vragen te stellen aan leerlingen. Zo stimuleert zij niet alleen de cognitieve-,
maar ook de psycho-sociale ontwikkeling bij kinderen.
Minka heeft een visie die verder reikt dan alleen haar eigen plusklas. Al haar materiaal biedt zij aan op
een website die goed bezocht wordt, door kinderen, ouders en leraren. Ook de site kenmerkt zich door
kwaliteit: het materiaal is écht passend voor hoogbegaafde kinderen.
Minka haalt haar kennis en inspiratie uit binnen- en buitenland. Van zichzelf zegt ze dat “nog altijd
lerende is”. Wij hopen dat ze daar nog lang mee doorgaat.
2. Eleonoor van Gerven is geen leraar, maar een leraar van leraren. Zij leidt leraren op om met begaafde
en hoogbegaafde leerlingen aan de slag te gaan. Al 25 jaar is zij actief met dit thema, zij zou dus een
pionier genoemd mogen worden.
Haar studenten beschrijven haar als gedegen, inspirerend en gedreven. Eleonoor haalt haar kennis niet
alleen uit Nederland, maar kijkt ook over de landsgrenzen heen. Niet alleen háált zij kennis in binnen- en
buitenland, ze bréngt het ook. Eleonoor is een veel gevraagd spreker.
Eleonoor schrijft boeken, columns en handleidingen die zich kenmerken door zorgvuldigheid en
toegankelijkheid.
3. Sander Claassen is vanuit de telecommunicatiewereld in het onderwijs gestapt...en daar voelde hij
zich meteen als een vis in het water. Als leraar in opleiding werd hij reeds geëerd als “aankomend
onderwijs talent”. Als leraar stond hij op “Huizermaat”, een school die zich sterk maakt voor hbonderwijs op VO-niveau. Deze school heeft notabene vorig jaar een prijs ontvangen van het Mensa
Fonds.
Hoewel Sander natuurlijk schittert voor de klas, wordt hij voor het Mensafonds genomineerd voor zijn
werk voor HB 020. Deze community heeft het voltijds hb-onderwijs naar Amsterdam gehaald en houdt
de vinger aan de pols binnen de gemeentelijke onderwijspolitiek. Wie op de hoogte wil blijven van de
ontikkelingen op het gebied van (hb-)onderwijs in Amsterdam, doet er goed aan de tweets van Sander
te volgen.
HB 020 faciliteert verder bijeenkomsten voor, door en over hoogbegaafden. Deze bijeenkomsten zijn
vaak inhoudelijk en het thema is veelal onderwijs. Toch is er ook ruimte voor ontspanning. De
spelletjesmiddagen van HB 020 zijn intussen vaste prik voor veel hoogbegaafden, zowel binnen als
buiten de stadsgrenzen!
Download