Vanzelfsprekend? - CJG `S hertogenbosch

advertisement
VANZELFSPREKEND!? | platform voor jonge mantelzorgers
VANZELFSPREKEND!? is het platform voorjonge JMZ’ers uit Den Bosch en omgeving. Ook richten
we ons op jongeren die recent mantelzorger zijn geweest. Vanzelfsprekend!? voor bekendheid en
begrip voor jonge mantelzorgers en hun omgeving. VANZELFSPREKEND!? organiseert ook
activiteiten, geeft duidelijke informatie en verwijst door zo nodig. Daarnaast zorgt
VANZELFSPREKEND voor ontmoeting online en tijdens laagdrempelige bijeenkomsten.
Wanneer ben je JMZ’er?
Als JMZ’er groei je op met iemand, (vaak) een ouder, broer of zus, die hulp nodig heeft.
Denk hierbij aan een lichamelijke ziekte, een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychische
klachten, een verslaving of een andere ondersteuningsbehoefte.
Dit zorgt ervoor dat je zorgtaken hebt, dat je je zorgen maakt of dat je zelf zorg moet missen.
Een JMZ’er heeft vaak uiteenlopende taken: iemand verzorgen, extra huishoudelijk werk of een
luisterend oor bieden. Dit verschilt per situatie.
Herken je je hierin? Dan ben je zeker niet de enige. Want één op de zes jongeren in Nederland is
jonge mantelzorger.
Onze zes pijlers:
Bekendheid en begrip
JMZ’ers geven we een stem we zorgen voor er- en herkenning.
We weten wat er speelt maken dit bespreekbaar. Taboe of niet.
Ontmoeting en ontspanning
Online via onze site en social media
Offline via laagdrempelige bijeenkomsten en activiteiten. Om plezier te hebben, je ei kwijt te
kunnen of tips & tricks uit te wisselen.
Helpen en hulp
Onze JMZ-expert helpen vanuit hun ervaring JMZ’ers verder. Dankzij ons netwerk met Divers en
Humanitas als kernpartners, kunnen we je doorverwijzen naar andere hulp. Wij zorgen ervoor dat
je meteen op de juiste plek terecht komt
Wie zijn we
VANZELFSPREKEND!? bestaat uit kwartiermaker Bart van Velzen en een kerngroep van
ervaringsdeskundigen. De JMZ-Experts. Dit zijn jongeren die mantelzorger zijn geweest of dit al
een lange tijd zijn. Zij hebben een belangrijke rol: de JMZ-experts bepalen de koers, zijn het
aanspreekpunt voor JMZ’ers en professionals en zijn actief in het veld.
Jij Bent Niet Vanzelfsprekend-Pakket
Ken of ben jij een jongere die zorgt voor iemand?
Voor jonge mantelzorgers (JMZ’ers) uit Den Bosch e.o. hebben wij het ‘Jij-Bent-NietVanzelfsprekend!-pakket’, vol waardebonnen voor leuke, lekkere of nuttige kado’s. Geef je op of
nomineer een JMZ’er: www.jijbentnietvanzelfsprekend.nl
Contact
www.vanzelfsprekend-jmz.nl
JMZ-Experts:
[email protected]
Kwartiermaker Bart van Velzen
[email protected]
Bellen en WhatsApp
06-27319179
Facebookgroep voor JMZ’ers: facebook.com/groups/vanzelfsprekendjmz
Social Media: vanzelfsprekendjmz
Download