Bekijk hier de interpellatie van Peter Mertens aan Bart De

advertisement
BIJLAGE: INTERPELLATIE PETER MERTENS AAN BART DE WEVER
Nr. 2015_MV_00185 - Mondelinge vraag van raadslid Peter
Mertens: Stopzetten gesprekken met ERS
Onderwerp:
Stopzetten gesprekken met ERS
Vraag gericht aan:
Bart De Wever
Toelichting:
Feiten en context:
De Saoedische firma Energy Recovery Systems (ERS) wil op het Delwaidedok in de Antwerpse
haven een bedrijf bouwen die industrieel afval recycleert. Het gaat om een investering van
3,7 miljard. In mei besloot het Havenbedrijf om verkennende gesprekken aan te gaan om een
concessie toe te kennen aan ESR.
In de tijd van 19 november ll. kunnen we lezen dat er schot in de zaak komt en dat er
volgende in de week van 23 november “een ultieme vergadering plaats waar het dossier zou
kunnen landen”. Alle actoren zouden daarbij betrokken zijn “De Saoedische familie Al Issa,
het bedrijf ERS, het Antwerpse Havenbestuur, het Vlaamse Exportagentschap FI en de
Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV”. De tijd schrijft “Als daar de violen worden gestemd
kan aan ERS officieel een concessie worden verleend”.
De financiering van de 3,7 miljard z! ou voor 750 miljoen uit middelen van de Al Issa familie
komen, de overige 3 miljard moet van – voor ons onbekende - externe financiering komen.
Vragen:

gezien de noodzaak van een grondige strijd! tegen de terreurorganisaties die in Parijs
het bloedbad aanrichtten.

gezien in een interne memo van de administratie van Hillary Clinton - door Wikileaks
uitgelekt – de Saudische donors omschreven worden als 'de meest belangrijke bron
van financiële steun voor soennitische terroristische groepen wereldwijd' .

gezien hierom de roep naar een algemeen embargo op Saoedi Arabië altijd groter
wordt.

gezien Saoedi Arabië met deze investering een drukkingsmiddel op de stad Antwerpen
heeft van 3,8 miljard

gezien samenwerking ERS niet al te goed gestart is met de vermeende financier van
Al Qaida, Saleh Malek.

gezien de concessieovereenkomst nog moet gesloten worden.
Vraagt de PVDA-fractie aan burgemeester Bart De Wever:
1. De concessie uit te annuleren en alle andere opties uit marktonderzoek te herbekijken.
2. De concessieovereenkomst hier op de gemeenteraad te bespreken en niet enkel in het
havenbedrijf.
3. Een lijst van alle belangrijke investeringen en samenwerkingen met Saoedische firma’s
van de stad Antwerpen publiek te maken.
Download