PowerPoint-presentatie

advertisement
RETROSPECTIE
LEVERCIRRHOSE
Leverziekten & Geelzucht
Groep 5:
1
Marianne Heling
Mark de Groot
OPBOUW PRESENTATIE






2
Wat is en wat doet de lever ?
Wat is levercirrhose ?
Wat is geelzucht ?
De vragen van ons retrospectie groepje
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Bronvermelding
WAT IS EN DOET DE LEVER ? [1]
EEN OVERZICHT:
Normale lever:
 Weegt 1,5 kg
 Bloedaanvoer:
- Vena Portae
- Aterie Hepatica

Bloedaanvoer:
via de Vena Hepatica naar de Vena Cava Inferior

3

Lymfesysteem & Galsysteem
8 Leversegmenten
WAT IS EN DOET DE LEVER ? [2]
FUNCTIES

Eiwitverwerking:
- Aanmaak van eiwitten
- Afbraak van eiwitten

Koolhydraatverwerking:
- Opslag van glycogeen (glucose ketens)
- Aanmaak van glucose

4
Vetverwerking:
- Aanmaak van vet
- Aanmaak van cholesterol en triglyceriden
- Afbraak en ombouwen van vetten
WAT IS EN DOET DE LEVER ? [3]
FUNCTIES

Galproductie [600 ml/dag]:
- Water, galzouten, electrolyten, bilirubine
- Afbraak van oude rode bloedcellen (bilirubine)

Hormonen:
Insuline, glucagon, oestrogenen, groeihormoon

Geneesmiddelen:
- Omzetten van geneesmiddelen
- Afbraak van geneesmiddelen

5

Alcohol
Immunologische functie
WAT IS LEVERCIRRHOSE ? [1]





6

“Eigenlijk is levercirrhose dan ook geen ziekte
maar een laat gevolg van diverse
ziektebeelden” 1
Leverweefsel sterft af
NORMAAL: vormt zich nieuw weefsel
CIRRHOSE: de leveropbouw is verstoord, er
vormt zich littekenweefsel (fibrose)
Leverfuncties hollen achteruit
Kan door veel ziektenbeelden ontstaan
WAT IS LEVERCIRRHOSE ? [2] AANTAL DODEN IN EU EN UK
7
WAT IS GEELZUCHT ?




8
“Ophoping van bilirubine in het bloed”
2
NORMAAL: albumine vervoert bilirubine naar
de lever, waar bilirubine verwerkt wordt
GEELZUCHT: bilirubine kan de lever niet
bereiken of kan door een verstopping niet
door de galbuis komen
Oogwit kleurt geel bij 45 mmol/L
DE VERWERKING VAN EEN RODE BLOEDCEL
9
VRAAG 1: “Geef drie voorbeelden van leverziekten die
met geelzucht gepaard kunnen gaan.” [1]

10
PSC [Primair Scleroserende Cholangitis]
- Chronische ontsteking aan galwegen
- Door verlittekening vernauwen de galwegen
- Galwegen kunnen daardoor afgesloten
worden
- o.a. bilirubine kan niet worden afgevoerd en
komt in het bloed terecht -> GEELZUCHT
- Komt meer voor bij mannen
VRAAG 1: “Geef drie voorbeelden van leverziekten die
met geelzucht gepaard kunnen gaan.” [2]

11
ALF [Acuut Lever Falen]
- veroorzaakt door massale sterfte levercellen
(levercelnecrose)
- kan leiden tot ernstige verstoring
leverfuncties
- bilirubine wordt niet (goed) verwerkt
- is dan niet in water oplosbaar en komt in de
bloedbaan terecht -> GEELZUCHT
VRAAG 1: “Geef drie voorbeelden van leverziekten die
met geelzucht gepaard kunnen gaan.” [3]

12
HEPATITIS B
- ontsteking aan de lever, door virus
veroorzaakt
- levercellen raken ontstoken
- daardoor kan het zijn dat bilirubine wordt
niet (goed) verwerkt
- dat is dan niet in water oplosbaar en komt
in de bloedbaan terecht -> GEELZUCHT
VRAAG 2: “Welke niet-leveraandoening kan ook
geelzucht geven? Verklaar uw antwoord.” [1]

13
GALSTENEN
- galblaas geeft geconcentreerd gal af
- dat kan gaan kristalliseren -> galsteen
- de galsteen kan klem komen te zitten in een
afvoergang van de gal
- kan gebeuren in de ductus choledochus
- afvalstoffen kunnen niet meer weg en zullen
ophopen
- bilirubine komt terecht in het bloed
VRAAG 2: “Welke niet-leveraandoening kan ook
geelzucht geven? Verklaar uw antwoord.” [2]

14
KANKER [bijv. PANCREASCARCINOOM]
- Er bestaat een mogelijkheid dat er zich een
tumor vormt op de route van bilirubine (in de
afvoergangen, in de lever zelf)
- de tumor kan gaan groeien en daardoor
gebieden afsluiten (bijv. ductus choledochus)
- daardoor kan bilirubine niet weg en komt in
het bloed -> GEELZUCHT
VRAAG 3: “Wat is biochemisch het verschil tussen de
verschillende vormen van geelzucht?” [1]

15
Verhoogde afbraak van erytrocyten
- bijv. na interne bloeding
- lever kan de hoeveelheid bilirubine niet
meer bolwerken
- hierdoor wordt een hoeveelheid niet
verwerkt en komt in het bloed terecht, wat
leidt tot geelzucht
VRAAG 3: “Wat is biochemisch het verschil tussen de
verschillende vormen van geelzucht?” [2]

16
Verstoorde werking van de lever
- bijv. veroorzaakt door een leverziekte
- de werking is verstoord waardoor de
leverfuncties niet (goed) worden uitgevoerd
- bilirubine wordt niet goed verwerkt
- te hoge concentraties van deze stof leiden
tot geelzucht
VRAAG 3: “Wat is biochemisch het verschil tussen de
verschillende vormen van geelzucht?” [3]

Blokkade in de afvoer van de galvloeistof
- stoffen hopen zich op
- o.a. ook bilirubine
- bilirubine wordt niet afgevoerd
- zal uiteindelijk in de bloedbaan terecht
komen
17
VRAAG 4: “Verzin een therapie om de verhoging van de
bloedfactor die geelzucht geeft, te verlagen.” [1]

De bloedfactor is bilirubine
- toepassen van ‘lichttherapie’
* persoon onder TL-buizen plaatsen
* TL-buizen zenden wit en blauw licht uit
* lengte therapie afhankelijk van geelzucht -> langere
therapie bij hogere bilirubine-concentraties
* Hierdoor bilirubine oplosbaar in water, waardoor het
uitgescheden kan worden
18
VRAAG 4: “Verzin een therapie om de verhoging van de
bloedfactor die geelzucht geeft, te verlagen.” [2]
19
VRAAG 4: “Verzin een therapie om de verhoging van de
bloedfactor die geelzucht geeft, te verlagen.” [3]

De bloedfactor is bilirubine
- behandeling met bilirubine oxidase
*
*
*
*
20
oraal innemen van 2,0 mg/dag van dit enzym (4 dagen)
bilirubine oxidase kan bilirubine oxideren
bilirubine wordt minder toxisch en is in wateroplosbaar
Op ratten getest:
> bilirubine concentratie zakte -> 11,3 naar 6,3 mg/dl
na 8 dagen
> werkt alleen bij een molair ratio van totale serum
bilirubine / rat serum albumine (B/RSA) > 0.35
GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN
21
BRONVERMELDING


1

22
2
3
4
5
BOEK:
Marieb, Human Anatomy & Physiology 6th Edition
PERSONEN:
Drs. B. Vroom, internist in het UMC te Utrecht,
uitspraak van november 2002
INTERNET:
www.medischestartpagina.nl
AMC Levercentrum www.levercentrum.nl
Patiëntvereniging www.leverpatientenvereniging.nl
www.gezondheidsplein.nl
BRONVERMELDING [VERVOLG]
INTERNET [vervolg]:
BMJ: bmj.bmjjournals.com
6 Rates of liver cirrhosis rise in England, fall in Europe
7 ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system
8 Hepatology
SCIENCE DIRECT: www.sciencedirect.com
9 Technical implications of living donor liver
transplantation: a single-center experience
PUBMED: www.ncbi.nlm.nih.gov
10 Oral treatment for jaundice using immobilized
bilirubin oxidase

23
BRONVERMELDING [VERVOLG]

INTERNET [vervolg]:
11 Achmeahealth www.achmeahealth.nl
12 www.hepatitis.org
24
Download