preek mt 19,11-12

advertisement
Zondag 12 maart 2017 - Matteüs 19:11-12 - ds Rutger Heij
Homo en hetero moeten leven voor Gods nieuwe wereld
Opmerking vooraf: je bent homo of je bent het niet, het is een geaardheid en niet iets waar je
voor kiest of waar je met wat hulp wel weer vanaf komt.
Ik maak onderscheid tussen:
 Homofilie - dat je seksueel aangetrokken wordt tot iemand van hetzelfde geslacht
 Homoseksualiteit - dat je seksuele omgang hebt met iemand van hetzelfde geslacht
Homo’s in de kerk hebben vaak veel vragen:
 Heeft God mij zo gemaakt?
 Houdt God van mij als homo of wijst Hij mij af?
 Moet ik nou mijn hele leven alleen blijven?
 Accepteren de kerkmensen mij wel?
 Hoe zullen ze reageren als ik als man met een vriend, of als vrouw met een vriendin de
kerk in kom?
De classis Hardenberg heeft de volgende vraag aan de synode gesteld:
Geeft de bijbel ruimte voor een homoseksuele relatie in liefde en trouw vergelijkbaar met het
huwelijk (een relatie van twee mensen, publiek en voor het leven gesloten), en kunnen zij een
volwaardige plaats innemen in de gemeente van Christus?
Wat zegt de bijbel? De bijbel is negatief over homoseksueel contact (Leviticus 18:22 en 20:13,
Romeinen 1:26-27, Genesis 19:1-11). Daarnaast houdt de bijbel van begin tot eind vast aan
het man-vrouw huwelijk met alleen daarin seksuele omgang (Genesis 1:27 en 2:24, Matteüs
19:4-5, Efeziërs 5:31).
Nu blijkt uit Matteüs 19:11-12 (en 1 Korintiërs 7:25-35) dat door Jezus jouw toekomstperspectief verandert. Het nieuwe toekomstplaatje is het komende koninkrijk van God. Laat je
gedrag daarop aanpassen door Gods genade en door de kracht van de heilige Geest, juist ook
als het gaat over huwelijk en seksualiteit. In de tijd voor Jezus’ komst was het voor de joden
heel belangrijk om te trouwen en kinderen te krijgen. Maar sinds Jezus’ leven op aarde moet
het komende koninkrijk je in beslag nemen. Hetero’s en homo’s moeten leven voor Gods
nieuwe wereld. Laat jij je gedrag en keuzes rond huwelijk en seksualiteit door het komende
koninkrijk beïnvloeden? Probeer dat maar eens concreet te maken voor jezelf.
Maar welke richting wijst de bijbel nu als het gaat over homoseksuele relaties? Ik vind het
kwetsbaar om de teksten over homoseksualiteit die in de bijbel staan zomaar even toe te
passen op de christenhomo die een relatie heeft in liefde en trouw. Tegelijk blijft de bijbel van
begin tot eind vasthouden aan het man-vrouw huwelijk en alleen daarin de seksuele omgang.
Maar wat nu als een christelijk homostel daarin een andere keus maakt? Stel zij sluiten een
partnerschap en willen lid blijven van de gemeente. Moet je dan zeggen: dat kan niet? Zou het
misschien ook zo kunnen dat we het aangaan van een homoseksuele relatie in liefde en trouw
aan de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen overlaten en elkaar daarin verdragen?
Download