Psalm_016

advertisement
Psalm 16
Vers 1
Bewaar mij, HEER, mijn toeverlaat zijt Gij!
Ik zeg tot U; Gij zijt mijn God mijn Here.
Ja, buiten U is er geen goed voor mij,
er is geen ander, die ik wil vereren.
Mijn blijdschap is uw heilig volk op aarde:
hen acht ik hoog, hen houd ik steeds in waarde.
Psalm 16
Vers 2
Hoe worden zij door smart op smart verteerd
die om de gunst van andre goden vragen.
Hun offerdienst, bij hen zo hoog geëerd,
begeer ik niet, ik kan die niet verdragen.
Hoe zou ik ooit in vreemde goden roemen?
Mijn lippen zullen zelfs hun naam nooit noemen.
Psalm 16
Vers 3
Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Wat Gij mij toeweest, wordt door U behoed,
ik weet bij U mijn toekomst eeuwig zeker.
Het meetsnoer viel voor mij in schone dreven:
het erfdeel tot bekoring mij gegeven.
Psalm 16
Vers 4
Ik prijs de HEER, die mij heeft onderricht'
mijn hart blijft mij ook 's nachts nog inzicht
geven.
Ik stel de HEER steeds voor mijn aangezicht
en wankel niet, want Hij beschermt mijn leven.
Dus zal ik juichend U mijn vreugde tonen,
ja, zelfs mijn vlees zal immer veilig wonen.
Psalm 16
Vers 5
Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt,
behoedt mij als uw gunstgenoot voor ‘t sterven:
ik zal, door U op ‘t levenspad geleid,
de vreugde van uw aangezicht beërven.
Voor immer zal uw rechterhand bevatten
een overvloed van kostelijke schatten.
Download