Gez. 120 Zingen

advertisement
Gez. 120
Vers 1
Dat uw ogen nacht en dag
rond dit huis geopend zijn
en uw woord zich met gezag
laat verstaan voor groot en klein.
Gun het licht aan uw gemeente
in het duister van de tijd,
opdat edel dit gesteente
stralen mag in eeuwigheid.
Gez. 120
Vers 2
Dat uw handen wereldwijd
zijn gevouwen om uw volk.
Gij die nadert in de tijd
overdek ons met uw wolk.
Onherbergzaam is het leven
sinds de mens vertrouwen brak,
maar Gij wilt bescherming geven,
in uw naam een onderdak.
Gez. 120
Vers 3
Dat uw adem leven wekt
zodat mensen niet vergaan,
maar het wonder zich voltrekt,
stenen levend zijn voortaan.
Wij zijn been van uw gebeente,
Gij geeft vorm en Gij versiert.
Bouw uw hofstad, uw gemeentetot uw bruid haar hoogtij viert.
Download