training klinische psychotherapie - Pe

advertisement
TRAINING KLINISCHE
PSYCHOTHERAPIE
Inzicht in de werking van een
samenhangend multidisciplinair
behandelmilieu.
De ervaringsgerichte training
voor professionals in de GGZ.
21 april t/m 24 april 2010
Maasbommel
Verzorgd door TKP: 25 jaar expertise,
accreditatie mogelijkheden, erkend door de VKP
De training
In deze vierdaagse training vormen deelnemers en trainers
met elkaar een gesimuleerd klinisch behandelmilieu. De
trainers zetten de kaders neer voor een
psychotherapeutisch behandelmilieu, terwijl de deelnemers
een multidisciplinair therapieprogramma volgen. U ervaart
het krachtenspel tussen deze twee groepen, net als in de
echte behandelsetting.
De deelnemers ervaren onder andere:
 op welke wijze groepsprocessen en persoonlijke
processen elkaar wederzijds beïnvloeden;
 hoe een behandelteam dergelijke processen kan
sturen, begeleiden en beïnvloeden;
 het samenspel van non-verbale en verbale
therapieën;
 de verschillende posities en rollen in de kleine en
grote groep.
U ervaart in deze training hoe u theorieën over
groepsdynamica, groepstherapie en milieutherapie op
praktische wijze kunt toepassen. U leert om genuanceerd
naar uw rol en functie binnen uw behandelmilieu te kijken.
Tevens is dit een unieke kans om het samenspel van de
verschillende disciplines binnen een behandeling te leren
kennen. De contacten die u tijdens deze training opdoet,
kunnen een waardevolle aanvulling op uw netwerk vormen.
Programma
Dag 1-3
Multidisciplinair programma:
groepspsychotherapie, vaktherapie en
sociotherapie.
Dag 4
Afronding van de simulatie. Intercollegiale
evaluatie van de processen die zich
gedurende de training hebben afgespeeld.
Einde training: 13:00 uur
Trainers/opleiders
De trainers van TKP zijn ervaren behandelaars binnen
settingen voor klinische psychotherapie. Allen zijn
geregistreerd binnen hun discipline. Daarnaast is een aantal
van hen erkend NVGP opleider of supervisor.
Mia Famaey
klinisch psycholoog –
psychotherapeut
Frank Kraaijeveld
klinisch psycholoog –
psychotherapeut
Irene van Sprang
muziek therapeut
Monique Gerritsen beeldend therapeut
David Groeneveld
sociotherapeut
Frits van Aartsen
sociotherapeut
Inschrijving
U kunt zich inschrijven tot 31 januari 2010 door bijgevoegd
inschrijfformulier (of een kopie hiervan) te retourneren, inclusief twee
pasfoto’s. Voor deze training geldt een maximum van 30 deelnemers
Betaling
De deelnamekosten bedragen € 825 per persoon, inclusief
overnachtingen en maaltijden. Inschrijving geschiedt op volgorde van
binnenkomst van inschrijfformulieren en betaling van het inschrijfgeld.
De deelnamekosten dienen gelijktijdig met uw inschrijving te worden
overgemaakt op bankrekening 56.83.18.188, t.n.v. Training Klinische
Psychotherapie te Utrecht, onder vermelding van uw naam en
woonplaats.
Inschrijving verplicht u tot betaling. U ontvangt geen nota. Annuleren
kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 15 januari 2010. De
annuleringskosten bedragen € 50. Na 15 januari 2010 is annulering niet
meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd.
Accreditatie
 NVGP: binnen de nieuwe opleidingsystematiek aangevraagd (voorgaande jaren 10 punten toegekend, modulaire activiteit).
 NVvP: accreditatie aangevraagd (voorgaande jaren 20 punten
toegekend).
 FGzP: accreditatie aangevraagd (voorgaand jaar 19 uur toegekend).
 SRVB: accreditatie aangevraagd. (voorgaand jaar 10 punten
toegekend).
 Deze training is VKP-erkend.
Accommodatie
Gasterij de Dijkgraaf
Bovendijk 1, 6627 AA Maasbommel
Contact
Secretariaat Training Klinische Psychotherapie
’s-Gravenweg 477, 3065 SC Rotterdam
06-12151927 / [email protected]
Meer info : www.tkpvoorprofessionals.nl
Download