Sterke punten activiteit-perspectief

advertisement
Veranderingsanalyse
IT in Bedrijf - hoofdstuk 2
Afsluiting:
Sterke punten activiteit-perspectief
H1
H2
H3
H4
Het beschrijven van informatievoorziening, hoe doe je dat?
Veranderingsanalyse: hoe kun je verandering in een ICT-omgeving managen?
Pakketselectie en -implementatie, o.a. in een ERP-omgeving
Workflow management
IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI
1
Veranderingsanalyse

IT in Bedrijf - hoofdstuk 2
2
IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI
Lesplan
• Organisaties vanuit activiteitperspectief
• Sterke punten
• Zwakke punten
• Stappenplan:
ook niet onhandig op stage!
Organisaties vanuit
activiteit-perspectief
Organisaties vanuit
activiteit-perspectief:
Veranderingsanalyse,
Organisatie
Processen
Gegevens
(dataflow)
Informatiesystemen &
computers
Organisaties vanuit
activiteit-perspectief
Organisaties vanuit
activiteit-perspectief:
Veranderingsanalyse,
Organisatie
DFD's
Processen
Gegevens
(dataflow)
Informatiesystemen &
computers
Sterke punten
activiteit-perspectief 1.
Maatschappij (inter-organisatie)
Werkplek
Organisatie/
Afdeling
(inter-werkplek)
Het oog krijgen voor de samenhang
 tussen afdelingen / werkplekken /
bedrijfsprocessen
Sterke punten
activiteit-perspectief 2.
Maatschappij (inter-organisatie)
Werkplek
Organisatie/
Afdeling
(inter-werkplek)
Sterke punten
activiteit-perspectief 2.

Het oog krijgen voor de samenhang



tussen bedrijfsprocessen
tussen afdelingen en/of werkplekken
Hulpmiddel bij de beeldvorming over
een bedrijf of instelling tijdens de
[oriënterende] stage.
DAARDOOR:
De stage-werkzaamheden
kunnen plaatsen
Sterke punten
activiteit-perspectief 3.
Zien van informatie als
stuurmiddel
(relatie met EXCEL)
Sterke punten
activiteit-perspectief 4.
Plaatjes vergemakkelijken
praatjes!
Sterke punten
activiteit-perspectief 4.


DFD’s: instrument bij het aanduiden van
problemen in een organisatie
DFD’s: communicatiemiddel bij het
formuleren van veranderingsvoorstellen
voor een organisatie

(Plaatjes vergemakkelijken praatjes)
Sterke punten
activiteit-perspectief 5.

Ontwikkelen van gevoel voor de
samenhang van de drie basisstromen
(geld-, goederen- en gegevensstroom)
in een organisatie
Sterke punten
activiteit-perspectief 6.

Zicht krijgen op
berichten- en informatiestromen
Sterke punten
activiteit-perspectief 7.

Kennismaking met een belangrijke
denkwijze binnen informatiekunde:
De procesgerichte denkwijze
! !
Gegevens
(dataflow)
Processen
!
Zwakke punten
Echt iets om eens in je
groepsrapport aandacht aan te
schenken !
Stappenplan voor een
veranderingstraject




Probleemanalyse (problemenlijst)
Belangengroepen
Beschrijving huidige situatie (DFD)
Veranderingsvoorstellen
Dit stappenplan kan in principe verder worden
uitgebreid en verfijnd.
Houd daarbij wel rekening met de Deming cycle !
De Demingcycle
– een generiek
veranderingstraject
Download