Project Goal

advertisement
Project Goal
Opleiding
Ict-beheer
Ict-beheer
Kerntaken
Ontwikkelen Informatiesystemen
 Implementeren informatiesystemen
 Beheren informatiesystemen
 Opzetten en inrichten van een servicedesk

Ontwikkelen Informatiesystemen
Werkprocessen




Vaststellen van de informatiebehoefte.
Opleveren van een ontwerp van een
informatiesysteem
Opstellen van een plan van aanpak
Realiseren van een testomgeving
Implementeren informatiesystemen
Werkprocessen




Opstellen Implementatieplan
Uitvoeren Implementatieplan
Ondersteuning bieden bij acceptatietests
Evalueren van een Implementatie
Beheren van Informatiesystemen
Werkprocessen




Voorkomen van (ver)storingen
Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen
Incidentmeldingen behandelen en afhandelen
Opstellen en bewaken van procedures
Opzetten en inrichten van een
servicedesk
Werkprocessen



Bedrijfsklaar maken van een servicedesk
Aansturen van een servicedesk
Opstellen van gebruikersinstructies
Competenties
bepaalde vaardigheden







Omgevings- en branchekennis
Plannen en organiseren
Zelfstandigheid
Communicatieve vaardigheid
Samenwerken in teamverband
Probleem analyse
Stressbestendigheid
Projecten
bepaalde bedrijfssituaties



Basis
Gevordert
Eind

Realistisch
Reële

PVB

Proef van Bekwaamheid
ECDL
European Computer Drivers Licence

Basisbegrippen van IT
De computer gebruiken en bestanden beheren
Tekstverwerking
Spreadsheets
Database
Presentaties
Informatie en Communicatie

Minimaal 7.5 halen om te slagen






BPV
Beroeps Praktijk Vorming (stage)




Praktijkvaardigheden
Beroepshouding
Het vergroten van je kennis
¼ van je studie
Portfolio
Persoonlijke map met Inventarisatie van
persoonlijke competenties, onderbouwd met
bewijzen, gerelateerd aan een standaard en
voorzien van een persoonlijk stappenplan.
Download