ICT de Baas - IT in Bedrijf

advertisement
Beschrijving
informatievoorziening
- de context
IT in Bedrijf
hoofdstuk 1
H1
H2
H3
H4
Het beschrijven van informatievoorziening, hoe doe je dat?
Veranderingsanalyse: hoe kun je verandering in een ICT-omgeving managen?
Pakketselectie en -implementatie, o.a. in een ERP-omgeving
Workflow management
1
IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI
Informatiekunde: situaties
Maatschappij (inter-organisatie)
Werkplek
Organisatie/
Afdeling
(inter-werkplek)
ORGANISATIE, INFORMATIE EN
COMPUTERS

Kennis van bedrijfsinformatica is belangrijk
voor ALLE medewerkers in een organisatie
ORGANISATIE

Informatievoorziening
INFORMATIE-VOORZIENING

Automatisering van
gegevensverwerking
AUTOMATISERING
Denkwijze over bedrijfsprocessen
InformatieVoorziening &
Primair proces

De vijf primaire processen: IPOVA






Inkoop
Produktie
Opslag
Verkoop
(Fin.) Administratie
De drie hoofdstromen:

Goederen-, geld- en gegevensstroom
De snelheid van de
ontwikkelingen

If the autoindustry had done what the
computerindustry has done in the last 30
years, a Rolls Royce would cost $2.50
and get 2,000,000 miles per gallon
De vijf componenten van een
informatiesysteem





Apparatuur
(Hardware, computersysteem)
Programmatuur (Software)
Gegevens
Procedures
Mensen
Afstemming componenten


De 5 componenten van het
informatiesysteem moeten goed op
elkaar zijn afgestemd.
Als je alleen maar naar de computer
(HW) en programma's (SW) kijkt,
is narigheid het gevolg.
(Leuke e-Shop!)
ER-modellering &
informatievoorziening
Organisaties
vanuit
gegevensperspectief
ER-modellering &
informatievoorziening
Activiteiten
van mensen
Organisatie
Organisaties
vanuit
Relevante
gegevensobjecten
perspectief
Processen
Gegevens
(dataflow)
Programmatuur
in systemen
Bestanden &
records
Informatiesystemen &
computers
ER-modellering



Entiteittype
Relatie
ER-diagram
Organisaties
vanuit
gegevensperspectief
Organisaties vanuit
activiteit-perspectief
Organisaties vanuit
activiteit-perspectief:
Veranderingsanalyse,
Organisatie
Processen
Gegevens
(dataflow)
Informatiesystemen &
computers
Organisaties vanuit
activiteit-perspectief
Organisaties vanuit
activiteit-perspectief:
Veranderingsanalyse,
Organisatie
DFD's
Processen
Gegevens
(dataflow)
Informatiesystemen &
computers
Informatisering en automatisering
beleidsmatig ontwikkeld

Het Management


Visie,
gestelde prioriteiten en know-how
De Organisatie






Rol gegevensverwerking
Veranderingsbereidheid
Know-how medewerkers
Situatie collega-organisaties
Ervaring met automatisering
Communicatiegraad
HINTS

voor MANAGER


weten welke eisen te stellen aan
automatiseringspersoneel
voor GEBRUIKER

de rol kennen die hij behoort te spelen
HINTS voor beiden
(manager en gebruiker)
Faalfactoren
 zich ervan bewust zijn dat
informatiesystemen zelden
falen door technische
mankementen maar door:



slecht gedefinieerde behoeften
niet ontwikkelde procedures
onvoorbereid,
niet opgeleid personeel
Algemene HINTS


Informaticakennis begint niet bij
programmeren en computers maar
bij
het functioneren van organisaties
Eerste vereisten voor succes zijn:



Betrokkenheid van het management
Initiatief bij de gebruikers
ICT-verandering
is een creatief proces


tijdrovend, moeizaam en boeiend
maar niet een "recept"
Download