Samenvatting hoofdstuk 1

advertisement
Samenvatting hoofdstuk 1
Model voor informatieverwerking:
Requirements: Het vaststellen van de eisen die aan het systeem gesteld worden
Analysis: de Engelse naam van hetgene wat hierboven staat
Specificatie: De nauwkeurige eisen aan van het systeem
Systeemgrenzen: De mogelijkheden voor een gebruiker.
Contextdiagram: Een tekening van de systeemgrenzen in een diagram
Gegevensstroomdiagram: Een gebruiksmanier om grote systemen in kaart te krijgen
Data flow diagram: DFD, de (Engelse) naam voor bovenstaande
Proces: De zaken die gebeuren in zo’n DFD
Deelproces: Een kleiner deeltje van een proces om het duidelijker te maken, zodat het simpeler is
Informatiebank: Ook wel gegevensbank
Gegevensbank: Verzamelplaats voor alle informatie uit bijv. De Reisplanner
Query: Een vraag in een gegevensbank, om het voor de PC te laten snappen.
SQL: De taal van deze vragen, SQL betekend Structured Query Language
Algoritme: Een beschrijving van hoe iets gedaan moet worden
PSD: Programma structuur diagram: Dit is om de structuur van de algoritme duidelijk te krijgen
Programmeertaal: De instructies vertalen naar regels om het voor mens en machine duidelijk te
maken
Java: Een programmeertaal waarin je van alles kan berekenen
Interface: De “buitenkant” van een programma om het voor de gebruiker duidelijk te maken
Systeem: Vormt een geheel dat uit verschillende componenten bestaat.
Component: Een onderdeel van het systeem
Opbouw systeem: De standaardsoftware waarmee je een systeem kan laten draaien
Informatieanalyse: Uitzoeken welke informatie nodig is voor de uitvoering van het systeem
Embedded systeem: Verborgen informatiesystemen
Kunstmatige intelligentie: De “intelligentie” van de computer, ook wel AI genoemd (Artificia
Intelligence
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards