Klik hier voor het programma op 22 maart 2012

advertisement
AANKONDIGING
voor een symposium
op
22 maart 2012
met als thema
‘HET SYMPOSIUM VAN PLATO’
ter gelegenheid van het afscheid van drs. P. van Arendonk
Na 35 jaar verbonden te zijn geweest als classicus aan het
Stedelijk Gymnasium Breda heeft drs. P. van Arendonk
afscheid genomen.
Uit dankbaarheid voor zijn bijdrage aan de gymnasiale
kwaliteit van de school wordt hem dit symposium
aangeboden.
PROGRAMMA:
13.30 uur
opening
13.35 uur
premezzo
13.40 uur
lezing van prof. dr. Rudi te Velde over de tekst
en context van Het Symposium van Plato
14.50 uur
intermezzo
14.55 uur
pauze met koffie, thee, versnapering
15.25 uur
intermezzo
15.30 uur
lezing van prof. dr. Paul Moyaert over een
eigentijdse interpretatie van het fameuze
optreden van Alcibiades in Het Symposium
van Plato
16.40 uur
postmezzo
16.45 uur
afsluiting met een drankje en een hapje
Prof. dr. Rudi te Velde (1957) is bijzonder hoogleraar vanwege de Radboudstichting aan
de Universiteit van Amsterdam en tevens docent wijsbegeerte aan de Theologische
Faculteit Tilburg. Hij publiceerde o.a. Eros en de filosofie –Plato’s Symposium: analyse
en interpretatie- ( Damon, 2006) en redigeerde In het spoor van Plato’s Symposium –
Eros in de westerse cultuur- (Valkhof Pers, 2010).
Prof. dr. Paul Moyaert (1952) doceert Wijsgerige Antropologie en Moraalfilosofie aan de
KULeuven. Hij publiceerde o.a. Begeren en vereren –Idealisering en sublimering- (SUN,
2002), Iconen en beeldverering –Godsdienst als symbolische praktijk- (SUN, 2007) en De
liefde van Alcibiades. Een breekpunt in Plato? Lacans lectuur van het Symposium.
Tijdschrift voor Filosofie, 72 (2), 215-243, 2010.
Er zijn weinig werken van Plato die zo bekend en populair
zijn als het Symposium. Het is tevens een van zijn meest
literaire werken: komisch en tragisch, licht en diepzinnig
tegelijk. Het Symposium voert de lezer via een reeks
redevoeringen over de mysterieuze werkelijkheid van eros en
het menselijk verlangen naar het hart van Plato's filosofie.
Tegelijkertijd biedt de dialoog, de literaire vorm waarin het
werk is gegoten, een goed inzicht in de opvattingen over de
liefde zoals die in het oude Athene circuleerden.
Plato’s filosofie van de Eros uit het Symposium heeft in de
westerse geschiedenis een ongehoord sterke weerklank
ondervonden. Het Symposium heeft zijn sporen nagelaten,
niet alleen bij christelijke denkers als Augustinus, maar ook
bijvoorbeeld bij Nietzsche en Bataille. De doorwerking van
het Eros-thema raakt aan wezenlijke kwesties van de
filosofie: de relatie van het ‘zelf’ en de ander, verlangen en
transcendentie, rede en passie, zelfliefde en de liefde tot de
Ander. Steeds opnieuw heeft Plato’s Symposium inspiratie
geboden voor fundamentele reflecties op wat de mens ten
diepste beweegt.
Mocht u belangstelling hebben om dit symposium bij te
wonen of indien u meer informatie wenst, dan kunt u een
bericht sturen naar [email protected]
Download