IWT: Seminarie 11.01.10

advertisement
08.03.2010
Spatial Planning to
Strategic Projects
een IWT-SBO project
Jef Van den Broeck,
Louis Albrechts
SP2SP
Spatial Planning to Strategic Projects
• Onderzoeksproject gefinancieerd door IWT
Vlaanderen (Instituut voor de aanmoediging van
Innovatie door Wetenschap en Technologie in
Vlaanderen) (nr. 040079)
• Binnen het kader van het SBO
steunprogramma (Strategisch Basis Onderzoek)
SP2SP symposium 8 maart 2010
2
Doel
• Een geïntegreerde en innovatieve aanpak
ontwikkelen voor strategische projecten.
• De relatie leggen tussen strategische projecten en
het (ruimtelijk) beleidskader.
• Ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor de
implementatie van strategische projecten
SP2SP symposium 8 maart 2010
3
Partners en team
•
•
•
•
•
KULeuven, FTW, dept. ASRO
UA, Dpt Ruimtelijke Economie (Ann Verhetsel)
UGent-CDO (Anne Walraet)
OMGEVING cvba
IDEA Consult
Jef Van den Broeck (promotor), Louis Albrechts (co-promotor)
Coördinatoren: Stijn Oosterlynck, Ruth Segers
Onderzoekers: Tom Coppens, Willem de Laat, Liestbeth De Smet,
Marleen Goethals, Kaatje Molenberghs, Trui Maes, Wim Rasschaert,
Katrien Theunis, Elke Vanempten, Tania Vandenbroucke, Pieter Van
den Broeck, Barbara Van Dyck, Jan Verheyen, Guy Vloebergh, Paul
Wuillaume
Promotoren doctoraten: Louis Albrechts, Bruno De Meulder, Jan
Schreurs, Ann Verhetsel
SP2SP symposium 8 maart 2010
4
Uitgangspunt
• Het huidige instrumentarium RO is niet
geschikt om een ruimtelijk kwalitatief en
duurzaam beleid te ontwikkelen
• Strategische projecten zijn beloftevol
instrument voor de overheid om
beleidsdoelstellingen in de praktijk te
brengen
SP2SP symposium 8 maart 2010
5
Strategische projecten
Een strategisch project is een ruimtelijk project
onder regie van de overheid in nauwe samenwerking
met maatschappelijke actoren en de privé sector.
• Ze streven zowel economische, ecologische en socioculturele doelstellingen na
• Ze moeten een impact hebben op een ruimer gebied
door middel van een punctuele ingreep
• Ze moeten bijdragen tot de duurzame ontwikkeling en de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied in kwestie.
• Projecten op de ‘tussenschaal’: geen gebouw, geen
stad/gebied
SP2SP symposium 8 maart 2010
6
Voorbeeld: Spoor Noord
Antwerpen
24 hectare brownfield site
 18 hectare park en 6 hectare
voor commerciële ontwikkeling
SP2SP symposium 8 maart 2010
7
Voorbeeld: Stationsomgeving
Leuven
SP2SP symposium 8 maart 2010
8
Voorbeeld: Ruilverkaveling
Mettekoven
SP2SP symposium 8 maart 2010
9
SP2SP structuur : initieel
SP2SP symposium 8 maart 2010
10
Gebruikersgroep
• Rechtstreeks verband onderzoek- praktijk
• Afbakening onderzoeksvragen
• Rechtstreeks betrokkenen: steden,
organisaties (VLM, Boerenbond), sectorale
overheden (Stedenbeleid, Plattelandsbeleid,
economie, RO, Centrum PPS,…)
• Rekenen op netwerken promotoren
SP2SP symposium 8 maart 2010
11
Topics : na gebruikersgroepen
•
•
•
•
•
•
•
•
Conflict management
Integratie (neo-rurale context) en ontwerp
Ontwerpend onderzoek
Brownfields
Ruimtelijke duurzaamheid
Ruimtelijke kwaliteit
Instrumenten: een onderbouwde theorie
Instrumenten: juridisch, financieel,
organisatorisch
SP2SP symposium 8 maart 2010
12
Producten / output
• Wetenschappelijke producten
– Verschillende artikels in internationale wetenschappelijke
tijdschriften, congrespapers en proceedings
– Boek (Engelstalig: Routledge/ zomer 2010
– Congressen (twee internationale, een nationaal)
– Verhoopte doctoraten (3 +1 +1)
• Producten voor gebruikers
– Gebruikersgroepen (2x per jaar)
– Educatieve module : Nederlandstalig boek (08.03.10)
– Beleidsaanbevelingen : 08.03.10
SP2SP symposium 8 maart 2010
13
Hypothese: herziene definitie
strategische projecten
Strategische projecten zijn leer- en zoek- en
transformatieprocessen met een open karakter, d.w.z.
processen waarvan het uiteindelijke resultaat niet bij voorbaat
vastligt. Dit komt tot stand door confrontatie van
mogelijkheden, noden, visies, ambities, belangen, inzicht- en
kennisverwerving. Hiervoor is een procesarchitectuur nodig die
enerzijds een collectief leerproces beoogt en anderzijds
concrete sociaal- ruimtelijke transformatie door middel van
ruimtelijke interventies. Tegelijkertijd proces en project. Ze zijn
gericht op duurzaamheid, kwaliteit, op ruimtelijke en
maatschappelijke vernieuwing.
SP2SP symposium 8 maart 2010
14
Download